Uczelnie wyższe z którymi współpracujemy

Wyższa Szkoła Europejska im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie

Advisory Group TEST Human Resources jest partnerem merytorycznym Wyższej Szkoły Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera. Nasi eksperci przygotowali program oraz prowadzą zajęcia na studiach podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Studia te gromadzą corocznie największe w skali Polski południowej grono studentów.

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera została założona w 2003 roku. Na wyjątkowość WSE składa się wiele czynników, wśród nich przede wszystkim należy wskazać corocznie dostosowywaną ofertę, która tworzona jest na podstawie analiz dotyczących najbardziej poszukiwanych specjalności. Uczelnię wspierają swym autorytetem m.in. Norman Davies i Andrzej Zoll.

Uniwersytet Jagielloński – Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Instytut Ekonomii i Zarządzania

Eksperci z TEST współpracują z Instytutem Ekonomii i Zarządzania UJ wykładając na podyplomowych studiach z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. W ramach studiów prowadzimy zajęcia z rekrutacji i selekcji kandydatów, oceniania pracowników oraz programów outplacement.

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej jest jednym z największych wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego, jako jedyny w Polsce posiada uprawnienia habilitacyjne i doktorskie z nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu.

Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Eksperci Advisory Group TEST Human Resources współpracują z Krakowską Szkołą Biznesu przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, wykładając na podyplomowych studiach z zakresu Audytu Przedsiębiorstw oraz Psychologii w Biznesie.

Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania została powołana do życia w 1991 roku przez Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny). W październiku 2007 roku zmieniła nazwę na Krakowska Szkoła Biznesu. Prowadzone przez Szkołę programy nauczania są stale modyfikowane na podstawie analizy rynku pracy i dostosowane do standardów zachodnioeuropejskich. Dynamiczny rozwój i odnoszone sukcesy sprawiają, iż Szkoła zajmuje wysokie lokaty w polskich rankingach. Przyczyniają się one również do wzrostu uznania na arenie międzynarodowej.