Systemy ocen okresowych

Systemy ocen okresowych to narzędzie do kompleksowego zarządzania pracownikami w firmach. W zależności od potrzeb organizacji, można zaprojektować systemy oparte o kompetencje, zarządzanie przez cele powiązane z wynagradzaniem i premiowaniem, polityką awansowania, szkolenia i rozwoju pracowników. Systemy ocen okresowych mogą mieć charakter tradycyjnej oceny przez przełożonego (systemy oceny 180°) lub wielostronnej oceny 360°.

Kiedy mogę potrzebować Systemu Ocen Okresowych?

  • Podczas porządkowania procesów zarządzania pracownikami w organizacji poprzez stworzenie systemu zależności pomiędzy oceną kompetencji i efektywności pracowników, a wynagradzaniem, szkoleniem, planowaniem rozwoju i polityką awansowania.
  • W celu stworzenia kodeksu postępowania, czyli modelu kompetencji, który wyznacza oczekiwane postawy, standardy zachowania, jasne reguły działania organizacji. Dobrze przygotowany i wdrożony system oceny kompetencji stanowi potężne narzędzie wpływu i kształtowania postaw pracowników.
  • W celu bieżącego monitorowania rozwoju oraz stopnia realizacji wyznaczonych celów, poprzez proste i praktyczne narzędzia oceny, które stają się naturalnym narzędziem pracy z podwładnymi dla managerów i kierowników. 


Jakie korzyści dla mojej firmy płyną z Systemu Ocen Okresowych?

Zestaw kompletnych narzędzi: model kompetencji, procedurę systemu oceny i rozwoju pracowników, kwestionariusze oceny i samooceny, poradniki samooceny dla pracowników, manuale dla kierowników oceniających podwładnych, wzorce raportów etc. Udostępniamy również oprogramowanie do obsługi systemu oceny pracowników. 
Systematyczne zbieranie informacji o efektywności i postawach pracowników.
 Podejmowanie obiektywnie uzasadnionych decyzji dotyczących trzech grup pracowników: najcenniejszych (awanse, premiowanie, programy lojalnościowe etc.), spełniających oczekiwane standardy oraz pracowników o niskich kompetencjach lub/i efektach (plany naprawcze, decyzje o zwolnieniach).
 Rozwój managerów i kierowników poprzez wykorzystywanie umiejętności coachingowych i mentorskich.
Poprawa efektywności i jakości pracy poprzez jasne zdefiniowanie zasad pracy, jej ocenę i wyznaczanie celów. 
Przygotowanie do rozmów oceniających nie tylko managerów i kierowników, ale także ich podwładnych.
Skontaktuj się z nami
Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest AG TEST HR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie przy ul. Zwierzynieckiej 30. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przetworzenia zgłoszenia, udzielenia odpowiedzi oraz realizacji działań wynikających z przesłanego zapytania. Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Podstawą przetwarzania danych jest udzielona przez Państwa zgoda. Dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji działań wynikających z przesłanego zapytania. Posiadają Państwo prawo do:
  • • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych;
  • • wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody, nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  • • Wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO/PUODO)
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przesłania zapytania.

Dane kontaktowe administratora danych:
AG TEST HR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa: Ul. Zwierzyniecka 30, 31-105, Kraków
Dane-osobowe@testhr.pl

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
iod@testhr.pl
BLOG HR
Zobacz, co dzieje się w świecie HR
ZOBACZ WSZYSTKIE