AUDYT KOMUNIKACJI

Audyt komunikacji to kompleksowe badanie aktualnego stanu komunikacji wewnętrznej w firmie lub jego części. W dużym stopniu oparty jest na technice diagnostycznej. Pomaga on przede wszystkim określić występujące w danym momencie problemy komunikacyjne, ale również zaproponować dla nich optymalne rozwiązania. Podczas przeprowadzenia audytu skupiamy się na twardych danych oraz mierzalnych zjawiskach. 

Kiedy mogę potrzebować audytu komunikacji? 

  • W celu prowadzenia świadomej polityki dotyczącej komunikacji wewnętrznej lub w przypadku chęci wprowadzenia zmian w obowiązującej komunikacji. Analiza punktu wyjścia pomoże dobrać właściwie działania.
  •  W trakcie restrukturyzacji lub po przeprowadzeniu fuzji.
  • W sytuacji, kiedy w organizacji pojawiają się wewnętrzne problemy związane z komunikacją. Zewnętrzne spojrzenie obserwatorów na zachodzące procesy komunikacji niejednokrotnie pozwala dostrzec problemy, które dla osób wewnątrz firmy mogą nie być widoczne.
  • ·         Jeśli wprowadzono w ostatnim czasie nowe rozwiązania w sferze komunikacji i nie wiemy, jaka jest ich efektywność. 


Sprawna komunikacja w firmie jest istotnym elementem zarządzania, dzięki któremu zwiększamy efektywność i skuteczność. Prowadzenie odpowiedniej komunikacji wewnętrznej pozwala osiągać większą identyfikację pracownika z przedsiębiorstwem oraz wzmocnić odpowiedzialność wszystkich pracowników za los firmy.


Jakie korzyści dla mojej firmy płyną z audytu komunikacji? 

Edukowanie pracowników i kadry managerskiej w zakresie komunikacji.
Weryfikacja potrzeb komunikacyjnych pracowników. 
 Wskazanie obszarów, które wymagają usprawnień. 
Poprawa komunikacji, połączona ze wzrostem efektywności pracy i zadowolenia pracowników po wdrożeniu zaproponowanych rekomendacji. 
Optymalizacja procedur i narzędzi komunikacji, dzięki nowoczesnej wiedzy i najlepszym rozwiązaniom dostarczonym przez naszych konsultantów.
Skontaktuj się z nami
BLOG HR
Zobacz, co dzieje się w świecie HR
ZOBACZ WSZYSTKIE