RODO w praktyce. Co oznacza dla HR-owców?

Już w maju 2018 roku wejdą w życie regulacje dotyczące ochrony danych osobowych. Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, zwane także w skrócie RODO, niesie ze sobą szereg ogromnych zmian, które odczuwalne będą przede wszystkim w działach administracyjnych oraz kadrowych. Nowych przepisów bezwzględnie będą musieli przestrzegać również HR-owcy przeprowadzający rekrutację. Znowelizowane przepisy o ochronie danych osobowych dotyczyć będą bowiem także informacji o kandydatach aplikujących do pracy. Jakich zmian można więc spodziewać się w praktyce?

O czym kandydat powinien zostać poinformowany?

Agencje rekrutacyjne oraz działy HR, to w świetle prawa organy, które gromadzą i przetwarzają dane osobowe - czyli są ich administratorami. Według nowego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej, zwiększy się liczba obowiązków organów zajmujących się administracją danych osobowych. W praktyce oznacza to m.in., że podczas procesu rekrutacyjnego trzeba będzie poinformować kandydatów o:

- celach, w jakich przetwarzane są ich dane osobowe,

- okresie, w jakim będą one przechowywane,

- odbiorcach danych, czyli podmiotach, które będą miały do nich dostęp,

- możliwości wycofania zgody na przetwarzanie danych,

- prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Jak widać, zmieni się stosunkowo dużo - obecnie kandydat, który chce wziąć udział w rekrutacji, musi umieścić w CV klauzulę o ochronie danych osobowych, ale na tym kończy się jego rola w procesie administrowania. Po wprowadzeniu nowych przepisów RODO, dane pracownika będzie można przetwarzać tylko na podstawie jego dobrowolnego i świadomego wyrażenia woli na przetwarzanie tych danych - określony musi przy tym zostać cel tego przetwarzania. W nowych regulacjach najbardziej istotnym punktem jest to, że zgoda danej osoby nie może być domniemana, a każdy użytkownik ma prawo do jej cofnięcia. Co istotne, odwołanie zgody musi być równie nieskomplikowane, jak jej udzielenie. Firmy przygotowujące się do wejścia w życie RODO muszą niestety ponieść koszty rewizji, a często nawet wymiany formularzy dotyczących administrowania danymi osobowymi.

Rejestracja czynności administracyjnych

To jednak nie koniec wszystkich zmian. Działy HR, agencje rekrutacyjne i inne organy przetwarzające dane, będą musiały przygotować się także na czekający ich obowiązek rejestrowania czynności związanych z administracją. W rejestrze muszą znaleźć się takie informacje jak:

- nazwa oraz dane kontaktowe administratora,

- cele przetwarzania danych,

- opis kategorii osób, których te dane dotyczą,

- kategorie odbiorców, którym dane zostaną lub zostały ujawnione (o ile to możliwe),

- planowane terminy usunięcia poszczególnych kategorii danych (o ile to możliwe),

- opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa.

A co, jeżeli dojdzie do wycieku danych osobowych? Administratorzy, czyli w tym przypadku pracownicy HR, zobowiązani będą zgłaszać te sytuacje do GIODO, informując także właścicieli danych. Dla samych użytkowników przewidziano ułatwienie w postaci zniesienia opłat za wniesienie skargi do GIODO. W praktyce poskutkuje to zapewne zwiększoną częstotliwością kontroli przeprowadzanych przez odpowiednie organy nadzorcze.

Wprowadzenie przepisów RODO wiąże się z koniecznością przeszkolenia kadry, a co więcej - często także zakupu oprogramowania, pozwalającego na automatyzację niektórych procesów. Koszt szkoleń oraz informatyzacji to jednak niewiele w stosunku do kar grożących za niewywiązanie się z powyższych obowiązków. Jeżeli firma nie przystosuje się do powyższych regulacji, sankcje mogą wynieść nawet do 20 mln euro, a w przypadku przedsiębiorstwa - do 4% całkowitego rocznego obrotu z poprzedniego roku obrotowego, i to w ujęciu całościowym, czyli ze wszystkich oddziałów przedsiębiorstwa. Czasu zostało już bardzo niewiele - to ostatni dzwonek na intensywne przygotowania do wdrożenia wspomnianych procedur.

BLOG HR
Zobacz, co dzieje się w świecie HR

Co motywuje pracowników?

Obecnie mamy do czynienia z rynkiem pracownika, co oznacza, że w wielu wypadkach, zwłaszcza tam, gdzie w grę wchodzą wąskie, szczególne kwalifikacje, ich posiadacz może przebierać w ofertach. Tylko pozornie przy wyborze pracodawcy istotne będą kwestie
CZYTAJ

Polskie miasta outsourcingowe

Rynek outsourcingu usług biznesowych w Polsce systematycznie rośnie, stając się jednym z najważniejszych rynków w Europie i na świecie. Obok zagranicznych, globalnych dostawców usług outsourcingowych, polski rynek z powodzeniem obsługują krajowe przedsięb
CZYTAJ

Nieszablonowe pytania rekrutacyjne

„Jakiego koloru są kosmici?”, „Co by było, gdyby słonie mogły latać?”, „Dlaczego wieka od studzienek kanalizacyjnych są okrągłe?”. To przykłady nietypowych pytań, zadawanych przez rekruterów podczas rozmów kwalifikacyjnych. Korzystają z nich zarówno duże
CZYTAJ
Skontaktuj się z nami
Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest AG TEST HR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie przy ul. Zwierzynieckiej 30. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przetworzenia zgłoszenia, udzielenia odpowiedzi oraz realizacji działań wynikających z przesłanego zapytania. Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Podstawą przetwarzania danych jest udzielona przez Państwa zgoda. Dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji działań wynikających z przesłanego zapytania. Posiadają Państwo prawo do:
  • • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych;
  • • wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody, nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  • • Wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO/PUODO)
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przesłania zapytania.

Dane kontaktowe administratora danych:
AG TEST HR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa: Ul. Zwierzyniecka 30, 31-105, Kraków
Dane-osobowe@testhr.pl

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
iod@testhr.pl