OCENA 360°

Ocena 360° to narzędzie do wszechstronnego, a jednocześnie precyzyjnego zbierania informacji zwrotnych na temat funkcjonowania w firmie ocenianego pracownika. W ocenie mogą uczestniczyć: przełożeni, podwładni, współpracownicy z innych działów, członkowie zespołów stałych i projektowych oraz klienci.

Kiedy mogę potrzebować oceny 360°?

  • Może być traktowana jako cykliczna ocena okresowa pracowników całej firmy lub tylko wydzielonych kluczowych grup (najczęściej managerów i kierowników).
  • Może być też wykorzystana jako jednorazowe narzędzie audytowe, potrzebne do pozyskania wielostronnej, pogłębionej informacji o ocenianych pracownikach. Pozwala precyzyjnie ustalić potrzeby rozwojowe i szkoleniowe, czy podjąć decyzje personalne (np. dotyczące awansu, przesunięcia).
  • Ocena 360° prowadzona cyklicznie – zwłaszcza w organizacjach o rozproszonej strukturze – pozwala monitorować nie tylko rozwój pracowników, ale również poziom satysfakcji i nastroje w danym oddziale.Celem oceny 360° jest rozwój pracowników. Poprawnie przeprowadzona ocena daje pracownikom możliwość wglądu we własne umiejętności. Dodatkowo otrzymana informacja zwrotna jest podstawą do rozwoju.

Jakie korzyści dla mojej firmy płyną z oceny 360°?

Możliwość wyboru stworzenia „szytego na miarę” narzędzia dostosowanego do specyfiki firmy lub skorzystania ze wzorcowych rozwiązań zaproponowanych przez Konsultantów.  
Precyzyjne planowanie rozwoju i podejmowanych decyzji na podstawie szczegółowych danych z Raportów Indywidualnych i Raportów Zbiorczych.
 Przygotowanie zarówno osób ocenianych, jak i oceniających tak, aby wszyscy uczestnicy projektu byli przygotowani do procesu oceny i samooceny, interpretacji informacji zawartych w raporcie oraz planowania rozwoju na jego podstawie. 
Uzyskanie obiektywnej, wieloaspektowej oceny kompetencji pracowników.
Monitorowanie sytuacji w zespołach oraz poziomu satysfakcji pracowników.
Spotkania feedbackowe zakończone opracowaniem PDP – planów rozwoju osobistego.
Skontaktuj się z nami
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie: AG TEST HR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (ul. Zwierzyniecka 30, 31-105 Kraków). Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu odpowiedzi na pytania oraz ew. przedstawienia oferty handlowej i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
BLOG HR
Zobacz, co dzieje się w świecie HR
ZOBACZ WSZYSTKIE