Stereotypy w miejscu pracy

Stereotypy towarzyszą nam w codziennym życiu – dzięki utartym schematom myślenia możemy szybko przeanalizować sytuację i zareagować na nią. Poprzez swoją bezrefleksyjną naturę często jednak przynoszą one więcej szkody niż pożytku – zarówno nam samym, jak i ludziom, których dotykają. Generalizują one pewne grupy, do których przypisujemy cechy, które wcale nie muszą być prawdziwe dla wszystkich jej członków. 
Stereotypy swoje korzenie mają w obyczajach, kulturze, czy też wychowaniu. Są one trudne do zmiany i bardzo rzadko weryfikowane. Wierzymy, że odzwierciedlają rzeczywistość i pokazują, jak naprawdę funkcjonuje świat. Najczęściej dotyczą płci, wieku, koloru skóry, narodowości, czy też niepełnosprawności. Występują wszędzie tam, gdzie mamy kontakt z drugim człowiekiem – wobec tego napotkamy na nie również w pracy, która stanowi integralną część naszego życia.


Efekty stosowania stereotypów w pracy


W środowisku zawodowym mamy do czynienia z ludźmi o różnym pochodzeniu, poglądach czy też cechach fizycznych. Dlatego tak ważna jest tutaj otwartość, szacunek i współpraca. Z tego samego powodu jednak bardzo często uaktywniają się stereotypy, które przyczyniają się do spadku efektywności zatrudnionych poprzez utrudnianie komunikacji i negatywne nastawianie do drugiej jednostki.
Co ciekawe stereotypy występują również między działami jednej organizacji. Wyobrażenie o dziale HR przez pracowników finansów, to plotkujący ludzie wymyślający dziwne koncepcje. Odwracając sytuację – HR myśli o finansach, że to sztywne osoby w garniturach, które nie dostrzegają nic poza cyferkami. Kiedy przyjdzie do wspólnego działania obu tych jednostek, mogą pojawić się kłopoty, np. zły przepływ informacji lub wzajemna niechęć. 
Przez utarte sposoby myślenia niektórzy pracownicy mają utrudniony dostęp do kariery zawodowej. Wiele kobiet np. napotka na szklany sufit. Często mówi się przecież, że kobiety są za miękkie na kierownicze stanowiska i nie nadają się do takiej pracy. Wobec tego wiele wartościowych pracownic nie dostaje szansy, by realizować swoje pragnienia zawodowe i pokazać swoje umiejętności. Inne grupy społeczne również muszą mierzyć się z podobnymi krzywdzącymi stereotypami na swój temat.


Jak walczyć ze stereotypami w miejscu pracy?


Pierwszym krokiem do eliminacji jest uświadomienie sobie, że podstawą naszych myśli na temat konkretnych jednostek, są właśnie stereotypy. W tym celu firma powinna zapewnić szkolenia lub inne formy wsparcia, które edukowałaby pracowników o sposobach i pułapkach myślenia. 
Musimy też pamiętać, że przykład idzie z góry – wobec tego managerowie muszą zadbać o to, by walczyć z tym negatywnym zjawiskiem. Najpierw muszą zrobić to u siebie – np. podczas rekrutacji nie kierować się schematami myślowymi. Zachowanie managera będzie miało pozytywny wpływ na zespół. Kierownik powinien też pilnować, by prawidłowe działania zostały wdrożone przez jego pracowników.
Źródłem omawianego dziś problemu często jest niewiedza – nie znamy innej grupy, dlatego by było nam łatwiej, operujemy stereotypowym opisem zachowań. Dobrym sposobem, by z tym walczyć, jest więc wymiana wiedzy i doświadczeń, sesje edukacyjne, szkolenia na temat wielokulturowości i integracja, gdzie będzie można się przekonać, że kolega z innego działu jest takim samym człowiekiem, jak my.
Wszystkie wymienione powyżej działania nie będą skuteczne, jeśli w naszej organizacji nie będzie panowała odpowiednia kultura organizacyjna. Nim jednak zaczniemy ją wdrażać, trzeba się zastanowić, z jakiego poziomu wychodzimy. Aby to zrobić, należy przeprowadzić badanie kultury, które pozwala określić, jakie panują w firmie zwyczaje oraz wartości.  
Wyniki naszego badania kultury umożliwią następnie przeprowadzenie analizy, która wskaże jakie rzeczy musimy zmienić, by wdrożyć docelowy model działalności organizacji. Działania takie są jednak długofalowe – wobec tego nasz plan nie może zakładać zmiany w jeden dzień.


Najważniejszy pierwszy krok


Stereotypy to krzywdzące schematy myślowe, które mają duży wpływ na efektywność pracy zespołów. Jako przedsiębiorcom powinno nam więc zależeć, by je wyeliminować z naszej organizacji. Zmiany trzeba jednak zacząć u podstaw poprzez transformację wartości przedsiębiorstwa. Doskonałą okazją, by przekonać się, czy obowiązujący u nas model, sprawdza się w rzeczywistości jest przeprowadzenie badania kultury. Od tego prostego działania powinniśmy zacząć naszą drogę w walce ze stereotypami w miejscu pracy.
 

BLOG HR
Zobacz, co dzieje się w świecie HR

Problem niekończącej się rotacji

Rotacja pracowników, mówiąc inaczej odejście z firmy jest procesem naturalnym i nieuniknionym. Proces rotacji ułatwia obecna sytuacja gospodarcza - spada bezrobocie, pojawiają się lepsze oferty, a pracodawcy kuszą wyższymi wynagrodzeniami i atrakcyjnymi d
CZYTAJ

HR wysokich lotów

19-20 października w Krakowie wyląduje jedyna w Polsce konferencja poświęcona działaniom HR w obszarach SSC/BPO/ITO. Na jej pokładzie pojawią się managerowie i specjaliści, którzy jak zapewniają organizatorzy, wzniosą się na wyżyny wiedzy i doświadczenia.
CZYTAJ

Wyższe wynagrodzenie – który język mi w tym pomoże?

Znajomość języków obcych staje się coraz częściej istotnym czynnikiem zawężającym poszukiwania odpowiedniego kandydata. Jakie więc języki zwiększają nasze szanse na zatrudnienie i wyższe wynagrodzenie?
CZYTAJ
Skontaktuj się z nami
Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest AG TEST HR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie przy ul. Zwierzynieckiej 30. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przetworzenia zgłoszenia, udzielenia odpowiedzi oraz realizacji działań wynikających z przesłanego zapytania. Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Podstawą przetwarzania danych jest udzielona przez Państwa zgoda. Dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji działań wynikających z przesłanego zapytania. Posiadają Państwo prawo do:
  • • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych;
  • • wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody, nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  • • Wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO/PUODO)
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przesłania zapytania.

Dane kontaktowe administratora danych:
AG TEST HR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa: Ul. Zwierzyniecka 30, 31-105, Kraków
Dane-osobowe@testhr.pl

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
iod@testhr.pl