Case study Direct search – globalna firma notowana na giełdzie w Londynie.

Cel projektu

Uruchomienie pierwszego, globalnego centrum usług biznesowych (GBS) firmy.

Wyzwanie

Rekrutacja menedżerów oraz rekrutacja pracowników do pierwszego, globalnego centrum usług biznesowych na jednym z najbardziej konkurencyjnych rynków w Polsce, w warunkach dynamicznej, globalnej zmiany w strukturze firmy i procesów biznesowych klienta.

Rozwiązanie TEST HR

Dedykowany zespół konsultantów TEST HR, prowadząc projekt jako wyłączna firma rekrutacyjna przeprowadził skutecznie rekrutację managerów i rekrutację pracowników w oparciu o techniki direct search. W ramach projektu doradztwo personalne TEST HR obejmowało również analizę rynku, kształtowanie EVP oraz konsultację Employer Branding.

Klient

Globalna firma notowana na giełdzie w Londynie

Zrekrutowane stanowiska

600 specjalistów i managerów

Czas trwania projektu

5 lat

Related Portfolio Items