AUDYT MANAGERSKI

Audyt managerski (audyt personalny kadry zarządzającej) to doskonała metoda oceny kompetencji osób pełniących funkcje kierownicze lub oceny potencjału liderskiego osób kandydujących na stanowiska związane z zarządzaniem zespołem.

Kiedy mogę potrzebować audytu managerskiego?

  • Przy podejmowaniu właściwej decyzji o: zatrudnieniu, awansie czy przeniesieniu managera.
  • W określeniu predyspozycji oraz diagnozie aktualnego poziomu kompetencji w kontekście nowych celów, zadań i projektów do realizacji.
  • Podczas analizy postaw i umiejętności przywódczych w kontekście specyficznej sytuacji i potrzeb zespołu, wymagających od przełożonego wyjątkowych umiejętności zarządczych (motywowanie wypalonego zespołu, integracja po konflikcie, dyscyplinowanie, reorganizacja pracy zespołu).
  • W celu określenia optymalnej ścieżki rozwoju managera, poprzez wskazanie kluczowych obszarów i metod kształcenia (coaching, mentoring, szkolenia, studia managerskie, kursy specjalistyczne, samorozwój etc.).

Jakie korzyści dla mojej firmy płyną z audytu managerskiego? 

Uniknięcie sytuacji awansu na stanowisko kierownicze niewłaściwej osoby.
Optymalne wykorzystanie potencjału managera w organizacji.
  • Ograniczenie kosztów rotacji i kosztów ponownych rekrutacji.
    Zaawansowane merytorycznie Raporty Indywidualne z użytecznymi do podejmowania decyzji informacjami, uzupełnionymi o konkretne wskazówki rozwojowe.
 Rozwój managerów we właściwym kierunku. 
  • Jako podsumowanie projektu: dla uczestnika audytu managerskiego przygotowujemy sesję feedbackową lub sesje coachingowe, zaś dla Klienta: spotkanie z Koordynatorem projektu.
Skontaktuj się z nami
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie: AG TEST HR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (ul. Zwierzyniecka 30, 31-105 Kraków). Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu odpowiedzi na pytania oraz ew. przedstawienia oferty handlowej i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
BLOG HR
Zobacz, co dzieje się w świecie HR
ZOBACZ WSZYSTKIE