Jak szybko i skutecznie zdemotywować pracownika?

Efektywne motywowanie pracowników jest niezbędnym warunkiem sukcesu każdej firmy. Skuteczna motywacja to bardzo ważne, ale równocześnie trudne zadanie, przed którym stoją managerowie oraz właściciele przedsiębiorstw. Czasami mimo dobrych chęci, przełożeni prowadzą takie działania, które zamiast podwyższać, skutecznie obniżają zaangażowanie pracowników. Co zatem może być przyczyną spadku motywacji w zespole? 

Niejasny podział obowiązków i nieznajomość misji firmy 

Pierwszą sytuacją, która może zdemotywować pracownika jest brak jasnego podziału obowiązków. Powstaje organizacyjny chaos, a zespół nie może działać płynnie. Każdy pracownik potrzebuje pewnego poczucia bezpieczeństwa, chce wiedzieć czego od niego się wymaga i z czego będzie rozliczany. Jeśli obowiązki nie są przypisane do konkretnej osoby, to odpowiedzialność za nie rozlewa się na cały zespół, przez co ciężko jest je wyegzekwować. Wymaganie od pracowników zadań, które nie zostały im zlecone może wywołać frustrację i poczucie zagubienia, co obniży ich zapał do pracy. 
Również nieznajomość misji przedsiębiorstwa ma wpływ na poczucie braku sensu wykonywanych zadań. Przyjmując nowego członka zespołu, warto opowiedzieć mu o celach firmy i wpływie jego pracy na działalność organizacji. Należy upewnić się, że ma świadomość tego, że jego praca i on sam są ważni dla zespołu. Jeśli bowiem pracownik otrzymuje od managera wyrywkowe zadania, nie znając wyższego celu, dla którego ma je wykonywać, czuje się jak trybik w maszynie, wyłącza myślenie i traci zainteresowanie swoją pracą.

Nuda lub zbyt dużo do zrobienia

Kolejnym czynnikiem, który może obniżać motywację pracowników jest zbyt duża lub zbyt mała ilość pracy. Jeśli obowiązków jest zbyt dużo, pracownicy mogą być czuć się przeciążeni i zestresowani, co może w dłuższej perspektywie obniżyć ich motywację. Innym przypadkiem jest sytuacja, w której pracownik ma za mało zadań, co z kolei może prowadzić do stagnacji. Znudzeni pracownicy nie czerpią przyjemności ze swoich obowiązków, co znacząco obniża ich zapał. Warto też podkreślić, że zadania mogą być też nieodpowiednio dobrane pod względem stopnia ich trudności. Jeśli pracownik dostaje zadania, które znacznie przekraczają jego możliwości lub przeciwnie, są zbyt proste, to nie możemy oczekiwać, że będzie on podchodził do nich pełen entuzjazmu. 

Brak zaufania i poczucie nieomylności 

Często managerowie zamiast wierzyć w kompetencje pracownika, narzucają mu swój sposób działania i sprawdzają go na każdym kroku. U pracownika powstaje frustracja i poczucie niewykorzystanego potencjału. Ponadto, podwładni nie czując się odpowiedzialnymi za rezultaty swojej pracy, mniej się w nią angażują. Warto pamiętać, że w sytuacji nadmiernej kontroli, najbardziej kreatywni i samodzielni pracownicy doświadczą spadku motywacji. Podobnie stanie się w sytuacji, gdy przełożony wierzy, że najważniejsze dla jego pozycji jest wrażenie, że wie wszystko i nigdy się nie myli. Opierając się jedynie na własnym zdaniu oraz zamykając na nowe pomysły i propozycje zespołu, nie jest w stanie właściwie rozwijać firmy. Przełożony nie potrafiący przyznać się do błędów i zrzucający odpowiedzialność na podwładnych, traci autorytet, zamiast go budować.

Nadmierna koncentracja na błędach. 

Bardzo negatywny wpływ na poziom motywacji wśród pracowników ma przywiązywanie przez kierownictwo zbyt dużej wagi do błędów. Chodzi o sytuacje, w których szefowie koncentrują się jedynie na negatywnych aspektach pracy. Przez tego typu praktyki motywacja do pracy i entuzjazm szybko zostają zgaszone, a pracownicy mają poczucie, że zawsze znajdzie się powód, aby ich praca została negatywnie oceniona. W najgorszym przypadku ciągłe krytykowanie może doprowadzić do stanu tzw. wyuczonej bezradności. Pracownik długotrwale uczony, że jego działania są ganione bez względu na starania i pracę, po pewnym czasie przestaje się starać. Zaczyna on uważać, że i tak zawsze będzie źle, co prowadzi do wypracowywania absolutnego minimum. 

