Development Centre

Development Centre to najbardziej efektywna metoda diagnozy potencjału i kompetencji zawodowych pracowników, służąca do planowania ich rozwoju. Jej skuteczność oparta jest na wielostronnej ocenie umiejętności pracowników w różnorodnych zadaniach, dokonywanej przez kilku asesorów. Dzięki sesjom feedbackowym uczestnicy DC pogłębiają rozumienie swoich zachowań w kontekście odbioru społecznego i wymagań organizacji oraz mają okazję zaplanować swój rozwój.


Kiedy mogę potrzebować Development Centre?
 • Podczas projektowania polityki rozwojowej oraz szkoleniowej w ramach zarządzania talentami w firmie. Projekty Development Centre kierowane są do pracowników kluczowych, dla których planuje się ścieżkę kariery zawodowej.
 • W celu zebrania kompleksowej informacji na temat kompetencji zatrudnionych pracowników oraz dobrania właściwych kierunków i form rozwoju zawodowego (coaching, mentoring, kursy, studia podyplomowe, praca w projektach, szkolenia etc.).
 • W razie potrzeby pogłębienia samowiedzy pracowników i zespołów, dzięki czemu uczestnicy DC łatwiej rozwiązują problemy we współpracy i dostosowują się do oczekiwań firmy.

Projekty Development Centre są szczególnie polecane firmom, które oczekują przeprowadzenia obiektywnej diagnozy potencjału i kompetencji pracowników na kluczowych stanowiskach.


Jakie korzyści dla mojej firmy płyną z Development Centre?

 • Zaplanowanie rozwoju pracowników na podstawie dokładnych, wielostronnych informacji o sposobie funkcjonowania, umiejętnościach i postawach pracowników.
  Optymalizacja kosztów zarządzania talentami i motywowania pozapłacowego.
 •    Właściwe decyzje związane z budowaniem ścieżek kariery, planami sukcesji dla cennych pracowników.
 •  Raporty Indywidualne i Zbiorcze pozwalające podejmować decyzje związane z zarządzaniem talentami w firmie. Zawierają one nie tylko szczegółową ocenę kompetencji, ale również zindywidualizowane wskazówki rozwojowe, w oparciu o które uczestnik może od razu, samodzielnie planować samorozwój.
 • Spotkania feedbackowe, które pozwalają uczestnikom w pełni zrozumieć wyniki sesji DC opisane w Raportach Indywidualnych, przedyskutować swoją sytuację – aspiracje i możliwości rozwojowe w kontekście potrzeb firmy oraz opracować PDP, czyli Program Rozwoju Indywidualnego.
Skontaktuj się z nami
Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest AG TEST HR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie przy ul. Zwierzynieckiej 30. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przetworzenia zgłoszenia, udzielenia odpowiedzi oraz realizacji działań wynikających z przesłanego zapytania. Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Podstawą przetwarzania danych jest udzielona przez Państwa zgoda. Dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji działań wynikających z przesłanego zapytania. Posiadają Państwo prawo do:
 • • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych;
 • • wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody, nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • • Wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO/PUODO)
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przesłania zapytania.

Dane kontaktowe administratora danych:
AG TEST HR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa: Ul. Zwierzyniecka 30, 31-105, Kraków
Dane-osobowe@testhr.pl

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
iod@testhr.pl
BLOG HR
Zobacz, co dzieje się w świecie HR
ZOBACZ WSZYSTKIE