Systemy ocen okresowych

Systemy ocen okresowych to narzędzie do kompleksowego zarządzania pracownikami w firmach. W zależności od potrzeb organizacji, można zaprojektować systemy oparte o kompetencje, zarządzanie przez cele powiązane z wynagradzaniem i premiowaniem, polityką awansowania, szkolenia i rozwoju pracowników. Systemy ocen okresowych mogą mieć charakter tradycyjnej oceny przez przełożonego (systemy oceny 180°) lub wielostronnej oceny 360°.

Kiedy mogę potrzebować Systemu Ocen Okresowych?

  • Podczas porządkowania procesów zarządzania pracownikami w organizacji poprzez stworzenie systemu zależności pomiędzy oceną kompetencji i efektywności pracowników, a wynagradzaniem, szkoleniem, planowaniem rozwoju i polityką awansowania.
  • W celu stworzenia kodeksu postępowania, czyli modelu kompetencji, który wyznacza oczekiwane postawy, standardy zachowania, jasne reguły działania organizacji. Dobrze przygotowany i wdrożony system oceny kompetencji stanowi potężne narzędzie wpływu i kształtowania postaw pracowników.
  • W celu bieżącego monitorowania rozwoju oraz stopnia realizacji wyznaczonych celów, poprzez proste i praktyczne narzędzia oceny, które stają się naturalnym narzędziem pracy z podwładnymi dla managerów i kierowników. 


Jakie korzyści dla mojej firmy płyną z Systemu Ocen Okresowych?

Zestaw kompletnych narzędzi: model kompetencji, procedurę systemu oceny i rozwoju pracowników, kwestionariusze oceny i samooceny, poradniki samooceny dla pracowników, manuale dla kierowników oceniających podwładnych, wzorce raportów etc. Udostępniamy również oprogramowanie do obsługi systemu oceny pracowników. 
Systematyczne zbieranie informacji o efektywności i postawach pracowników.
 Podejmowanie obiektywnie uzasadnionych decyzji dotyczących trzech grup pracowników: najcenniejszych (awanse, premiowanie, programy lojalnościowe etc.), spełniających oczekiwane standardy oraz pracowników o niskich kompetencjach lub/i efektach (plany naprawcze, decyzje o zwolnieniach).
 Rozwój managerów i kierowników poprzez wykorzystywanie umiejętności coachingowych i mentorskich.
Poprawa efektywności i jakości pracy poprzez jasne zdefiniowanie zasad pracy, jej ocenę i wyznaczanie celów. 
Przygotowanie do rozmów oceniających nie tylko managerów i kierowników, ale także ich podwładnych.
Skontaktuj się z nami
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie: AG TEST HR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (ul. Zwierzyniecka 30, 31-105 Kraków). Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu odpowiedzi na pytania oraz ew. przedstawienia oferty handlowej i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
BLOG HR
Zobacz, co dzieje się w świecie HR
ZOBACZ WSZYSTKIE