Brak szczerości 

Często zdarza się, że podczas rozmowy kwalifikacyjnej przełożeni deklarują wysokość przyszłych zarobków pracownika, premii, rodzaju umowy, mówią o perspektywach i dodatkowych świadczeniach, które w praktyce okazują się nieprawdą. W takim wypadku pracownik przestaje ufać pracodawcy, integrować i utożsamiać się z firmą. W pracy, podobnie jak w życiu, należy pamiętać o naczelnej zasadzie – lepsza jest najgorsza prawda niż najpiękniejsze kłamstwo. Człowiek podejmujący pracę, musi mieć jasny obraz tego, co go czeka i sam powinien zdecydować, czy chce podjąć zatrudnienie. Oszukiwanie pracownika jest najlepszym sposobem na utratę jego motywacji do pracy. 

Stop demotywacji 

Rozwój organizacji, przy jednoczesnym utrzymaniu motywacji pracowników na wysokim poziomie możliwy jest poprzez identyfikację czynników istotnych z perspektywy zatrudnionych. Pomocnym działaniem będzie regularne przeprowadzanie badania satysfakcji pracowników. To doskonałe narzędzie służące poznaniu opinii zatrudnionych osób na temat różnych aspektów działalności firmy. Badania stosuje się zarówno cyklicznie, jak i jednorazowo. Dzięki regularnemu monitorowaniu satysfakcji pracowników możemy określić obszary do rozwoju, przyczyny istniejących konfliktów, problemów, ale również powody odejścia kluczowych pracowników.  Korzyścią wynikającą z podjętych działań będzie wzrost zaangażowania pracowników oraz poprawa efektywności ich pracy. 

Poziom motywacji pracowników jest bardzo istotnym czynnikiem warunkującym efektywność pracy. Dlatego też należy dbać, aby pozostawał on na optymalnym poziomie. Szczególnie należy zwrócić uwagę na prawidłową komunikację w firmie, ponieważ dzięki temu zarówno diagnoza jak i naprawa sytuacji będzie dużo mniej skomplikowana. Opinie pracowników mogą być bardzo cenne, a dzięki temu, że mają możliwość się wypowiedzieć i zainicjować jakieś zmiany czują się ważnym i docenianym elementem firmy.

BLOG HR
Zobacz, co dzieje się w świecie HR

Nieszablonowe pytania rekrutacyjne

„Jakiego koloru są kosmici?”, „Co by było, gdyby słonie mogły latać?”, „Dlaczego wieka od studzienek kanalizacyjnych są okrągłe?”. To przykłady nietypowych pytań, zadawanych przez rekruterów podczas rozmów kwalifikacyjnych. Korzystają z nich zarówno duże
CZYTAJ

Jak wrócić do pracy po urlopie żeby nie bolało?

Pourlopowy stres może mocno dawać się we znaki. Gdy pracujemy, jesteśmy w stanie ciągłej gotowości i napięcia, natomiast podczas urlopu funkcjonujemy na znacznie zwolnionych obrotach. Z kolei po wakacjach czeka nas mobilizacja i nowe zadania. Owszem, wra
CZYTAJ

Niemiecki - czy naprawdę każdy szuka pracowników z tym językiem?

Znajomość języków obcych stwarza nowe perspektywy na rynku pracy. Daje szansę na lepsze stanowisko, a tym samym wyższe zarobki. Przez wiele lat niezaprzeczalnym faworytem wśród preferencji pracodawców był język angielski.
CZYTAJ
Skontaktuj się z nami
Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest AG TEST HR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie przy ul. Zwierzynieckiej 30. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przetworzenia zgłoszenia, udzielenia odpowiedzi oraz realizacji działań wynikających z przesłanego zapytania. Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Podstawą przetwarzania danych jest udzielona przez Państwa zgoda. Dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji działań wynikających z przesłanego zapytania. Posiadają Państwo prawo do:
  • • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych;
  • • wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody, nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  • • Wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO/PUODO)
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przesłania zapytania.

Dane kontaktowe administratora danych:
AG TEST HR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa: Ul. Zwierzyniecka 30, 31-105, Kraków
Dane-osobowe@testhr.pl

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
iod@testhr.pl