AUDYT MANAGERSKI

Audyt managerski (audyt personalny kadry zarządzającej) to doskonała metoda oceny kompetencji osób pełniących funkcje kierownicze lub oceny potencjału liderskiego osób kandydujących na stanowiska związane z zarządzaniem zespołem.

Kiedy mogę potrzebować audytu managerskiego?

 • Przy podejmowaniu właściwej decyzji o: zatrudnieniu, awansie czy przeniesieniu managera.
 • W określeniu predyspozycji oraz diagnozie aktualnego poziomu kompetencji w kontekście nowych celów, zadań i projektów do realizacji.
 • Podczas analizy postaw i umiejętności przywódczych w kontekście specyficznej sytuacji i potrzeb zespołu, wymagających od przełożonego wyjątkowych umiejętności zarządczych (motywowanie wypalonego zespołu, integracja po konflikcie, dyscyplinowanie, reorganizacja pracy zespołu).
 • W celu określenia optymalnej ścieżki rozwoju managera, poprzez wskazanie kluczowych obszarów i metod kształcenia (coaching, mentoring, szkolenia, studia managerskie, kursy specjalistyczne, samorozwój etc.).

Jakie korzyści dla mojej firmy płyną z audytu managerskiego? 

Uniknięcie sytuacji awansu na stanowisko kierownicze niewłaściwej osoby.
Optymalne wykorzystanie potencjału managera w organizacji.
 • Ograniczenie kosztów rotacji i kosztów ponownych rekrutacji.
  Zaawansowane merytorycznie Raporty Indywidualne z użytecznymi do podejmowania decyzji informacjami, uzupełnionymi o konkretne wskazówki rozwojowe.
 Rozwój managerów we właściwym kierunku. 
 • Jako podsumowanie projektu: dla uczestnika audytu managerskiego przygotowujemy sesję feedbackową lub sesje coachingowe, zaś dla Klienta: spotkanie z Koordynatorem projektu.
Skontaktuj się z nami
Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest AG TEST HR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie przy ul. Zwierzynieckiej 30. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przetworzenia zgłoszenia, udzielenia odpowiedzi oraz realizacji działań wynikających z przesłanego zapytania. Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Podstawą przetwarzania danych jest udzielona przez Państwa zgoda. Dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji działań wynikających z przesłanego zapytania. Posiadają Państwo prawo do:
 • • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych;
 • • wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody, nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • • Wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO/PUODO)
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przesłania zapytania.

Dane kontaktowe administratora danych:
AG TEST HR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa: Ul. Zwierzyniecka 30, 31-105, Kraków
Dane-osobowe@testhr.pl

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
iod@testhr.pl
BLOG HR
Zobacz, co dzieje się w świecie HR
ZOBACZ WSZYSTKIE