Jak dostać awans?

Pierwszy kwartał roku jest doskonałym czasem na to, by zaplanować rozwój swojej ścieżki kariery w firmie. Wyznacznikiem rozwoju bardzo często staje się awans zawodowy.  To dla pracownika wyróżnienie i nagroda. Żeby go otrzymać, pracodawca musi dostrzec w pracowniku rzetelność i uczciwość. Wydaje się, że intensywna praca, zaangażowanie i nadgodziny to droga do sukcesu. Z drugiej strony, popadanie w pracoholizm może przekreślić szansę na lepszą posadę, ponieważ w pracy, tak jak w każdym innym zajęciu, należy znaleźć złoty środek. Co zatem sprawi, że zyskamy w oczach naszych przełożonych i otrzymamy upragniony awans? 

Planowanie jako wstęp do sukcesu

Pierwszym krokiem do awansu powinno być przemyślenie tego, jakie cechy i kompetencje są potrzebne na stanowisku, na które pracownik chciałby awansować. Można zrobić listę kompetencji lub porozmawiać o nich z przełożonym, a następnie zastanowić się jakich cech nam brakuje. W wielu firmach (zwłaszcza korporacjach) istnieją jasno określone ścieżki kariery, czyli zbiór kompetencji jakich na danym stanowisku wymaga się od pracownika. Warto zapoznać się z tymi wytycznymi i pracować nad sobą pod ich kątem.

Jednym z pierwszych działań zbliżających do zdobycia awansu jest przemyślenie tego, co można zrobić, by niezbędne i pożądane cechy i umiejętności pokazywać. Może warto zgłosić się do dodatkowego zadania? Zaprezentować jakiś pomysł przełożonemu, w którym będziemy mogli się wykazać? Oczywiście nie wszystkie cechy da się w ten sposób zaprezentować, ale np. zdolność koordynacji projektu czy zarządzania zespołem jest możliwa do przećwiczenia i pokazania za pomocą indywidualnego projektu.

Zaangażowanie i motywacja

Kolejnym czynnikiem decydującym o awansie może być także zaangażowanie w pracę. Aktywna postawa zauważona przez pracodawcę, może otworzyć drogę do poszerzenia zakresu odpowiedzialności i promocji na wyższe stanowisko. Wykazanie samodzielności i kreatywności w rozwiązywaniu kluczowych spraw będzie nie tylko dowodem naszego zaangażowania, ale również pokazem umiejętności hierarchizowania zadań – umiejętności ważnej zarówno na stanowisku specjalisty, jak i managera.

Z zaangażowaniem wiąże się odpowiednia motywacja do zdobycia awansu.  Przede wszystkim przełożeni muszą wiedzieć, że pracownik chce awansować. Niektórzy ludzie wolą pracować stale na takich samych stanowiskach. Inni pragną jedynie podwyżek finansowych, ponadto nie każdy chce zarządzać zespołem. Przełożony lub dział HR może więc nawet nie wiedzieć, że pracownik dąży do awansu, dlatego tak ważne jest mówienie przełożonym o naszych planach. 

Pamiętajmy, że przełożeni oczekują, że pracownik będzie angażował się w wykonywaną pracę, zarówno w czasach koniunktury, jak i w trudniejszych dla firmy okresach. Duża motywacja do pracy, nastawienie na sukces i chęć rozwoju powinny towarzyszyć pracownikowi stale. Rynek podlega częstym zmianom, do których firmy potrafią się dostosować i przetrwać gorsze momenty. Pracownik, który wykazał się dużym zaangażowaniem w czasach kryzysu może zostać doceniony i liczyć na bardziej odpowiedzialne stanowisko w momencie, gdy poprawi się sytuacja firmy.

