Różnice między Direct Search a Executive Search

Jednym z głównych celów stawianych przez współczesne firmy jest dążenie do ciągłej poprawy efektywności działania. Wymaga to pozyskania ludzi, którzy wniosą nowe pomysły, rozwiązania i idee oraz wykorzystają swój potencjał przyczyniając się do rozwoju i sukcesu organizacji. Obecnie na rynku pracy wszyscy pracodawcy zmagają się z problemem w postaci deficytu odpowiednich do pracy kandydatów. Tendencja jest więc odwrotna – to firmy starają się o znalezienie i zatrudnienie ukierunkowanych na działanie, zaangażowanych pracowników. Istnieje zatem potrzeba dotarcia do interesujących  kandydatów, którzy aktualnie już gdzieś pracują i nie planują (a przynajmniej do tej pory nie planowali) zmiany pracodawcy. Wyspecjalizowane agencje zatrudnienia wykorzystują różne narzędzia rekrutacji, które mogą pomóc w znalezieniu ekspertów. Wiodącymi metodami pomocnymi w takich sytuacjach są Direct Search oraz Executive Search. Oba sposoby błędnie utożsamia się ze sobą nawet w środowisku zawodowym. Wyjaśnijmy zatem na czym polegają i czym się od siebie różnią. 

Direct Search. Jak to działa?

Direct search to w tłumaczeniu z języka angielskiego poszukiwanie bezpośrednie. Polega na precyzyjnym dotarciu do osób, które potencjalnie spełniają założenia, zdefiniowane na początku procesu rekrutacji. Taki sposób pozyskiwania kandydatów wykorzystywany jest przed wszystkim w przypadku zatrudniania pojedynczych pracowników na stanowiska specjalistyczne oraz managerskie. Direct Search doskonale sprawdza się wtedy, kiedy rynek pracowników jest wąski, a kandydaci aktywnie nie poszukują pracy i nie reagują na klasyczne formy rekrutacji, np. ogłoszenia na portalach pracy. 

Przed przystąpieniem do bezpośrednich poszukiwań kandydatów, rekruterzy muszą dokładnie przeanalizować profil poszukiwanego kandydata nie tylko pod względem merytorycznym, ale również osobowościowym. Konieczne jest określenie obszaru poszukiwań oraz  przeprowadzenie analizy firm z tej samej branży. Agencje rekrutacyjne nierzadko konsultują się z najlepszymi specjalistami danej dziedziny oraz takimi osobami, które dokładnie znają konkurencyjne firmy. Obecnie w metodzie Direct Search najczęściej wykorzystuje się różnego rodzaju portale społecznościowe, które skoncentrowane są na sferze zawodowej. Wielu specjalistów ma także swoje własne wizytówki on-line, które ułatwiająe poszukiwania odpowiednich kandydatów do pracy. Rekrutacje tego typu są  często niejawne (bez podawania nazwy firmy i proponowanych zarobków), ze względu na to, że oferty wysyłane są do osób, które aktualnie są już gdzieś zatrudnione i nie szukają aktywnie pracy. 

Executive Search – Direct z wyższej półki

Uznane na rynku rekrutacyjne firmy doradcze oferują swoim potencjalnym klientom także projekty Executive Search – realizowane przy pomocy metody Direct Search. Różnica między jednym a drugim procesem rekrutacyjnym polega na poszukiwanym kandydacie. Executive Search to szukanie i dotarcie do najwartościowszych kandydatów na stanowiska kierownicze wysokiego szczebla. W ramach takich projektów poszukiwani są liderzy, których kompetencje pozwalają przesądzać o realizacji kluczowych celów biznesowych firm. Rekrutacja tego typu jest zawsze realizowana przez konsultantów z dużym doświadczeniem wyniesionym z wieloletniej pracy w branży doradztwa personalnego i pośrednictwa pracy. Pozwala w sposób ukierunkowany dotrzeć do osób najlepiej odpowiadających wymogom określonym przez zleceniodawcę. 
Specyfika Executive search wiąże się z dużą odpowiedzialnością jaka spoczywa na osobach realizujących procesy rekrutacyjne. Są one zwykle prowadzone z zachowaniem wysokiego stopnia poufności, zapewniając odpowiedni komfort prowadzenia rozmów zainteresowanym stronom. Nie bez znaczenia są także dobre relacje w środowisku kadry zarządzającej, rozbudowana sieć kontaktów oraz nienaganny warsztat networkingowy.

Dlaczego warto zlecić metody Direct/ Executive Search zewnętrznej firmie?

Poszukiwanie bezpośrednie wymaga dużego profesjonalizmu i wiedzy. Często jest to jedyna metoda pozyskania wartościowego pracownika, dlatego musi być prowadzona bardzo umiejętnie i z wyczuciem. Po pierwsze, specjalizująca się w Direct / Executive Search firma rekrutacyjna ma obszerną bazę kontaktów w konkretnych branżach i obszarach. Dzięki temu może szybciej i efektywniej dotrzeć do grupy docelowej. Po drugie, efektywne szukanie kandydatów wymaga dostępu do wielu narządzi, np. wykupienia abonamentów w profesjonalnych serwisach społecznościowych, czy posiadania własnej bazy kandydatów. Dla małych firm takie rozwiązania mogą okazać się zbyt kosztowne. Niewątpliwą zaletą przekazania rekrutacji firmie zewnętrznej jest także gwarancja dyskrecji i ostrożne prowadzenie działań, bez narażania klienta na utratę wizerunku. 

Codziennością zawodowego rekrutera jest docieranie do pasywnych kandydatów, prowadzenie rozmów z osobami, które są usatysfakcjonowane wykonywaną pracą i cenią firmę, w której obecnie pracują. Wyzwaniem zatem jest umiejętność zainteresowania i przekonania takich osób do zmiany miejsca pracy. Metody poszukiwań bezpośrednich to sposób na mobilizowanie pasywnych kandydatów. Mimo, że wymagający i pracochłonny, przynosi efekty satysfakcjonujące dla trzech stron – wyłonionego i zatrudnionego kandydata, klienta – pracodawcy, oraz osoby realizującej projekt.

Comments are closed.