Cel – najważniejszy motywator do pracy

Podczas rozmowy rekrutacyjnej często stykamy się z pytaniem: „Co motywuje Cię w pracy?”. Niejednokrotnie jest ono bagatelizowane i zbywane wyuczoną formułką, których można znaleźć setki w internecie. Tymczasem motywacja do pracy jest jednym z ważniejszych czynników mających wpływ na satysfakcje z wykonywanej funkcji. Warto więc przemyśleć, jakie czynniki sprawiają, że czujemy się zmotywowani i nie odkładamy zadań na później.

Plaga zdemotywowania

Każdy pracodawca, jak i manager wiedzą, że zmotywowani pracownicy, to klucz do sukcesu przedsiębiorstwa. Tymczasem wiele zatrudnianych osób tkwi w całkowicie odwrotnym stanie. Powodów takiej sytuacji jest wiele. Specjaliści z agencji doradztwa personalnego przyznają, że jednym z najbardziej oczywistych jest płaca poniżej średniej rynkowej. Brak poczucia docenienia poprzez aspekty finansowe, skutecznie może zabić chęć do pracy. Będąc przy tym temacie, nie sposób zapomnieć o destrukcyjnym wpływie braku docenienia skierowanego ze strony managera do członka zespołu. To samo tyczy się feedbacku – jego brak, lub też skupienie się jedynie na jego negatywnych aspektach każdemu odbiorą chęć do pracy.

Manager także często bywa powodem demotywacji pracownika. To tylko pokazuje jak ważne jest, by na tym stanowisku zasiadali odpowiedni ludzie. Jeśli stawia on nierealistyczne i niemożliwe do osiągnięcia cele, na każdym kroku kontroluje stopień realizacji zadań, lub koncentruje się jedynie na wytykaniu błędów, wówczas nie ma szans, by utrzymać wysoki stopień zaangażowania w zespole. Również zła atmosfera w firmie potrafi wyrządzić wiele szkód.

Formy demotywacji

Bycie niezmotywowanym najczęściej przyjmuje dwie formy. Pierwszą z nich jest niezaangażowanie. Ludzie tacy nie wkładają dużego wysiłku i pasji w to, co robią. Często towarzyszą temu słabe wyniki osiągane w pracy. Poważniejszy problem stanowi jednak druga grupa. Są to osoby pokazujące swoje niezadowolenie i deprecjonujące znaczenie osiągnięć współpracowników. Tacy pracownicy nie tylko pochłaniają duże zasoby pieniędzy, lecz również nie wykorzystują swojego potencjału w sposób, w jaki inny pracownik mógłby pomóc firmie osiągać lepsze wyniki. Dodatkowo również wpływają demotywująco na resztę załogi.  Według badań Gallupa generują oni koszty dla organizacji w USA osiągające nawet 550 miliardów dolarów rocznie.

Brak zaangażowania potrafi być bardzo zaraźliwy i wpłynąć negatywnie na całą firmę. Dlatego takie tendencje należy jak najszybciej wykrywać i od razu na nie reagować. Aby to zrobić, możemy przeprowadzić badanie satysfakcji pracowników. Umożliwia ono identyfikacje czynników, które wpływają na zadowolenie zatrudnionych z pracy oraz określić obszary do poprawy. Następstwem badania powinny być zawsze zaplanowane działania opierające się o jego wyniki, a następnie ewaluacja przy kolejnej edycji rezultatów. Badanie powinno być dopasowane do organizacji oraz celów, które sobie postawimy. W jego przeprowadzeniu pomóc mogą również agencje doradztwa personalnego, które zadbają o prawidłowy i profesjonalny przebieg procesu.

Cel pracy ma znaczenie

Motywatory do pracy bywają różne – co człowiek, to tak naprawdę inny czynnik ma decydujące znaczenie. Mogą to być pieniądze, rozwój, zaufanie, poczucie wpływu na innych, praca zespołowa, docenienie. Niezwykle ważne w zachowaniu wysokiego poziomu motywacji jest również dopasowanie trudności i natężenia zadań, do poziomu zatrudnionej osoby. Wszystkie wymienione tutaj kwestie łączy jednak jedna rzecz. Mają one swoje źródło w czynnikach zewnętrznych – niezależnych od pracownika. Tymczasem motywacja powinna wypływać z wnętrza osoby.

Jednym z aspektów, o których możemy mówić w kontekście motywacji wewnętrznej, jest cel. Jest to powód, dla którego robię to, co robię. Czym może być on dla nas? Ambitniejsze jednostki mogą upatrywać za cel np. wynalezienie lekarstwa na raka, czy pokonanie biedy na świecie. Nie tylko takie działania mogą mieć jednak dla nas znaczenie. Dla każdego celowość wykonywanej pracy może przybierać różne formy. Dla jednych jest to tylko sama świadomość kontaktu z drugim człowiekiem, dla innych może być to coś bardziej wymiernego (np. realny wpływ na wyniki finansowe firmy).

Celowość naszej pracy możemy więc odnaleźć w każdym, nawet najbardziej błahym zajęciu. Będąc budowlańcem, wcale nie muszę robić tego, bo jedyne co mnie napędza do działania, to chęć zarobienia pieniędzy. Mogę to robić, bo dzięki temu inni ludzie, mogą zamieszkać w swoich wymarzonych mieszkaniach. Coś, co ma znaczenie dla nas, dla innych może go nie mieć. Od czego to zależy? Np. od miejsca i środowiska, w jakim się wychowaliśmy, naszych zainteresowań, poglądów, kultury czy statusu materialnego. Istotną kwestią jest jednak fakt, że znaczenie znaleźć możemy wszędzie.

Osoby, które pracują, bo widzą cel oraz sens swoich działań, osiągają lepsze wyniki w pracy. Są również bardziej zadowoleni, szczęśliwsi i zaangażowani. Przekłada się to bezpośrednio na większy zysk dla firmy – nie tylko wynikający z osiągniętych wyników, lecz również z mniejszej absencji i rotacji zatrudnionych. Tacy pracownicy wpływają również motywująco na innych. Tym bardziej warto pamiętać o regularnych badaniach satysfakcji pracowników. Podczas jego przeprowadzania polecamy również zadać pytanie, czy pracownik czuje, że jego praca ma sens.

Jak rozpoznać nasz cel?

W pracy spędzamy średnio 8 godzin dziennie – róbmy wiec coś, z czego czerpać możemy satysfakcję. Jak już wspomnieliśmy, cel i znaczenie można odnaleźć wszędzie. W jaki jednak sposób? Po pierwsze zastanów się, które z zadań towarzyszących Twojemu miejscu pracy sprawiają Ci najwięcej radości. Pomyśl, co stoi za nimi, czego one dotyczą, jakie mają wspólne punkty? Być może jest to praca z ludźmi, a może szukanie oszczędności dla przedsiębiorstwa? Zwróć również uwagę na to, w jakim otoczeniu przebywasz. Jeśli jest ono toksyczne i zdemotywowane to negatywnie wpłynie to również na Ciebie. Celowość Twoje pracy może się w takim miejscu łatwo zatracić.

Comments are closed.