Assessment Centre

Assessment Centre to najbardziej efektywna metoda diagnozy potencjału i kompetencji zawodowych. Jej skuteczność oparta jest na wielostronnej ocenie umiejętności kandydatów w różnorodnych zadaniach, dokonywanej przez kilku asesorów. Pomimo symulowanych, a więc sztucznych warunków obserwacji zachowań kandydatów, możliwa jest dogłębna analiza ich umiejętności i wyciąganie trafnych wniosków dotyczących potencjału zawodowego.

Kiedy mogę potrzebować Assessment Centre?

  • Przy rekrutacji na stanowiska kierownicze i specjalistyczne Assessment Centre pozwala uzyskać pogłębione informacje o kandydatach. Nawet najbardziej doświadczony rekruter, podczas dobrze przygotowanego wywiadu rekrutacyjnego, nie jest w stanie uzyskać tak wszechstronnego obrazu kandydata, jak asesorzy w AC. A im wyższe, bardziej odpowiedzialne stanowisko, tym większe znaczenie ma właściwy dobór pracownika, ponieważ jego błędy generują wyższe koszty.
  • Przy rekrutacji na stanowiska wykonawcze, w szczególności w produkcji. Rzetelna diagnoza takich kompetencji i postaw jak np. praca zespołowa, praca zgodna z procedurą czy umiejętności manualne nie jest możliwa podczas rozmowy rekrutacyjnej. Assessment Centre pozwala na ocenę realnych umiejętności. Przy kosztach wdrożenia i szkolenia pracownika wydatki na AC zwracają się już w pierwszych miesiącach pracy trafnie dobranych pracowników.     


W projektach AC stosujemy zaawansowane i sprawdzone narzędzia diagnostyczne, które od ponad 25 lat stale rozwijamy i dostosowujemy do potrzeb naszych Klientów.

Jakie korzyści dla mojej firmy płyną z Assessment Centre? 

Wsparcie decyzji rekrutacyjnych - uzyskanie dokładnych, wielostronnych informacji o sposobie funkcjonowania, umiejętnościach i postawach kandydatów w kontekście istotnych dla firmy kryteriów (kompetencji, poziomu trudności zadań, kultury organizacyjnej i innych).
Optymalizacja kosztów związanych z rekrutacją pracowników, poprzez lepsze dostosowanie kandydatów do warunków pracy w danej organizacji i na danym stanowisku.
Raporty Indywidualne i Zbiorcze pozwalające podejmować decyzje istotne dla organizacji. Na życzenie Klientów prezentujemy rankingi kandydatów w oparciu o wyniki sesji AC.
Obniżenie poziomu rotacji w przedsiębiorstwie i kosztów błędów popełnianych przez źle dobrany personel.
Skontaktuj się z nami
BLOG HR
Zobacz, co dzieje się w świecie HR
ZOBACZ WSZYSTKIE