Co sprawia, że niektóre rekrutacje są trudniejsze od innych?

W obecnych czasach, wciąż jeszcze rynku pracownika, często odnosimy wrażenie, że każda rekrutacja, niezależnie od stanowiska, jest trudna. Oczekiwania ze strony kandydatów bywają niekiedy nie do obejścia. To generuje większe oczekiwania i roszczenia. Po drugiej stronie są firmy lokalne i korporacje międzynarodowe, które również stawiają wymagania wobec rekrutów. Problemem bywa też to, że międzynarodowy inwestor nie zna polskiego rynku pracy, specyficznego dla danego miasta (np. Krakowa). W związku z tym zdarza się, że stawiane przez niego oczekiwania również są mało realne. Wówczas proces rekrutacyjny staje się trudny, ze względu na brak dogrania z klientem. Trudna rekrutacja to zmora większości rekruterów. Poznajcie jakie jeszcze czynniki sprawiają, że można ją zaliczyć do tej kategorii.

Co w przypadku rekrutacji na stanowiska z bardzo specyficznymi wymaganiami?

Mówimy tu o rolach eksperckich, rzadkich. Wówczas właściwie jedynym słusznym rozwiązaniem jest zaangażowanie agencji rekrutacyjnej i ich wsparcie w postaci Executive Search. To nic innego jak metoda rekrutacji stosowana w przypadku specjalistycznych stanowisk, na które nie ma dostępnych kandydatów. Najczęściej dotyczy to osób, które mają zapewnione dobre warunki pracy przez obecnych pracodawców. Trzeba poszukiwać ich na odpowiednich portalach społecznościowych (i nie tylko) i nawiązywać kontakty różnymi drogami. Celem jest zachęcenie ich do rozważenia alternatywnej oferty pracy. W sytuacji, gdy uda się już zachęcić kandydata do rozmowy rekrutacyjnej, często trzeba zmierzyć się z kontrofertą obecnego pracodawcy. Nikt nie chce utracić eksperta z danej dziedziny. To trudna sytuacja, z którą mierzą się obie konkurujące ze sobą firmy.

Inną kwestią jest sam rynek pracy, charakterystyczny dla danej miejscowości. Najczęściej ukształtowany przez okoliczne firmy z konkretnej branży. Przykładowo mówi się, że Kraków to zagłębie specjalistów IT oraz szeroko pojętej księgowości korporacyjnej (nie tylko). Ciężko natomiast znaleźć tu adekwatnych specjalistów chociażby z branży FMCG. Z kolej Katowice (i cały Śląsk) to nisza firm produkcyjnych. Jeszcze inna sytuacja rynkowa jest w Warszawie, a inna na Pomorzu. Korporacje o podobnym profilu najczęściej inwestują w tym samym miejscu, ze względu na źródło kandydatów u konkurencji. Problem pojawia się, gdy zagraniczny klient postanawia zrekrutować określonych specjalistów w miejscowości, gdzie ciężko ich znaleźć. Wówczas wymaga to elastyczności w podejściu do wymagań. Trzeba nastawić się na osoby mniej doświadczone lub takie, które będą pracować zdalnie z innej miejscowości. Pytanie, na ile klienci agencji rekrutacyjnych mogą pozwolić sobie na takie udogodnienia dla pracowników?

A co w przypadku, gdy ustalona siatka wynagrodzeń jest niewspółmierna do oczekiwań ze strony kandydatów?

Mądrzy inwestorzy, przygotowując schematy wynagrodzeń, posiłkują się raportami płacowymi (np. firmy Mana HR). Zawierają one dane dotyczące stawek rynkowych na konkretnych stanowiskach w określonej branży. Są na bieżąco weryfikowane i aktualizowane. Następnie uśrednione stawki stają się pomocniczym źródłem informacji dla nowych inwestorów.

Jest też wiele innych czynników wpływających negatywnie na rekrutację pracowników. Są to chociażby restrukturyzacje wewnętrzne (np. transition procesów korporacyjnych do innych lokacji). Bywa, że podczas wywiadu, gdy ujawniona jest nazwa firmy, do jakiej rekruter prowadzi rekrutację, słyszy się od kandydata, iż nie jest zainteresowany tą konkretną organizacją. Na pytanie dlaczego, możemy dowiedzieć się, że słynie ona z częstych zmian w zespołach, redukcji etatów i przenoszenia procesów do zagranicznych oddziałów itp. To duże wyzwanie zarówno dla firmy rekrutacyjnej jak i samego jej klienta.

Co zrobić, aby trudna rekrutacja zmieniła się w możliwą do zrealizowania?

W tym celu z pewnością należy zaangażować specjalistyczne firmy zajmujące się brandingiem oraz rekrutacją. Warto wypromować pozytywny wizerunek organizacji poprzez właściwe działania marketingowe. Następnie właściwa firma rekrutacyjna (często specjalizująca się w rekrutacji pracowników do określonej branży) dokona analizy rynkowej i przedstawi dane, w oparciu o które można doprecyzować wymagania wobec danych stanowisk oraz wynagrodzenie.

Wybór odpowiedniej agencji, posiadającej szeroką bazę kandydatów oraz sieć kontaktów, to z pewnością szansa na sukces rekrutacyjny. Warto też nastawić się na konieczność elastycznego podejścia wobec bieżących działań. Nie zawsze pierwotny opis oczekiwań wobec stanowiska będzie tym docelowym. Po przeszukaniu rynku pracy w poszukiwaniu właściwych kandydatów może okazać się, że konieczne są drobne (lub większe) zmiany w wymaganiach. Wszystkie powyższe działania należy opierać na dobrze opracowanej strategii biznesowej. W tym również pomagają odpowiedni doradcy rynkowi.

Comments are closed.