Partnerzy biznesowi

Polska Agencja Inwestycji i Handlu

Eksperci z TEST przygotowują opracowania dla Polskiej Agencji  Handlu i Inwestycji m.in. z zakresu wynagrodzeń (manaHR), a także z innych obszarów szeroko pojętego HR. Analizy opracowywane przez TEST są źródłem wiedzy dla PAIH podczas spotkań z potencjalnymi inwestorami.
Polska Agencja Inwestycji  i Handlu pomaga inwestorom wejść na polski rynek oraz w najlepszy sposób wykorzystać istniejące na nim możliwości. Ponadto PAIH oferuje bezpłatne usługi w zakresie organizacji wizyt inwestorów w potencjalnych lokalizacjach, dostarcza informacji na temat otoczenia prawno-gospodarczego oraz zachęt inwestycyjnych.  Oferuje pomoc w znalezieniu odpowiednich partnerów oraz dostawców.

Business in Małopolska

TEST od wielu lat współpracuje z Business in Małopolska doradzając nowym inwestorom zagranicznym. Eksperci TEST dzięki szerokiej wiedzy odpowiadają na pytania inwestorów z zakresu sytuacji na rynku pracy oraz innych zagadnień z HR.
Centrum Business in Małopolska (CeBiM) to wyjątkowa w skali Polski inicjatywa, której celem jest usprawnienie obsługi inwestora i eksportera oraz promocja gospodarcza regionu. Centrum Business in Małopolska  tworzą: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Województwo Małopolskie i Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. oraz Małopolskie Parki Przemysłowe Sp. z o.o.

ASPIRE

Od początku istnienia ASPIRE TEST jest członkiem wspierającym organizację. Eksperci TEST uczestniczą w corocznych konferencjach oraz spotkaniach środowiska dyrektorów zarządzających z centrów usług biznesowych i IT organizowanych przez ASPIRE, podczas których dzielą się doświadczeniem i wiedzą z zakresu HR.
ASPIRE jest jednym z wiodących stowarzyszeń biznesowych w Europie Środkowo-Wschodniej, skupiającym firmy z sektora IT & Business Process Services. Obecnie członkami ASPIRE jest ponad 150 przedsiębiorstw. Głównym zadaniem organizacji jest gromadzenie i dzielenie się informacjami o sektorze oraz promowanie jego możliwości.

Urząd Miasta Kraków – Wydział Rozwoju Miasta

TEST współpracuje z Wydziałem Rozwoju Urzędu Miasta Krakowa w zakresie konsultingu i analiz dotyczących sytuacji na rynku pracy. Eksperci TEST służą radą Wydziałowi Rozwoju Miasta w zakresie analizy trendów panujących na małopolskim, ale także ogólnopolskim rynku pracy. Od 2015 r. Urząd Miasta Krakowa wspiera ogólnopolską Konferencję HR w Centrach Usług Biznesowych i IT, której organizatorem jest TEST.