Uczelnie wyższe

Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Eksperci Advisory Group TEST Human Resources współpracują z Krakowską Szkołą Biznesu przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie wykładając na podyplomowych studiach z zakresu Audytu Przedsiębiorstw oraz Psychologii w Biznesie.
Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania została powołana do życia w 1991 roku przez Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny). W październiku 2007 roku zmieniła nazwę na Krakowska Szkoła Biznesu. Prowadzone przez Szkołę programy nauczania są stale modyfikowane na podstawie analizy rynku pracy i dostosowane do standardów zachodnioeuropejskich. Szkoła prowadzi studia podyplomowe, studia managerskie MBA, kursy i szkolenia oraz programy badawcze. Dynamiczny rozwój i odnoszone sukcesy sprawiają, iż Szkoła zajmuje wysokie lokaty w polskich rankingach. Przyczyniają się one również do wzrostu uznania na arenie międzynarodowej.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ


Uniwersytet Jagielloński – Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Instytut Ekonomii i Zarządzania
Eksperci z TEST współpracują z Instytutem Ekonomii i Zarządzania UJ wykładając na podyplomowych studiach z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. W ramach studiów prowadzimy zajęcia z zakresu rekrutacji i selekcji kandydatów, oceniania pracowników oraz z zakresu redukcji i programów outplacement.
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej jest jednym z największych wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego. W jego skład wchodzi siedem instytutów i trzy samodzielne katedry. Jednym z nich jest Instytut Ekonomii i Zarządzania. Szczególne znaczenie ma fakt, że Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej jest jedynym w Polsce, który ma uprawnienia habilitacyjne i doktorskie z nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ


Wyższa Szkoła Europejska im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie
Advisory Group TEST Human Resources jest partnerem merytorycznym Wyższej Szkoły Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera. TEST przygotował i objął patronatem merytorycznym program studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi na WSE. Studia te są gromadzą corocznie największe w skali Polski południowej grono studentów. Wykładowcą i Kierownikiem merytorycznym studiów jest Agnieszka Flis, zajęcia prowadzą również Konsultanci TEST. 
Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera została założona w 2003 roku. Na wyjątkowość WSE składa się wiele czynników, wśród nich przede wszystkim należy wskazać corocznie dostosowywaną ofertę, która tworzona jest na podstawie analiz dotyczących najbardziej poszukiwanych specjalności. Uczelnię wspierają swym autorytetem m.in. Norman Davies i Andrzej Zoll.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ


Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
TEST od 2016 r. jest partnerem merytorycznym kierunku Psychologia w  Zarządzaniu na Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Konsultanci TEST podczas wykładów dzielą się swoją praktyczną wiedzą ze studentami, którzy po ukończeniu studiów wkraczają w świat HR. 
W ciągu ostatnich lat Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie stała się niekwestionowanym liderem edukacji. Jest laureatem wielu nagród potwierdzających najwyższą jakość kształcenia. Zajęła m.in. 7. miejsce w Polsce (na ponad 320 uczelni niepublicznych - jedyna w Polsce południowo-wschodniej) w kategorii uczelni cenionych przez pracodawców w "Rankingu Szkół Wyższych 2015" tygodnika WPROST. Uczelnia zajmuje czołowe miejsca w ogólnopolskich rankingach szkół wyższych wyprzedzając wszystkie uczelnie z regionu. Zaliczana jest – jako jedyna z Podkarpacia – do uczelni o klasie międzynarodowej.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ


Skontaktuj się z nami
Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest AG TEST HR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie przy ul. Zwierzynieckiej 30. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przetworzenia zgłoszenia, udzielenia odpowiedzi oraz realizacji działań wynikających z przesłanego zapytania. Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Podstawą przetwarzania danych jest udzielona przez Państwa zgoda. Dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji działań wynikających z przesłanego zapytania. Posiadają Państwo prawo do:
  • • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych;
  • • wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody, nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  • • Wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO/PUODO)
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przesłania zapytania.

Dane kontaktowe administratora danych:
AG TEST HR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa: Ul. Zwierzyniecka 30, 31-105, Kraków
Dane-osobowe@testhr.pl

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
iod@testhr.pl
BLOG HR
Zobacz, co dzieje się w świecie HR
ZOBACZ WSZYSTKIE