Model kompetencyjny

Model kompetencyjny (system kompetencji) to podstawowe narzędzie HR, pozwalające w spójny, logiczny sposób powiązać wszystkie procesy i narzędzia zarządzania personelem w firmie. 

    Kiedy mogę potrzebować modeli kompetencyjnych?

  • Podczas rekrutacji i selekcji – opisy kompetencji są podstawą do opracowywania szczegółowego profilu kandydata oraz narzędzi rekrutacyjnych i selekcyjnych. Kompetencje stanowią czytelne wytyczne do oceny poziomu kwalifikacji kandydatów.
  • W czasie adaptacji nowych pracowników – model kompetencyjny stanowi doskonałe źródło informacji dla nowego pracownika na temat oczekiwań firmy i kryteriów oceny zachowań, postaw i efektów pracy. Jest to więc bardzo dobre narzędzie wpływania na kształtowanie postaw nowych pracowników. 
  • W przypadku oceniania pracowników – model kompetencyjny jest podstawą projektów audytowych (AC/DC) oraz systemów oceny pracowników (oceny 180° i 360°).
  • Podczas określania ścieżek kariery – model kompetencyjny pozwala określić precyzyjne kryteria przejść pomiędzy stanowiskami oraz awansów pionowych.
  • W czasie szkoleń – model kompetencyjny jest podstawą do określania luk kompetencyjnych i pozwala na zaplanowanie odpowiednich kierunków i form rozwoju pracowników.


Jakie korzyści dla mojej firmy płyną z zastosowania modelu kompetencyjnego?

Usystematyzowanie kluczowych zadań i obowiązków oraz odpowiedzialności oraz uprawnień na konkretnych stanowiskach pracy. 
Stworzenie podstaw do podejmowania decyzji w zakresie rekrutacji i selekcji, oceny kompetencji i efektywności pracy pracownika.
Model kompetencyjny może być wykorzystywany przy projektach dotyczących projektowania systemów premiowych oraz siatek płac. 
Skontaktuj się z nami
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie: AG TEST HR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (ul. Zwierzyniecka 30, 31-105 Kraków). Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu odpowiedzi na pytania oraz ew. przedstawienia oferty handlowej i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
BLOG HR
Zobacz, co dzieje się w świecie HR
ZOBACZ WSZYSTKIE