OCENA 360°

Ocena 360° to narzędzie do wszechstronnego, a jednocześnie precyzyjnego zbierania informacji zwrotnych na temat funkcjonowania w firmie ocenianego pracownika. W ocenie mogą uczestniczyć: przełożeni, podwładni, współpracownicy z innych działów, członkowie zespołów stałych i projektowych oraz klienci.

Kiedy mogę potrzebować oceny 360°?

  • Może być traktowana jako cykliczna ocena okresowa pracowników całej firmy lub tylko wydzielonych kluczowych grup (najczęściej managerów i kierowników).
  • Może być też wykorzystana jako jednorazowe narzędzie audytowe, potrzebne do pozyskania wielostronnej, pogłębionej informacji o ocenianych pracownikach. Pozwala precyzyjnie ustalić potrzeby rozwojowe i szkoleniowe, czy podjąć decyzje personalne (np. dotyczące awansu, przesunięcia).
  • Ocena 360° prowadzona cyklicznie – zwłaszcza w organizacjach o rozproszonej strukturze – pozwala monitorować nie tylko rozwój pracowników, ale również poziom satysfakcji i nastroje w danym oddziale.Celem oceny 360° jest rozwój pracowników. Poprawnie przeprowadzona ocena daje pracownikom możliwość wglądu we własne umiejętności. Dodatkowo otrzymana informacja zwrotna jest podstawą do rozwoju.

Jakie korzyści dla mojej firmy płyną z oceny 360°?

Możliwość wyboru stworzenia „szytego na miarę” narzędzia dostosowanego do specyfiki firmy lub skorzystania ze wzorcowych rozwiązań zaproponowanych przez Konsultantów.  
Precyzyjne planowanie rozwoju i podejmowanych decyzji na podstawie szczegółowych danych z Raportów Indywidualnych i Raportów Zbiorczych.
 Przygotowanie zarówno osób ocenianych, jak i oceniających tak, aby wszyscy uczestnicy projektu byli przygotowani do procesu oceny i samooceny, interpretacji informacji zawartych w raporcie oraz planowania rozwoju na jego podstawie. 
Uzyskanie obiektywnej, wieloaspektowej oceny kompetencji pracowników.
Monitorowanie sytuacji w zespołach oraz poziomu satysfakcji pracowników.
Spotkania feedbackowe zakończone opracowaniem PDP – planów rozwoju osobistego.
Skontaktuj się z nami
Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest AG TEST HR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie przy ul. Zwierzynieckiej 30. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przetworzenia zgłoszenia, udzielenia odpowiedzi oraz realizacji działań wynikających z przesłanego zapytania. Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Podstawą przetwarzania danych jest udzielona przez Państwa zgoda. Dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji działań wynikających z przesłanego zapytania. Posiadają Państwo prawo do:
  • • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych;
  • • wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody, nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  • • Wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO/PUODO)
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przesłania zapytania.

Dane kontaktowe administratora danych:
AG TEST HR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa: Ul. Zwierzyniecka 30, 31-105, Kraków
Dane-osobowe@testhr.pl

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
iod@testhr.pl
BLOG HR
Zobacz, co dzieje się w świecie HR
ZOBACZ WSZYSTKIE