BADANIE KULTURY ORGANIZACJI

Badanie kultury organizacji jest unikatowym narzędziem, które pozwala sprawdzić, jakie zwyczaje i wartości są w firmie promowane. Pomaga odkryć, co stanowi o jej unikatowości i wyjątkowości. Pozwala także na dokładne zbadanie oraz zaplanowanie niezbędnych modyfikacji mających na celu zniwelowanie dysonansu pomiędzy potrzebami i oczekiwaniami pracowników, a zasadami narzuconymi przez pracodawcę. 

Kiedy mogę potrzebować badania kultury organizacji? 

  • W celu głębszego poznania firmy, specyfiki jej funkcjonowania  oraz integracji potrzeb przedsiębiorstwa z celami i potrzebami pracowników.
  • Podczas wprowadzania istotnych zmian w organizacji badanie kultury organizacji ma na celu zwiększenie zaangażowania i minimalizacji oporu przeciwko ich wprowadzaniu.
  • W czasie fuzji dwóch firm, kiedy trzeba połączyć odrębne kultury organizacyjne.
  • W potrzebie zmiany i dostosowania do rynku i nowych wymagań.


Badanie kultury organizacji pomaga poznać i zrozumieć specyfikę organizacji i to, co leży u jej podstaw. Dostarcza wielu bardzo istotnych informacji pomocnych w zarządzaniu zespołami pracowników oraz przynosi szereg wymiernych korzyści.


Jakie korzyści dla mojej firmy płyną z badania kultury organizacji?

Lepsze poznanie całej organizacji, jej specyfiki i tego, co leży u jej podstaw.
Zaprojektowanie i zaplanowanie działań wzmacniających te wartości, które są pożądane przez pracowników lub wynikają z potrzeb rynkowych, a wcześniej nie były stosowane. 
Usprawnienie działań, procesów i zachowań w firmie, które mogą mieć ogromny wpływ na jego funkcjonowanie.
Kompleksowy raport, który opisuje kulturę, wartości i potrzeby pracowników w odniesieniu do wartości promowanych z góry przez firmę. Raporty zawierają nie tylko szczegółową ocenę kultury panującej w organizacji, ale również zindywidualizowane wskazówki, w oparciu o które pracodawca podejmuje dalsze decyzje mające na celu usprawnienie funkcjonowania firmy.


Skontaktuj się z nami
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie: AG TEST HR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (ul. Zwierzyniecka 30, 31-105 Kraków). Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu odpowiedzi na pytania oraz ew. przedstawienia oferty handlowej i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
BLOG HR
Zobacz, co dzieje się w świecie HR
ZOBACZ WSZYSTKIE