Development Centre

Development Centre to najbardziej efektywna metoda diagnozy potencjału i kompetencji zawodowych pracowników, służąca do planowania ich rozwoju. Jej skuteczność oparta jest na wielostronnej ocenie umiejętności pracowników w różnorodnych zadaniach, dokonywanej przez kilku asesorów. Dzięki sesjom feedbackowym uczestnicy DC pogłębiają rozumienie swoich zachowań w kontekście odbioru społecznego i wymagań organizacji oraz mają okazję zaplanować swój rozwój.


Kiedy mogę potrzebować Development Centre?
  • Podczas projektowania polityki rozwojowej oraz szkoleniowej w ramach zarządzania talentami w firmie. Projekty Development Centre kierowane są do pracowników kluczowych, dla których planuje się ścieżkę kariery zawodowej.
  • W celu zebrania kompleksowej informacji na temat kompetencji zatrudnionych pracowników oraz dobrania właściwych kierunków i form rozwoju zawodowego (coaching, mentoring, kursy, studia podyplomowe, praca w projektach, szkolenia etc.).
  • W razie potrzeby pogłębienia samowiedzy pracowników i zespołów, dzięki czemu uczestnicy DC łatwiej rozwiązują problemy we współpracy i dostosowują się do oczekiwań firmy.

Projekty Development Centre są szczególnie polecane firmom, które oczekują przeprowadzenia obiektywnej diagnozy potencjału i kompetencji pracowników na kluczowych stanowiskach.


Jakie korzyści dla mojej firmy płyną z Development Centre?

  • Zaplanowanie rozwoju pracowników na podstawie dokładnych, wielostronnych informacji o sposobie funkcjonowania, umiejętnościach i postawach pracowników.
    Optymalizacja kosztów zarządzania talentami i motywowania pozapłacowego.
  •    Właściwe decyzje związane z budowaniem ścieżek kariery, planami sukcesji dla cennych pracowników.
  •  Raporty Indywidualne i Zbiorcze pozwalające podejmować decyzje związane z zarządzaniem talentami w firmie. Zawierają one nie tylko szczegółową ocenę kompetencji, ale również zindywidualizowane wskazówki rozwojowe, w oparciu o które uczestnik może od razu, samodzielnie planować samorozwój.
  • Spotkania feedbackowe, które pozwalają uczestnikom w pełni zrozumieć wyniki sesji DC opisane w Raportach Indywidualnych, przedyskutować swoją sytuację – aspiracje i możliwości rozwojowe w kontekście potrzeb firmy oraz opracować PDP, czyli Program Rozwoju Indywidualnego.
Skontaktuj się z nami
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie: AG TEST HR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (ul. Zwierzyniecka 30, 31-105 Kraków). Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu odpowiedzi na pytania oraz ew. przedstawienia oferty handlowej i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
BLOG HR
Zobacz, co dzieje się w świecie HR
ZOBACZ WSZYSTKIE