Współpraca w zespole, a typ osobowości

Większość zawodów wymaga od nas kontaktu z ludźmi – czy to od strony klientów, przełożonych, czy też konieczności współpracy w zespole. Tam, gdzie jednak jest grupa ludzi, pojawiać mogą się spięcia i konflikty – praca zespołowa jest więc często trudnym zadaniem. Pamiętajmy równocześnie, że nie istnieje coś takiego jak zespół idealny – ale nie oznacza to, że nie możemy do niego dążyć. Dużą pomocą w jego zbudowaniu jest skorzystanie ze wsparcia agencji doradztwa personalnego w celu sprawdzenia typów osobowości naszych pracowników.

Dlaczego warto wiedzieć, jakim typami osobowości są pracownicy?

Badanie typów osobowości pozwala uzyskać wiedzę, na temat sposobu, w jaki funkcjonują, działają i myślą przebadane osoby. Członkowie zespołu poznając swoje wzajemne typy, rozumieją specyfikę zachowań kolegów oraz ich motywy działania. Dzięki temu wiedzą np. czego mogą się spodziewać lub, jak w danej sytuacji zareaguje ich kolega. Umożliwia to również poprawę komunikacji. To pozwala na umocnienie relacji między pracownikami, a także zbudowanie wzajemnego zaufania.

Informacje o mocnych i słabych stronach pozwolą z jednej strony na samodzielny rozwój każdej osoby, a z drugiej ułatwi to managerowi wspieranie pracowników w rozwoju. Członkowie zespół widząc, kiedy mogą polegać na kolegach, a w jakich sytuacjach to oni potrzebują pomocy, będą mogli się wzajemnie wspierać i tak dobierać zadania, by każdy mógł w pełni wykorzystać swoje możliwości. Ta wiedza przydatna jest również na poziomie formowania się zespołu, kiedy to możemy dobrać członków w taki sposób, by wzajemnie się uzupełniali.

Ze strony managera tak szczegółowe informacje o każdym pracowniku są kluczowe. To dzięki nim wie, jak podejść do każdego człowieka, jak go zmotywować, czy też jak z nim rozmawiać. Dane te umożliwią również sprawne panowanie nad dynamiką zespołu.

Nie zapominajmy również o kwestiach wizerunkowych – sprawdzenie typów osobowości pracowników poprawia nasz wizerunek, jako pracodawcy na rynku. Dzięki takim działaniom zatrudnione osoby widzą, że firma jest gotowa zainwestować w nich pieniądze i dba o wysokie morale pracownika.

Badanie typów osobowości – Insight Discovery

Jednym ze sposobów diagnozy typu osobowości jest Insight Discovery. Ta unikalna metoda polega, na zidentyfikowaniu typu osobowości człowieka, opierając się na wiedzy wypracowanej przez C. G. Junga, czyli jego typologii osobowości. U podstaw tej teorii leżą wymiary Ekstrawersja-Introwersja, Myślenie-Uczucia i Doznania-Intuicja. Każdy człowiek przejawia po jednym aspekcie z pary.

Insight Discovery opierając się na tej typologii zakłada, że każdy człowiek przejawia odpowiedni „kolor” mówiący o jego zachowaniu. Każdy z tych kolorów to inne zachowanie – na ich podstawie badanemu przypisywany jest jeden z ośmiu typów osobowości. Każdy rodzaj charakteryzuje się innymi cechami. Dzięki temu badaniu możliwe jest poznanie, co nas motywuje, jakie są nasze preferencje, jacy jesteśmy w kontaktach, jak się porozumiewamy z innymi oraz w jaki sposób działamy.

https://www.testhr.pl/uploads/png/1557825119-insights-typy-osobowosci-blog-post1.png

Źródło: insights.pl

Inteligencja grupowa

Podstawą produktywności jest dobra współpraca w grupie. Nikt z nas nie chce przecież pracować w zespole, w którym ciągle są konflikty, prawda? Na produktywność duży wpływ ma również zjawisko nazywane inteligencją grupową. Pojawia się ona w zespołach, a u jej podstawy leży współpraca, ale również zdrowa rywalizacji i konkurencja, oraz wzajemne dyskusje. To zjawisko zakłada, że każdy człowiek ma wiedzę – jednak nikt nie ma jej całej. Grupa tymczasem kumuluje te zasoby, dzięki czemu rozwiązania wypracowane w przypadku grupowej inteligencji są zazwyczaj lepsze, niż wypracowane indywidualnie. 

Zacznij na etapie rekrutacji

Współpraca w grupie jest ważna w każdej pracy. Chcielibyśmy, by znajdujące się w ofertach pracy sformułowanie „umiejętność pracy w zespole” mogło być wspomagane przez pracodawcę. W związku z tym już na etapie rekrutacji pracowników można przeprowadzać dla kandydatów testy. Można skorzystać w tym zakresie z pomocy agencji doradztwa personalnego. Będziemy mieli wtedy pewność, że wybrany kandydat pasuje do zespołu, do którego go rekrutujemy.

Comments are closed.