Relacje w miejscu pracy – czemu są tak ważne i jak o nie dbać?

Jednym z najważniejszych elementów zarządzania ludźmi i kultury organizacyjnej każdej firmy są relacje w miejscu pracy. Według raportu po Badaniach Satysfakcji Pracowników, przeprowadzonych przez Towarzystwo Zarządzania Zasobami Ludzkimi w 2016 roku, 77% pracowników uważa relacje za najbardziej istotny czynnik budujący ich zaangażowanie do pracy. Oprócz samego zaangażowania, relacje mają wpływ na takie obszary, jak lojalność pracowników, poziom ich satysfakcji czy produktywność. Istnienie dobrych relacji wśród pracowników wpływa także na lepszą i bardziej efektywną współpracę między nimi. Chcąc zbudować organizację opartą na budowaniu dobrych relacji między pracownikami, warto poznać kilka zasad dotyczących tego obszaru.

Czemu relacje w miejscu pracy są ważne?

Ludzie są z natury istotami społecznymi. Dotyczy to również środowiska zawodowego. A biorąc pod uwagę, że 1/3 życia spędzamy w pracy, warto zadbać o odpowiednie warunki w tym obszarze. W praktyce, im bardziej pracownicy czują się ze sobą komfortowo, tym chętniej będą wyrażać własne opinie, dzielić się pomysłami, czy podążać za pomysłami innych. Taka praca zespołowa ułatwia akceptowanie zmian, tworzenie i wprowadzanie innowacji. Kiedy ludzie widzą pozytywne efekty wspólnej pracy, morale grupowe i produktywność rosną. Posiadanie silnego kręgu zawodowego może również pomóc rozwinąć karierę, otwierając możliwości, które w innym przypadku mogłyby zostać pominięte.

Co oznacza dobra relacja?

Relacje w miejscu pracy są sumą wielu różnych czynników. Na dobrą relację będzie składać się zaufanie, szacunek, włączenie do grupy, czy otwarta komunikacja.

Zaufanie – to ważny element budowania relacji. Daje członkom zespołu poczucie, że mogą na siebie liczyć w różnych sytuacjach. Jest to cecha, która buduje się na przestrzeni czasu, dlatego warto brać odpowiedzialność za własne ewentualne błędy, dochowywać obietnic, dzielić się posiadanymi informacjami i wiedzą. Przede wszystkim ważna jest uczciwość i szczerość między współpracownikami.

Szacunek – zespoły darzące się wzajemnym szacunkiem doceniają wkład drugiej osoby i podejmują działania oparte na zbiorowej wiedzy i kreatywności. Aby budować szacunek, warto interesować się perspektywą pozostałych członków zespołu, a także być otwartym na podążenie za ich punktem widzenia, nawet jeśli różni się od naszego.

Włączenie do grupy – wiąże się z podejmowaniem razem z grupą różnych działań, zarówno w pracy, jak i poza nią. Jest to cecha ściśle związana z współpracą, realizowaniem wspólnie projektów, dzieleniem się pomysłami, czy wiedzą. Ważne jest tutaj także podejmowanie inicjatyw mających na celu integrację zespołu.

Otwarta komunikacja – bardzo ważny element budowania relacji. Ważne jest w tym obszarze aktywne słuchanie swoich współpracowników, a także jasne komunikowanie własnego zdania. Aby zadbać o odpowiednią komunikację w relacji, warto dopytywać drugą osobę o jej punkt widzenia, aby dobrze ją zrozumieć.

Które relacje w pracy są ważne?

O relacje warto zadbać na wielu poziomach. Przede wszystkim warto dbać o relacje ze współpracownikami, kolegami z zespołu. Zapewni to pracownikom komfort, zwiększy poziom ich zadowolenia z pracy, co w praktyce przełoży się na ich wyższą efektywność i lojalność wobec pracodawcy. Warto jednak także dbać o relacje „góra-dół”, czyli pracodawcy z pracownikiem lub w praktyce przełożonych z podwładnymi. Dobre relacje na tym poziomie wpłyną nie tylko na satysfakcję pracowników, ale także umożliwią rozwój pracowników, co będzie korzystne zarówno z ich indywidualnej perspektywy, ale również z perspektywy rozwoju całej organizacji.

Jako pracodawca, warto zadbać o utrzymywanie dobrych relacji między naszymi pracownikami. Można w tym celu korzystać z różnych sposobów i narzędzi. Aby zebrać informacje na temat relacji panujących w naszej firmie, warto skorzystać na przykład z badań satysfakcji pracowników. Dzięki temu pracodawca zdobędzie wiele przydatnych informacji, ale również cennych wskazówek odnośnie tego, jak dbać o relacje w miejscu pracy.

Comments are closed.