Systemy wynagrodzeń


W związku z dynamicznym rozwojem i coraz większym zapotrzebowaniem ze strony Klientów, w 2018 roku Dział Analiz i Raportów Płacowych przekształcił się w osobną, dedykowaną konsultingowi wynagrodzeniowemu spółkę i kontynuuje swoją działalność jako manaHR.


           

Od kilkunastu lat zajmujemy się budowaniem i wdrażaniem efektywnych systemów wynagrodzeń w największych czołowych polskich firmach odpowiednio dopasowując metodologię działań do charakteru organizacji, uwzględniając aktualną sytuację na rynku pracy oraz potrzeby i oczekiwania naszego Klienta.

Kiedy mogę potrzebować analizy systemu wynagradzania?

  • Podczas tworzenia nowego systemu motywacyjnego swoich pracowników do wspierania głównych strategicznych celów przedsiębiorstwa.
  • Kiedy w ostatnim czasie firma przechodziła kluczowe zmiany i w związku z tym zachodzi konieczność usystematyzowania kwestii struktur systemowych lub przebudowania całego systemu wynagrodzeń w celu dopasowania go do nowych standardów.
  • Jeśli aktualnie posiadany system wynagrodzeń z różnych powodów jest nieefektywny, nie motywuje pracowników w odpowiedni sposób i nie wspiera w sposób właściwy realizacji założonych celów firmy.


Przestarzały i niefunkcjonalny system wynagrodzeń prowadzi w prosty sposób do wysokiej rotacji pracowników oraz często do masowych ucieczek do konkurencyjnych firm. Nie trzeba nadmieniać, jak ogromnym jest to niebezpieczeństwem dla każdego przedsiębiorstwa – zwłaszcza, kiedy w grę wchodzi utrata kluczowych i utalentowanych pracowników.

Jakie korzyści dla mojej firmy płyną z analizy systemu wynagradzania?

Sprawdzone rozwiązania oparte o doświadczenie zdobyte podczas przeprowadzania kilkudziesięciu projektów wartościowania i reorganizacji systemów wynagradzania w firmach o bardzo różnej specyfice, od dużych zakładów produkcyjnych, przez centra usług wspólnych, aż po szkoły wyższe i administrację publiczną.
Wsparcie w uspołecznieniu zmian w komunikacji z Partnerem Społecznym, co przekłada się na akceptację pracowników dla wprowadzanych rozwiązań.
Szyty na miarę system wynagradzania - w oparciu o dwa filary – wewnętrzną hierarchię stanowisk i związaną z nią specyfikę, a także aktualny poziom płac rynkowych (na podstawie Raportów Płacowych manaHR oraz starannie wyselekcjonowanych źródeł zewnętrznych).
Skontaktuj się z nami
Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest AG TEST HR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie przy ul. Zwierzynieckiej 30. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przetworzenia zgłoszenia, udzielenia odpowiedzi oraz realizacji działań wynikających z przesłanego zapytania. Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Podstawą przetwarzania danych jest udzielona przez Państwa zgoda. Dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji działań wynikających z przesłanego zapytania. Posiadają Państwo prawo do:
  • • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych;
  • • wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody, nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  • • Wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO/PUODO)
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przesłania zapytania.

Dane kontaktowe administratora danych:
AG TEST HR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa: Ul. Zwierzyniecka 30, 31-105, Kraków
Dane-osobowe@testhr.pl

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
iod@testhr.pl
BLOG HR
Zobacz, co dzieje się w świecie HR
ZOBACZ WSZYSTKIE