Projektowanie zadań do Assessment Centre

Czym jest Assessment Centre (AC)?

Podczas procesu rekrutacyjnego dużą wagę przykłada się do sprawdzenia kompetencji twardych – tzn. wiedzy koniecznej do pracy na danym stanowisku. Tymczasem ocena kompetencji miękkich ciągle jest zaniedbywana. Jednym z powodów tej sytuacji może być trudność ich diagnozy podczas tradycyjnych etapów procesu  (np. w czasie rozmowy kwalifikacyjnej).

Z ratunkiem przychodzi Assessment Centre, które jest najskuteczniejszą metodą rekrutacyjną pozwalającą na dokładne poznanie kandydata oraz ocenienie jego kompetencji. Często wykorzystywane jest podczas rekrutacji pracowników wysokiego szczebla, kiedy koszty wynikające z wybrania nieodpowiedniej osoby są ogromne. Błędem jest jednak twierdzenie, że AC jedynie tutaj znajduje swoje zastosowanie – przy wykorzystaniu tej metody nie ma ograniczeń dotyczących poziomu stanowiska lub branży.

Do udziału w sesji (1/2 – dniowej) najczęściej zaprasza się grupę kandydatów, którzy w warunkach jak najbardziej odzwierciedlających ich potencjalne miejsce pracy wykonują szereg zadań (indywidualnych i zespołowych). Grupie przyglądają się asesorzy, czyli specjaliści z zakresu AC. Każdego uczestnika obserwuje co najmniej dwóch asesorów, którzy poszukują u kandydatów tendencji zachowań – wobec tego nie zdiagnozują oni posiadania kompetencji poprzez jednorazowy przejaw działania. Warto wspomnieć, że sprawdzana umiejętność zawsze pojawia się w co najmniej kilku zadaniach.

Jak przebiega proces tworzenia sesji AC?

Assessment Centre to jedna z bardziej skomplikowanych metod selekcji kandydatów.  Nie powinien więc nas dziwić fakt, że aby ją przygotować potrzeba zarówno dużo czasu, jak i ekspertów z tej dziedziny.

Każde AC jest inne, bowiem oczekiwania pracodawców różnią się od siebie (nawet przy rekrutacji na to samo stanowisko). Profesjonalna sesja zawsze musi zostać stworzona w odpowiedzi na potrzeby klienta. Pod uwagę trzeba również wziąć kulturę organizacyjną, wartości firmy oraz specyfikę miejsca pracy. Projektowanie zadań należy rozpocząć od zebrania tych informacji od klienta, a następnie trzeba przeprowadzić analizę organizacji oraz stanowiska, pod które rekrutujemy. Na podstawie tego tworzony jest profil idealnego kandydata. To jednak nie wszystko – opierając się o te dane, konieczne jest zidentyfikowanie kompetencji, które mają zostać zbadane podczas sesji. Należy pamiętać o ograniczeniu – dobre praktyki mówią, że podczas spotkania możliwe jest zbadanie jedynie 6 kompetencji – wobec tego wybieramy jedynie te najbardziej krytyczne dla danego pracodawcy. Kompetencje są określane poprzez mierzalne zachowania, wiedzę oraz umiejętności. W związku z tym, poza zdefiniowaniem samej kompetencji, należy również stworzyć wskaźniki, jak dana kompetencja będzie się przejawiać u badanych osób. Opierając się na tych informacjach, eksperci tworzą skalę ocen oraz arkusze obserwacyjne.

Każde kryterium powinno zawierać opis pozytywnych przejawów zachowania – czyli takich, które świadczyć będą o posiadaniu danej cechy – jak i negatywnych, czyli takich,  które świadczyć będą o przeciwnej sytuacji. Skala oceny dodatkowo powinna być tak samo ustrukturyzowana do każdego zadania i kompetencji, tak by było możliwe ich późniejsze porównanie.

Niektóre organizacje ułatwiają zadanie specjalistów z zakresu Assessment Centre – posiadają już oni profil kandydata oraz model kompetencyjny – w takim przypadku przygotowanie sesji AC staje się prostsze.

Po przeprowadzeniu analiz kolejnym krokiem jest wybór narzędzi zastosowanych w sesji AC – muszą one odpowiadać kompetencjom, które chcemy mierzyć. Jeśli zdefiniowaliśmy kompetencję twardą – możemy ją sprawdzić podczas testu. To narzędzie nie będzie jednak pomocne np. w przypadku oceny umiejętności współpracy. Tutaj musimy postawić na zadanie zespołowe. Ważne jest więc, by ćwiczenia wykorzystane w AC mogły u kandydatów wywołać opisane wcześniej wskaźniki zachowań, których poszukiwać będą asesorzy.

BLOG HR
Zobacz, co dzieje się w świecie HR

Dlaczego pracodawcy decydują się na zlecanie rekrutacji agencjom doradztwa personalnego?

Ludzie mają istotny wpływ na rozwój i budowanie przewagi konkurencyjnej firmy. Organizacje zdają sobie sprawę z tego, że właściwie przeprowadzona rekrutacja pozwala nie tylko na zdobycie talentów
CZYTAJ

Problem niekończącej się rotacji

Rotacja pracowników, mówiąc inaczej odejście z firmy jest procesem naturalnym i nieuniknionym. Proces rotacji ułatwia obecna sytuacja gospodarcza - spada bezrobocie, pojawiają się lepsze oferty, a pracodawcy kuszą wyższymi wynagrodzeniami i atrakcyjnymi d
CZYTAJ

Rekrutacja inżynierów - czy różni się od innych?

Rekrutacja osób z wykształceniem technicznym jest wymagającym zadaniem dla rekruterów. Szczególnie dotyczy to polskich inżynierów, którzy cieszą się znakomitą renomą na całym świecie. Jak sobie poradzić z rekrutacją w tej branży? Sprawdź!
CZYTAJ
Skontaktuj się z nami
Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest AG TEST HR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie przy ul. Zwierzynieckiej 30. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przetworzenia zgłoszenia, udzielenia odpowiedzi oraz realizacji działań wynikających z przesłanego zapytania. Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Podstawą przetwarzania danych jest udzielona przez Państwa zgoda. Dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji działań wynikających z przesłanego zapytania. Posiadają Państwo prawo do:
  • • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych;
  • • wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody, nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  • • Wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO/PUODO)
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przesłania zapytania.

Dane kontaktowe administratora danych:
AG TEST HR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa: Ul. Zwierzyniecka 30, 31-105, Kraków
Dane-osobowe@testhr.pl

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
iod@testhr.pl