Model kompetencyjny

Model kompetencyjny (system kompetencji) to podstawowe narzędzie HR, pozwalające w spójny, logiczny sposób powiązać wszystkie procesy i narzędzia zarządzania personelem w firmie. 

    Kiedy mogę potrzebować modeli kompetencyjnych?

  • Podczas rekrutacji i selekcji – opisy kompetencji są podstawą do opracowywania szczegółowego profilu kandydata oraz narzędzi rekrutacyjnych i selekcyjnych. Kompetencje stanowią czytelne wytyczne do oceny poziomu kwalifikacji kandydatów.
  • W czasie adaptacji nowych pracowników – model kompetencyjny stanowi doskonałe źródło informacji dla nowego pracownika na temat oczekiwań firmy i kryteriów oceny zachowań, postaw i efektów pracy. Jest to więc bardzo dobre narzędzie wpływania na kształtowanie postaw nowych pracowników. 
  • W przypadku oceniania pracowników – model kompetencyjny jest podstawą projektów audytowych (AC/DC) oraz systemów oceny pracowników (oceny 180° i 360°).
  • Podczas określania ścieżek kariery – model kompetencyjny pozwala określić precyzyjne kryteria przejść pomiędzy stanowiskami oraz awansów pionowych.
  • W czasie szkoleń – model kompetencyjny jest podstawą do określania luk kompetencyjnych i pozwala na zaplanowanie odpowiednich kierunków i form rozwoju pracowników.


Jakie korzyści dla mojej firmy płyną z zastosowania modelu kompetencyjnego?

Usystematyzowanie kluczowych zadań i obowiązków oraz odpowiedzialności oraz uprawnień na konkretnych stanowiskach pracy. 
Stworzenie podstaw do podejmowania decyzji w zakresie rekrutacji i selekcji, oceny kompetencji i efektywności pracy pracownika.
Model kompetencyjny może być wykorzystywany przy projektach dotyczących projektowania systemów premiowych oraz siatek płac. 
Skontaktuj się z nami
Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest AG TEST HR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie przy ul. Zwierzynieckiej 30. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przetworzenia zgłoszenia, udzielenia odpowiedzi oraz realizacji działań wynikających z przesłanego zapytania. Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Podstawą przetwarzania danych jest udzielona przez Państwa zgoda. Dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji działań wynikających z przesłanego zapytania. Posiadają Państwo prawo do:
  • • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych;
  • • wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody, nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  • • Wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO/PUODO)
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przesłania zapytania.

Dane kontaktowe administratora danych:
AG TEST HR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa: Ul. Zwierzyniecka 30, 31-105, Kraków
Dane-osobowe@testhr.pl

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
iod@testhr.pl
BLOG HR
Zobacz, co dzieje się w świecie HR
ZOBACZ WSZYSTKIE