Assessment Centre

Assessment Centre to najbardziej efektywna metoda diagnozy potencjału i kompetencji zawodowych. Jej skuteczność oparta jest na wielostronnej ocenie umiejętności kandydatów w różnorodnych zadaniach, dokonywanej przez kilku asesorów. Pomimo symulowanych, a więc sztucznych warunków obserwacji zachowań kandydatów, możliwa jest dogłębna analiza ich umiejętności i wyciąganie trafnych wniosków dotyczących potencjału zawodowego.

Kiedy mogę potrzebować Assessment Centre?

  • Przy rekrutacji na stanowiska kierownicze i specjalistyczne Assessment Centre pozwala uzyskać pogłębione informacje o kandydatach. Nawet najbardziej doświadczony rekruter, podczas dobrze przygotowanego wywiadu rekrutacyjnego, nie jest w stanie uzyskać tak wszechstronnego obrazu kandydata, jak asesorzy w AC. A im wyższe, bardziej odpowiedzialne stanowisko, tym większe znaczenie ma właściwy dobór pracownika, ponieważ jego błędy generują wyższe koszty.
  • Przy rekrutacji na stanowiska wykonawcze, w szczególności w produkcji. Rzetelna diagnoza takich kompetencji i postaw jak np. praca zespołowa, praca zgodna z procedurą czy umiejętności manualne nie jest możliwa podczas rozmowy rekrutacyjnej. Assessment Centre pozwala na ocenę realnych umiejętności. Przy kosztach wdrożenia i szkolenia pracownika wydatki na AC zwracają się już w pierwszych miesiącach pracy trafnie dobranych pracowników.     
W projektach AC stosujemy zaawansowane i sprawdzone narzędzia diagnostyczne, które od ponad 28 lat stale rozwijamy i dostosowujemy do potrzeb naszych Klientów.

Jakie korzyści dla mojej firmy płyną z Assessment Centre? 

Wsparcie decyzji rekrutacyjnych - uzyskanie dokładnych, wielostronnych informacji o sposobie funkcjonowania, umiejętnościach i postawach kandydatów w kontekście istotnych dla firmy kryteriów (kompetencji, poziomu trudności zadań, kultury organizacyjnej i innych).
Optymalizacja kosztów związanych z rekrutacją pracowników, poprzez lepsze dostosowanie kandydatów do warunków pracy w danej organizacji i na danym stanowisku.
Raporty Indywidualne i Zbiorcze pozwalające podejmować decyzje istotne dla organizacji. Na życzenie Klientów prezentujemy rankingi kandydatów w oparciu o wyniki sesji AC.
Obniżenie poziomu rotacji w przedsiębiorstwie i kosztów błędów popełnianych przez źle dobrany personel.
Skontaktuj się z nami
Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest AG TEST HR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie przy ul. Zwierzynieckiej 30. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przetworzenia zgłoszenia, udzielenia odpowiedzi oraz realizacji działań wynikających z przesłanego zapytania. Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Podstawą przetwarzania danych jest udzielona przez Państwa zgoda. Dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji działań wynikających z przesłanego zapytania. Posiadają Państwo prawo do:
  • • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych;
  • • wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody, nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  • • Wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO/PUODO)
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przesłania zapytania.

Dane kontaktowe administratora danych:
AG TEST HR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa: Ul. Zwierzyniecka 30, 31-105, Kraków
Dane-osobowe@testhr.pl

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
iod@testhr.pl
BLOG HR
Zobacz, co dzieje się w świecie HR
ZOBACZ WSZYSTKIE