Asertywny menadżer – czyli jaki?

Z byciem asertywnym kojarzy się nam umiejętność mówienia „nie”. Jest to oczywiście prawda i stanowi część składową tej kompetencji. Nie jest jednak wszystkim. Asertywność to umiejętność komunikowania swoich myśli, uczuć i emocji w sposób jasny i klarowny. Dodatkowo komunikat taki musi być wyrażany z zachowaniem szacunku dla nas i drugiej strony. Tzn. nawet nie zgadzając się z drugą stroną, nie mamy intencji jej obrazić czy też skrzywdzić – a jedynie wyrazić nasze zdanie na dany temat. Osoby asertywne nie mają problemu, by poprosić o pomoc. Szanują również poglądy innych ludzi i ich odmowy. Wiedzą, że tak jak oni mają do tego prawo, tak samo prawo takie mają inne osoby. Nie jest im straszny również feedback – są na niego otwarte i potrafią wyciągnąć z niego wnioski. Z drugiej strony – czują się swobodnie, udzielając go.

Asertywność daje nam poczucie stawiania granic w relacjach i ich przestrzegania przez innych. Dzięki temu wzrasta nasza pewność siebie. Dodatkowo pomaga ona stać się nam bardziej sobą – nikogo nie udajemy, bo wyrażamy swoje prawdziwe odczucia. Żyjemy w zgodzie z naszymi wartościami. Nie dajemy się naciskom, czy też próbom manipulacji.

Czy jest łatwo żyć asertywnie? Na pewno wymaga to sporo odwagi. Większość z nas chce być bowiem lubiana – a kogo ludzie lubią? Podobne do siebie i bezkonfliktowe osoby. Wobec tego kompetencja ta często zanika i dopiero w dorosłym życiu musimy się jej nauczyć.

Czemu manager musi być asertywny?

Asertywność w pracy to jedna z podstawowych, a zarazem najważniejszych cech dobrego lidera. Jego codzienne obowiązki wymagają bowiem dużej interakcji z innymi ludźmi, bronienia swoich poglądów, przekonywania innych do swojego zdania, a także mierzenia się z krytyką. Patrząc na opis powyżej widzimy, że wysoki poziom tej zdolności, pozwala na stanie się liderem, któremu pracownicy ufają. A to z kolei jest fundamentem zarządzania.

Asertywny menedżer nie jest jak chorągiewka – ma swoje zdanie i potrafi go bronić. Zespół wie więc, że jeśli coś z nim ustali, to może spodziewać się, iż szef będzie walczył o ich sprawę, a nie porzuci ją po usłyszeniu jednej odmowy. Z drugiej strony – osoba taka potrafi powiedzieć „nie”, kiedy jest namawiana na coś, co według niej np. przyniesie szkodę zespołowi. Lider potrafi więc trzymać się swoich opinii, wyrażać swoje poglądy w pełen szacunku do innych sposób, a zarazem pozostać sobą – za co jest lubiany i szanowny przez zespół. Pewność siebie również wzmacnia ten efekt. Pracownicy wiedzą, że mogą na nim polegać, w związku z tym, kiedy sytuacja tego wymaga, przyjdą poprosić o pomoc.

Asertywność pomaga być też otwartym na feedback. Asertywny menedżer więc przyjmuje go i potrafi zrozumieć. Ponieważ szanuje on siebie oraz innych, potrafi przekazywać informację zwrotną w sposób nieraniący drugiej strony. Nie ma on bowiem na celu obrazić człowieka, lecz pomóc mu w rozwoju.

Niezwykle istotna w roli lidera jest również konieczność radzenia sobie z problemami (często pojawiającymi się z każdej strony). Asertywność sprawia, że nie użalamy się, nie uciekamy od trudnej kwestii – lecz od razu przystępujemy do działania, tak by ustalić odpowiedni plan rozwiązania tej sytuacji.

W jaki sposób sprawdzić asertywność?

Asertywność jest przydatną i pożądaną cechą każdej osoby – również na gruncie zawodowym. Niestety jej sprawdzenie nie jest wcale takie proste na etapie rekrutacji pracowników. Szczególnie istotna asertywność w pracy jest w przypadku kadry managerskiej. Zarówno więc podczas poszukiwania kandydatów na zewnątrz, jak i w przypadku chęci awansu wewnętrznego, bardzo ważnym jest, by poświęcić czas i zobaczyć, czy kandydat ją posiada. Pomocne może być Assessment (kandydaci zewnętrzni) oraz Development Center (kandydaci wewnętrzni).  Są to metody rekrutacji pracowników, podczas których to kandydaci na dane stanowisko uczestniczą w całodniowej sesji (lub nawet kilkudniowej!). Podczas niej wykonują szereg praktycznych zadań, które mają symulować realne środowisko pracy. Niezależni asesorzy przyglądają się im i poszukują tendencji zachowań świadczących o posiadaniu konkretnej cechy – w naszym przypadku – asertywności. Te techniki umożliwiają więc znalezienie osoby, która posiada już rozwiniętą tę kompetencję i która będzie potrafiła wykorzystać ją w praktyce.

Comments are closed.