Badania satysfakcji pracowników

Badania satysfakcji pracowników to doskonałe narzędzie poznania opinii zatrudnionych osób na temat różnych aspektów działalności firmy. Badania nastrojów i opinii stosuje się zarówno cyklicznie, prowadząc systematyczny monitoring potrzeb pracowników, jak i jednorazowo – zbierając informacje potrzebne do przygotowania istotnych dla firmy zmian lub badając opinie pracowników po ich wdrożeniu.

Kiedy mogę potrzebować badań satysfakcji pracowników? 

  • W potrzebie wsparcia w procesach ciągłego doskonalenia organizacji. Badania satysfakcji pracowników przeprowadzane są zazwyczaj raz w roku lub co dwa lata. Pozyskane informacje stanowią podstawę do podejmowania decyzji o zmianach w systemach zarządzania. Zarządom, managerom i pracownikom działów HR pozwalają wcześnie zidentyfikować problemy i adekwatnie na nie zareagować.
  • Badania satysfakcji pracowników stosuje się również jako formę rozpoznania potrzeb i oczekiwań zatrudnionych osób przed wprowadzaniem ważnych dla organizacji zmian tj. np. reorganizacje, zmiany w systemie motywowania płacowego i pozafinansowego.
  • Po wdrożeniu zmian i reorganizacji. Firma ma wtedy okazję do pozyskania informacji o stopniu akceptacji nowych procedur i systemów przez pracowników.


Wiedza na temat satysfakcji, panujących nastrojów czy opinii zatrudnionych osób w firmie jest dla pracodawców wyjątkowo cennym źródłem informacji. Przeprowadzone badanie satysfakcji pracowników pozwoli określić obszary do rozwoju, przyczyny istniejących konfliktów, problemów, ale również powody odejścia kluczowych pracowników.

Jakie korzyści dla mojej firmy płyną z zastosowania badań satysfakcji pracowników?

Wsparcie informacyjne dla zarządów, managerów i działów HR w procesie podejmowania decyzji związanych z różnymi aspektami zarządzania poprzez dostarczenie feedbacku  od pracowników.
Zapobieganie i wczesne ostrzeganie organizacji przed negatywnymi procesami dzięki systematycznemu monitorowaniu sytuacji wśród pracowników.
Poprawa komunikacji w organizacji, dzięki której obserwuje się lepszy przepływ informacji w zespołach i między nimi. 
Wzrost zaangażowania pracowników oraz poprawa efektywności ich pracy. 
Umocnienie wizerunku firmy dbającej o potrzeby swoich pracowników, która stara się poznać ich potrzeby.
Skontaktuj się z nami
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie: AG TEST HR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (ul. Zwierzyniecka 30, 31-105 Kraków). Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu odpowiedzi na pytania oraz ew. przedstawienia oferty handlowej i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
BLOG HR
Zobacz, co dzieje się w świecie HR
ZOBACZ WSZYSTKIE