Podnoś swoje kwalifikacje

Wysokie kwalifikacje zawodowe są niezbędne, jeśli ubiegamy się o awans. Należy stale dokształcać się i zdobywać nowe umiejętności. Warto wykorzystywać każdą nadarzającą się okazję do nauczenia się nowych rzeczy. Podejmuj się ambitnych zadań i nie uchylaj od czynności wykraczających poza zakres obowiązków – pokaż, że jesteś zdolny poradzić sobie z trudniejszymi i bardziej złożonymi wyzwaniami.
Wśród kwalifikacji, które warto stale podnosić, nie może zabraknąć języków obcych. Są one szczególnie przydatne dla pracowników zatrudnionych w dużych międzynarodowych firmach, aczkolwiek dzisiaj ich znajomości oczekuje się również w średnich i małych przedsiębiorstwach, które coraz częściej poszukują za granicą nie tylko klientów, ale również partnerów i dostawców. Obecne trendy na rynku pracy pokazują, że doskonałym kierunkiem rozwoju dla pracowników jest nauka języków niszowych, np. skandynawskich czy języka chińskiego. Kandydatów, którzy znają mało popularne języki jest niewielu, stąd ich stawki rynkowe są bardzo atrakcyjne. Znajomością języków obcych można zapunktować u pracodawcy nie tylko podczas pracy, umiejętność ta okaże się również przydatna podczas wyjazdów służbowych czy w ramach reprezentowania firmy poza granicami kraju. Nigdy nie wiadomo, kiedy dodatkowa wiedza otworzy nam szansę na awans lub otrzymanie pracy marzeń.

Postaw na kompetencje miękkie 

Awans staje się o wiele bardziej prawdopodobny wtedy, gdy rozwijamy zarówno kompetencje twarde, jak i miękkie. Aktualnie, na większości stanowisk związanych z pracą z ludźmi, niezwykle istotne są właśnie kompetencje miękkie, ponieważ to one pozwalają nawiązywać i utrzymywać relacje z klientami. Specjaliści, którzy do tej pory skoncentrowani byli tylko na swojej pracy np. informatycy, coraz częściej poszerzają swoją wiedzę z zakresu komunikacji z klientem, by ten mógł zrozumieć, jakich działań od niego potrzebują do wykonania zlecenia oraz na poszczególnych etapach przebiegu jego realizacji. Pomaga to osiągnąć satysfakcjonującą współpracę opartą na partnerstwie i wzajemnym szacunku. Umiejętności takie jak komunikatywność, dobra organizacja czy zdolności przywódcze okazują się jeszcze cenniejsze niż znajomość programów graficznych czy popularnych języków programowania. Ponadto dla managerów bardzo ważne są umiejętności pracy w grupie, otwartość na dialog i samodzielność. Aby awansować, należy ponadto pokazać pracodawcy, że potrafimy uczyć się na własnych błędach, które są przecież nieuniknione na każdej ścieżce rozwoju.

Coaching pracownika jako wsparcie od firmy 

Talenty i kompetencje pracowników to cenny zasób firmy. Ich rozwijanie to inwestycja, która przynosi korzyści wszystkim – zarówno pracownikom, jak i zatrudniającemu ich przedsiębiorstwu. Istnieją różne metody rozwijania kompetencji pracowników. Niektóre z nich, jak np. szkolenia zewnętrzne, często są nieosiągalne dla małych przedsiębiorstw. Są jednak metody, z których z powodzeniem mogą korzystać średnie oraz małe firmy, a ich wdrożenie nie wymaga wcale ponoszenia dodatkowych kosztów. Te metody to działania o charakterze coachingu.  Warto podnieść kwalifikacje swoich pracowników odpowiedzialnych za procesy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Uczestnikami takich projektów coachingowych mogą być zarówno pracownicy działów personalnych o niewielkim doświadczeniu w obszarze HR, jak i kierownicy oraz managerowie chcący pogłębić umiejętności zarządzania zespołem, rozwiązywania konfliktów interpersonalnych oraz przyjmowania postawy managerskiej. Korzyścią dla firmy z wykorzystania takiego typu coachingu będzie z pewnością pozyskanie unikatowej, wyspecjalizowanej wiedzy, a także uzyskanie konkretnej pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z zarządzaniem ludźmi. 

Gdy pojawia się perspektywa awansu, angażujemy się w pracę i zabiegamy o uznanie przełożonych. Ale awans to nie tylko prestiż i większe zarobki – to często także dodatkowe obowiązki. Nawet pracownicy, którzy na stanowisko czekają od dawna i czują się całkowicie przygotowani do pełnienia nowych funkcji, w kluczowym momencie przeżywają rozterki. Ważne, by radość ze zdobycia awansu nie została zablokowana przez stres i strach przed zmiana zawodową. 

Comments are closed.