Assessment Centre – czym jest dla pracodawcy, a czym dla kandydata?

W sytuacji, gdy tradycyjna forma rekrutacji polegająca na odbywaniu rozmów kwalifikacyjnych okazuje się niewystarczająca, z pomocą przychodzi Assessment Centre (w skrócie: AC). To coraz bardziej popularna metoda selekcji kandydatów, którzy sprawdzani są poprzez udział w serii ćwiczeń i zadań, mogących być kluczowymi w sytuacjach, jakie będą pojawić się na danym stanowisku pracy. Jakie korzyści może dać ta metoda pracodawcy? Co dla kandydata oznacza zaproszenie na Assessment Centre

Z perspektywy pracodawcy

Assessment Centre jest najskuteczniejszą metodą rekrutacyjną pozwalającą na dokładne poznanie kandydata oraz ocenienie jego kompetencji. Często wykorzystywane jest podczas rekrutacji pracowników wysokiego szczebla, kiedy koszty wynikające z wybrania nieodpowiedniej osoby mogą być ogromne. Błędne jest jednak twierdzenie, że AC jedynie tutaj znajduje swoje zastosowanie – przy wykorzystaniu tej metody nie ma ograniczeń dotyczących poziomu stanowiska lub branży.

Jakie wymierne korzyści przynosi zatem pracodawcy przeprowadzenie sesji AC? Pewną i obiektywną wiedzę o tym, jak w warunkach zawodowych kandydaci radzą sobie ze swoimi obowiązkami i jak będą wykonywać powierzone im obowiązki służbowe. To zaś sprawia, że Assessment Center jest uważane za najbardziej skuteczną metodę trafnego dopasowania osoby do przyszłego stanowiska pracy. Poza kwalifikacjami, szczególnej obserwacji będą podlegać takie kompetencje jak: współpraca, podejmowanie decyzji, rozwiązywanie trudnych sytuacji, komunikacja, asertywność, kreatywność, umiejętności przywódcze, negocjacyjne. 

Jak wygląda Assessment Centre?

Każde AC jest inne, bowiem oczekiwania pracodawców różnią się od siebie (nawet przy rekrutacji na bardzo podobne stanowiska). Zatem profesjonalna sesja zawsze musi zostać stworzona w odpowiedzi na potrzeby klienta i po uzgodnieniu z nim szczegółów. Pod uwagę trzeba również wziąć kulturę organizacyjną, wartości firmy oraz specyfikę miejsca pracy. Projektowanie zadań, jakie wykonywać będzie kandydat należy rozpocząć od zebrania tych informacji od klienta, a następnie trzeba przeprowadzić analizę organizacji oraz stanowiska, pod które rekrutujemy. Na podstawie tego tworzony jest profil idealnego kandydata. To jednak nie wszystko – opierając się o te dane, konieczne jest zidentyfikowanie kompetencji, które mają zostać zbadane podczas sesji. Należy pamiętać o ograniczeniu – dobre praktyki mówią, że podczas spotkania możliwe jest zbadanie 6 kompetencji – wobec tego wybieramy jedynie te najbardziej krytyczne dla danego pracodawcy. Kompetencje są określane poprzez mierzalne zachowania, wiedzę oraz umiejętności. W związku z tym, poza zdefiniowaniem samej kompetencji, należy również stworzyć wskaźniki, jak dana kompetencja będzie się przejawiać u badanych osób. Opierając się na tych informacjach, eksperci tworzą skalę ocen oraz arkusze obserwacyjne.

Z perspektywy pracownika 

Do udziału w sesji, która wd. potrzeb pracodawcy może trwać jeden lub dwa dni, najczęściej zaprasza się grupę kandydatów, którzy w warunkach jak najbardziej odzwierciedlających ich potencjalne miejsce pracy wykonują szereg zadań. Grupie przyglądają się asesorzy, czyli specjaliści z zakresu AC. Każdego uczestnika obserwuje co najmniej dwóch asesorów, którzy poszukują u kandydatów tendencji zachowań – wobec tego nie zdiagnozują oni posiadania kompetencji poprzez jednorazowy przejaw działania. Warto wspomnieć, że sprawdzana umiejętność zawsze pojawia się w co najmniej kilku zadaniach. Głównym celem ćwiczeń i zadań, które składają się na Assessment Centre jest symulowanie sytuacji, z którymi pracownik spotka się w pracy. W zależności od celu zadań, będą one podzielone na: indywidualne, ćwiczenia w parach (z podstawionym aktorem) i grupowe. W tym pierwszym, uczestnik będzie pracował samodzielnie, a efekt przedstawia pisemnie. Poza opisem problemu, kandydat otrzyma także konkretne dokumenty, faktury, maile od klientów, pracowników itp. 

Jakie wartości dla kandydata niesie za sobą Assessment Center? Przede wszystkim po odbyciu sesji otrzymuje rzecz bezcenną: wiedzę o samym sobie i własnych kompetencjach. Co jest jego mocną stroną, a nad czym być może będzie musiał jeszcze w przyszłości popracować. 

Assessment Centre – korzystają wszyscy! 

Assessment Centre to jedna z bardziej skomplikowanych metod selekcji kandydatów.  Nie powinien więc nas dziwić fakt, że aby ją przygotować potrzeba zarówno dużo czasu, jak i udziału ekspertów z tej dziedziny. Jednak przeprowadzenie AC to ogromne korzyści, zarówno dla pracodawcy jak i dla kandydata. Ten pierwszy otrzymuje bowiem pewność, że osoba, którą chce zatrudnić do pracy posiada wszelkie niezbędne kompetencje i sprawdzi się na swoim stanowisku. Z kolei kandydat ma okazje, by przetestować swoje umiejętności i zostać oceniony obiektywnie. A wiedza o sobie, uzyska po zakończeniu sesji, przyda się na lata, również przy podejmowaniu coraz to nowych wyzwań zawodowych.

Comments are closed.