Uczelnie wyższe z którymi współpracujemy

Wyższa Szkoła Europejska im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie

Advisory Group TEST Human Resources jest partnerem merytorycznym Wyższej Szkoły Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera. Nasi eksperci przygotowali program oraz prowadzą zajęcia na studiach podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Studia te gromadzą corocznie największe w skali Polski południowej grono studentów.

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera została założona w 2003 roku. Na wyjątkowość WSE składa się wiele czynników, wśród nich przede wszystkim należy wskazać corocznie dostosowywaną ofertę, która tworzona jest na podstawie analiz dotyczących najbardziej poszukiwanych specjalności. Uczelnię wspierają swym autorytetem m.in. Norman Davies i Andrzej Zoll.