Pomoc w kryzysie – niecodzienny benefit, za który pracownicy Cię pokochają

Szybkie tempo życia, permanentny stres i pandemia sprawiły, że coraz więcej osób boryka się z problemami natury psychicznej. Zaburzenia psychiczne są jedną z przyczyn spadku motywacji i wzrostu poziomu absencji pracowników. Każdemu z nas może przydarzyć się nieszczęście, które wpłynie na nasz stan emocjonalny i doprowadzi do zaburzenia równowagi psychologicznej. Wydarzenie to będzie oddziaływać nie tylko na nasze życie prywatne, ale także pracę zawodową. Pracodawcy często pozostają bezradni wobec zmiany zachowania pracownika dotkniętego kryzysem. Ale czy na pewno? Poznajcie niecodzienny benefit, jakim jest wsparcie psychologiczne dla pracowników.

Kryzys psychologiczny

Kryzys psychologiczny może dotknąć każdego z nas. Jest to zaburzenie funkcjonowania na skutek wystąpienia wydarzenia krytycznego. Do takich sytuacji dochodzi np. w wyniku śmierci bliskiej osoby lub długotrwałego oddziaływania czynnika stresogennego. W drugim przypadku może być to np. rozwód czy mobbing. Osoba dotknięta kryzysem zachowuje się w odmienny sposób, odczuwa dyskomfort psychiczny i bezradność. Długotrwałe zaburzenie równowagi psychologicznej w konsekwencji prowadzi do depresji, zaburzeń lękowych czy uzależnień. Dlatego tak ważna jest umiejętna i szybka pomoc.

Pracownik w kryzysie

Pracownik dotknięty kryzysem często nie potrafi skupić się na pracy. Bywa zdemotywowany, a w efekcie jego produktywność spada. Taka sytuacja odbija się także na jego współpracownikach, którzy próbują kompensować straty swoją własną pracą. Zmiana zachowania pracownika i związane z tym trudności w komunikacji, mogą być przyczyną konfliktów. To z kolei wpływa na funkcjonowanie całej firmy. Jasne jest więc, że taka sytuacja nie może trwać wiecznie. Jako pracodawcy nie wiemy, co zrobić i jak pomóc takiej osobie. Tymczasem musimy też patrzeć na dobro innych zatrudnionych osób. Czy zwolnienie takiej osoby będzie dobrym rozwiązaniem? Taka decyzja może skutkować spadkiem zaufania pracowników, pogorszeniem atmosfery i falą zwolnień. Czy jest jakieś lepsze wyjście z tej sytuacji?

Spotkanie – pierwszym krokiem

Wydaje się, że przedsiębiorstwa tkwić mogą w długim impasie, jeśli ich pracownik przeżywać będzie znaczący kryzys. Okazuje się jednak, że niekoniecznie. Mądry pracodawca może wychwycić taką sytuację i zaoferować pomoc. W tym procesie bardzo ważne jest spotkanie, podczas którego otwarcie porozmawiamy z pracownikiem. Trzeba na nim jasno powiedzieć, że widzimy, iż coś niedobrego się z nim dzieje. Należy okazać zainteresowanie rozmówcy, oraz wykazać chęć pomocy swojej oraz ze strony firmy. Ważnym jest również, by dojść do porozumienia w kontekście obowiązków (w jaki sposób dalej ma pracować dany człowiek). Trzeba też klarownie zakomunikować, iż pomimo całego zrozumienia sytuacji, zadania służbowe muszą być wykonane (jeśli pracownik decyduje się nie brać urlopu lub pójść na zwolnienie). Na końcu warto zawrzeć z pracownikiem kontrakt lub spisać podsumowanie spotkania.

Mamy więc już pierwszy krok pomocy pracownikowi, jakim jest szczere spotkanie z nim. Co jeszcze możemy zrobić?

Pomoc w kryzysie – Wsparcie psychologiczne dla pracowników i coaching kryzysowy

W takiej trudnej sytuacji możemy skorzystać z usług doradztwa personalnego. Wsparcie psychologiczne pracowników odbywa się w formie konsultacji, na których omawiany jest problem i dobierane są odpowiednie techniki wspomagające wyjście z kryzysu. Każda sytuacja traktowana jest indywidualnie i pod nią dobierane są odpowiednie narzędzia. Celem konsultacji jest wsparcie osoby dotkniętej kryzysem i ocena jego funkcjonowania. Jeśli sytuacja tego wymaga pracownik może zostać skierowany do miejsca, w którym uzyska dalszą pomoc.

Kolejnym etapem może być coaching kryzysowy, w którym pracownik nie tylko uzyska wsparcie w trudnej sytuacji, ale odnajdzie także swoją wewnętrzną siłę. Kryzysy bywają często momentem przełomowym w życiu człowieka. Mogą być więc przyczyną pozytywnych zmian w funkcjonowaniu, postrzeganiu siebie czy poprawy relacji z innymi ludźmi. Ważniejszym od doświadczenia kryzysu jest sposób myślenia osoby na drodze do odzyskania równowagi. Coaching pozwala natomiast to myślenie ukierunkować w odpowiedni sposób, dzięki czemu człowiek jest w stanie znaleźć moc by wdrożyć pozytywne zmiany w swoim życiu.

To, co jest niezwykle istotne w przypadku oferowania wsparcia psychologicznego dla pracowników, to dobrowolność udziału w tym procesie. Zarówno my, jako pracodawcy, jak i firmy doradztwa personalnego, możemy oferować naszą pomoc, ale to pracownik musi wyrazić chęć, by ten proces rozpocząć. W przeciwnej sytuacji, prowadzenie konsultacji psychologicznych, czy też coachingu kryzysowego, mija się z celem.

Comments are closed.