AUDYT MANAGERSKI

Audyt managerski (audyt personalny kadry zarządzającej) to doskonała metoda oceny kompetencji osób pełniących funkcje kierownicze lub oceny potencjału liderskiego osób kandydujących na stanowiska związane z zarządzaniem zespołem.

Kiedy mogę potrzebować audytu managerskiego?

  • Przy podejmowaniu właściwej decyzji o: zatrudnieniu, awansie czy przeniesieniu managera.
  • W określeniu predyspozycji oraz diagnozie aktualnego poziomu kompetencji w kontekście nowych celów, zadań i projektów do realizacji.
  • Podczas analizy postaw i umiejętności przywódczych w kontekście specyficznej sytuacji i potrzeb zespołu, wymagających od przełożonego wyjątkowych umiejętności zarządczych (motywowanie wypalonego zespołu, integracja po konflikcie, dyscyplinowanie, reorganizacja pracy zespołu).
  • W celu określenia optymalnej ścieżki rozwoju managera, poprzez wskazanie kluczowych obszarów i metod kształcenia (coaching, mentoring, szkolenia, studia managerskie, kursy specjalistyczne, samorozwój etc.).

Jakie korzyści dla mojej firmy płyną z audytu managerskiego? 

Uniknięcie sytuacji awansu na stanowisko kierownicze niewłaściwej osoby.
Optymalne wykorzystanie potencjału managera w organizacji.
  • Ograniczenie kosztów rotacji i kosztów ponownych rekrutacji.
    Zaawansowane merytorycznie Raporty Indywidualne z użytecznymi do podejmowania decyzji informacjami, uzupełnionymi o konkretne wskazówki rozwojowe.
 Rozwój managerów we właściwym kierunku. 
  • Jako podsumowanie projektu: dla uczestnika audytu managerskiego przygotowujemy sesję feedbackową lub sesje coachingowe, zaś dla Klienta: spotkanie z Koordynatorem projektu.
Skontaktuj się z nami
BLOG HR
Zobacz, co dzieje się w świecie HR
ZOBACZ WSZYSTKIE