BADANIE KULTURY ORGANIZACJI

Badanie kultury organizacji jest unikatowym narzędziem, które pozwala sprawdzić, jakie zwyczaje i wartości są w firmie promowane. Pomaga odkryć, co stanowi o jej unikatowości i wyjątkowości. Pozwala także na dokładne zbadanie oraz zaplanowanie niezbędnych modyfikacji mających na celu zniwelowanie dysonansu pomiędzy potrzebami i oczekiwaniami pracowników, a zasadami narzuconymi przez pracodawcę. 

Kiedy mogę potrzebować badania kultury organizacji? 

  • W celu głębszego poznania firmy, specyfiki jej funkcjonowania  oraz integracji potrzeb przedsiębiorstwa z celami i potrzebami pracowników.
  • Podczas wprowadzania istotnych zmian w organizacji badanie kultury organizacji ma na celu zwiększenie zaangażowania i minimalizacji oporu przeciwko ich wprowadzaniu.
  • W czasie fuzji dwóch firm, kiedy trzeba połączyć odrębne kultury organizacyjne.
  • W potrzebie zmiany i dostosowania do rynku i nowych wymagań.


Badanie kultury organizacji pomaga poznać i zrozumieć specyfikę organizacji i to, co leży u jej podstaw. Dostarcza wielu bardzo istotnych informacji pomocnych w zarządzaniu zespołami pracowników oraz przynosi szereg wymiernych korzyści.


Jakie korzyści dla mojej firmy płyną z badania kultury organizacji?

Lepsze poznanie całej organizacji, jej specyfiki i tego, co leży u jej podstaw.
Zaprojektowanie i zaplanowanie działań wzmacniających te wartości, które są pożądane przez pracowników lub wynikają z potrzeb rynkowych, a wcześniej nie były stosowane. 
Usprawnienie działań, procesów i zachowań w firmie, które mogą mieć ogromny wpływ na jego funkcjonowanie.
Kompleksowy raport, który opisuje kulturę, wartości i potrzeby pracowników w odniesieniu do wartości promowanych z góry przez firmę. Raporty zawierają nie tylko szczegółową ocenę kultury panującej w organizacji, ale również zindywidualizowane wskazówki, w oparciu o które pracodawca podejmuje dalsze decyzje mające na celu usprawnienie funkcjonowania firmy.


Skontaktuj się z nami
Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest AG TEST HR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie przy ul. Zwierzynieckiej 30. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przetworzenia zgłoszenia, udzielenia odpowiedzi oraz realizacji działań wynikających z przesłanego zapytania. Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Podstawą przetwarzania danych jest udzielona przez Państwa zgoda. Dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji działań wynikających z przesłanego zapytania. Posiadają Państwo prawo do:
  • • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych;
  • • wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody, nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  • • Wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO/PUODO)
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przesłania zapytania.

Dane kontaktowe administratora danych:
AG TEST HR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa: Ul. Zwierzyniecka 30, 31-105, Kraków
Dane-osobowe@testhr.pl

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
iod@testhr.pl
BLOG HR
Zobacz, co dzieje się w świecie HR
ZOBACZ WSZYSTKIE