Rekrutacja menedżerów – dlaczego warto skorzystać z usług wyspecjalizowanej firmy rekrutacyjnej?

O rekrutacji specjalistów średniego i wyższego szczebla wiemy już sporo. Co natomiast w sytuacji, gdy firma potrzebuje zatrudnić osobę na stanowisko menedżerskie?

Rekrutacja menedżerów to przykład tzw. executive search (inaczej headhunting), czyli pozyskiwania kandydatów z najwyższego szczebla poprzez wyszukiwanie ich na portalach zawodowo-biznesowych (np. LinkedIn, GoldenLine) lub bezpośredni kontakt telefoniczny z wyłonionymi kandydatami z poszczególnych organizacji. Najczęściej działania takie prowadzą firmy rekrutacyjne.

Jaka jest różnica między rekrutacją menedżerów a specjalistów średniego i wyższego szczebla?

Z pewnością jest to zupełnie inny proces. Chodzi nie tylko o kwestie kwalifikacji zawodowych, ale i dodatkowo – inny profil osobowościowy. Specjaliści danych branż powinni posiadać szczególne kompetencje społeczne i cechować się unikatowymi zdolnościami oraz wiedzą techniczną. W przypadku menedżerów jedną z najistotniejszych rzeczy jest dodatkowo ich umiejętność zarządzania zespołem.

Gdzie znaleźć właściwego kandydata?

I tu pojawia się kwestia źródła pozyskania menedżera. Jednym ze sposobów jest awansowanie pracownika wyłonionego z zespołu, odznaczającego się potencjałem do zarządzania. Jest to dla niego duża szansa na rozwój nowych kompetencji, a jednocześnie docenienie i ukoronowanie jego pracy. Bywa też tak, że to ostateczne rozwiązanie na zatrzymanie w firmie kompetentnego i wyszkolonego już eksperta.

Plusem tej sytuacji jest jego znajomość funkcjonowania (know how), wartości i głównych idei firmy. Dodatkową korzyścią rekrutacji wewnętrznej jest jej działanie w zakresie employer branding. Organizacja pokazuje w ten sposób, że jest miejscem umożliwiającym rozwój zawodowy i personalny. Przekłada się to na większą liczbę osób, która pragnie pracować w tej firmie, większą satysfakcje z pracy i większe zaangażowanie pracowników.

Jednakże problem tego rozwiązania to m.in. kwestia interpersonalna – bywa, że w zespole pojawia się uczucie zazdrości z racji awansowania kolegi, który dotychczas wykonywał identyczne obowiązki. Dlaczego to on został zrekrutowany na menedżera? Konsekwencją tych odczuć może być problem u nowego lidera grupy z uzyskaniem subordynacji od pracowników. Potrzebuje on więcej czasu, aby przyzwyczaić się do nowych realiów i oswoić team z nową strukturą organizacyjną.

Czy menedżer pozyskany przez firmę rekrutacyjną nie ma podobnych problemów?

Oczywiście – każdy nowy zewnętrzny pracownik, a zwłaszcza na pozycji lidera, potrzebuje dużo czasu, aby zapoznać się z firmą „od kuchni”. Musi odnaleźć się w know how organizacji, oswoić z zasadami panującymi wewnątrz, a przede wszystkim zjednać sobie zespół. To kosztuje firmę więcej czasu i zasobów.

Dlaczego mimo to warto skorzystać z usług firmy rekrutacyjnej?

Agencje rekrutacyjne działają w zgodzie z potrzebami swoich klientów, skupiając się na searchu kandydatów, których kompetencje są adekwatne do ustalonych wymogów. Szczególnie, gdy stawką jest rekrutacja menedżera – nie ma tu miejsca na potknięcie. W zależności od rodzaju sporządzonej umowy, agencja daje dużą gwarancję na zatrzymanie na dłużej nowego pracownika w organizacji. Jeśli jednak współpraca zakończy się przed upływem okresu próbnego, firma odzyskuje koszty procesu.

Zatrudnienie menedżera drogą zewnętrzną powoduje „napływ świeżości” do organizacji. Taki ekspert wnosi do środowiska nową wiedzę i dzieli się własnymi zasobami. Dzięki temu firma zyskuje szanse na usprawnienie dotychczasowych „starych” procesów i wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań. Ponadto osoba spoza organizacji ma bardziej obiektywne spojrzenie na zespół, ponieważ nie mają na nią wpływu wcześniejsze interpersonalne, „koleżeńskie” układy. Dzięki temu szybciej może ugruntować swoją pozycję i efektywnie kierować pracą teamu.

Warto zaznaczyć, że firma rekrutacyjna może również zaoferować swoją pomoc w przypadku rekrutacji wewnętrznej. Jednym z takich sposobów jest przeprowadzenie sesji Development Center. Pozwoli ona na zidentyfikowanie najlepszego kandydata do objęcia stanowiska menedżera na podstawie złożonej analizy kompetencji uczestników wytypowanych przez organizację.

Jak widzimy, oba rodzaje pozyskiwania kandydatów wysokiego szczebla (wewnętrzne i zewnętrzne) mają swoje wady i zalety. Warto zatem rozważyć obie metody, w zależności od zaistniałych potrzeb.

Comments are closed.