3 najczęstsze błędy młodego menedżera. Co zrobić, by przestać je popełniać?

Awans na menedżera wiąże się z dużym prestiżem i szacunkiem otoczenia. Niestety, jest to również ogromna odpowiedzialność dla osoby obejmującej to stanowisko. By być dobrym kierownikiem nie można osiadać na laurach, ale trzeba nieustannie się rozwijać. Najskuteczniejszą metodą nauki są oczywiście własne błędy – nikt przecież nie rodzi się wolnym od wad, dlatego zawsze należy pracować nad sobą i swoimi kompetencjami. W przypadku „świeżo” awansowanego kierownika zachodzi jednak pewien paradoks: by się uczyć, trzeba odrobinę błądzić, ale zbyt drastyczne pomyłki mogą niestety skutkować odsunięciem od stanowiska. Jakie są więc najczęstsze błędy popełniane przez młodego menedżera?

1. Nastawienie tylko na wyniki

Osoba, która dopiero od niedawna zajmuje stanowisko kierownicze, zwykle chce pokazać, że jest dobra w tym, co robi, a awansowanie jej nie było pomyłką. Jest to zachowanie zupełnie normalne, ale czasem może wiązać się z pewnymi nadużyciami. Menedżer, chcąc udowodnić innym, że ma doskonałe kompetencje kierownicze, często wykazuje bowiem nadmierne nastawienie na wyniki. Zwłaszcza, jeśli zarządza zespołem typowo sprzedażowym. W konsekwencji członkowie jego zespołu czują się jak trybiki wielkiej machiny, co skutkuje obniżeniem poziomu motywacji i może prowadzić nawet do porzucenia stanowiska. Dobrym rozwiązaniem będzie więc znalezienie złotego środka pomiędzy naciskiem na wyniki, a indywidualnym podejściem do pracowników.

2. Nieumiejętność szacowania kosztów

„Świeżo upieczony” menedżer, mając poczucie władzy, może mieć wrażenie, że wolno mu nagradzać i karać bez ograniczeń. Każda osoba obejmująca to stanowisko powinna mieć jednak świadomość, że nie wszystkie decyzje zależą od niej. Warto więc rozsądnie przyznawać np. premie czy innego rodzaju dodatki. Najważniejsze, by wywiązywać się ze swoich obietnic i by deklarowane nagrody były możliwe do zrealizowania przez organizację. Menedżer musi więc znać możliwości budżetowe firmy, w której pracuje i w pewnym sensie być dobrym ekonomistą. Wiedzieć, co się opłaca, a co już niekoniecznie.

3. Nieprawidłowa komunikacja

Awans w strukturach organizacji wiąże się z faktem, iż osoba, która niedawno była częścią zespołu, nagle staje się jego kierownikiem. Może to powodować pewne trudności w zakresie komunikacji – np. zbytnią poufałość lub sztuczny dystans. Idealną sytuacją byłoby zachowanie przyjacielskich stosunków, jednak ze świadomością, że to menedżer ma władzę i należy się stosować do jego poleceń. W innym przypadku może wystąpić zaburzenie właściwej hierarchii, co negatywnie odbije się na jakości pracy w zespole.

Profesjonalna pomoc

Błędów młodego menedżera może być znacznie więcej. Zależą one głównie od konkretnej osoby obejmującej to stanowisko, a także od specyfiki danej firmy. Co można zrobić, by zminimalizować ryzyko związane z pomyłkami świeżo awansowanego kierownika? Przede wszystkim warto skorzystać z profesjonalnego coachingu HR, skierowanego do osób, które mają niewielkie doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Dzięki temu rozwiązaniu, młody menedżer uczy się podstawowych zasad pracy z zespołem. Zyskuje także kompetencje oraz umiejętności, takie jak rozwiązywanie konfliktów interpersonalnych czy przyjmowanie tzw. „postawy menedżerskiej”. Coaching HR jest także doskonałą metodą szkolenia dla osób obejmujących stanowiska bezpośrednio z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi. W każdym z tych przypadków warto znać najnowsze metody pracy z podwładnymi i nieustannie pogłębiać swoją wiedzę.

Comments are closed.