Systemy wynagrodzeń


W związku z dynamicznym rozwojem i coraz większym zapotrzebowaniem ze strony Klientów, w 2018 roku Dział Analiz i Raportów Płacowych przekształcił się w osobną, dedykowaną konsultingowi wynagrodzeniowemu spółkę i kontynuuje swoją działalność jako manaHR.


           

Od kilkunastu lat zajmujemy się budowaniem i wdrażaniem efektywnych systemów wynagrodzeń w największych czołowych polskich firmach odpowiednio dopasowując metodologię działań do charakteru organizacji, uwzględniając aktualną sytuację na rynku pracy oraz potrzeby i oczekiwania naszego Klienta.

Kiedy mogę potrzebować analizy systemu wynagradzania?

  • Podczas tworzenia nowego systemu motywacyjnego swoich pracowników do wspierania głównych strategicznych celów przedsiębiorstwa.
  • Kiedy w ostatnim czasie firma przechodziła kluczowe zmiany i w związku z tym zachodzi konieczność usystematyzowania kwestii struktur systemowych lub przebudowania całego systemu wynagrodzeń w celu dopasowania go do nowych standardów.
  • Jeśli aktualnie posiadany system wynagrodzeń z różnych powodów jest nieefektywny, nie motywuje pracowników w odpowiedni sposób i nie wspiera w sposób właściwy realizacji założonych celów firmy.


Przestarzały i niefunkcjonalny system wynagrodzeń prowadzi w prosty sposób do wysokiej rotacji pracowników oraz często do masowych ucieczek do konkurencyjnych firm. Nie trzeba nadmieniać, jak ogromnym jest to niebezpieczeństwem dla każdego przedsiębiorstwa – zwłaszcza, kiedy w grę wchodzi utrata kluczowych i utalentowanych pracowników.

Jakie korzyści dla mojej firmy płyną z analizy systemu wynagradzania?

Sprawdzone rozwiązania oparte o doświadczenie zdobyte podczas przeprowadzania kilkudziesięciu projektów wartościowania i reorganizacji systemów wynagradzania w firmach o bardzo różnej specyfice, od dużych zakładów produkcyjnych, przez centra usług wspólnych, aż po szkoły wyższe i administrację publiczną.
Wsparcie w uspołecznieniu zmian w komunikacji z Partnerem Społecznym, co przekłada się na akceptację pracowników dla wprowadzanych rozwiązań.
Szyty na miarę system wynagradzania - w oparciu o dwa filary – wewnętrzną hierarchię stanowisk i związaną z nią specyfikę, a także aktualny poziom płac rynkowych (na podstawie Raportów Płacowych manaHR oraz starannie wyselekcjonowanych źródeł zewnętrznych).
Skontaktuj się z nami
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie: AG TEST HR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (ul. Zwierzyniecka 30, 31-105 Kraków). Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu odpowiedzi na pytania oraz ew. przedstawienia oferty handlowej i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
BLOG HR
Zobacz, co dzieje się w świecie HR
ZOBACZ WSZYSTKIE