3 najczęstsze błędy młodego menedżera. Co zrobić, by przestać je popełniać?

Awans na menedżera wiąże się z dużym prestiżem i szacunkiem otoczenia. Niestety, jest to również ogromna odpowiedzialność dla osoby obejmującej to stanowisko. By być dobrym kierownikiem nie można osiadać na laurach, ale trzeba nieustannie się rozwijać. Najskuteczniejszą metodą nauki są oczywiście własne błędy - nikt przecież nie rodzi się wolnym od wad, dlatego zawsze należy pracować nad sobą i swoimi kompetencjami. W przypadku „świeżo” awansowanego kierownika zachodzi jednak pewien paradoks: by się uczyć, trzeba odrobinę błądzić, ale zbyt drastyczne pomyłki mogą niestety skutkować odsunięciem od stanowiska. Jakie są więc najczęstsze błędy popełniane przez młodego menedżera?

1. Nastawienie tylko na wyniki

Osoba, która dopiero od niedawna zajmuje stanowisko kierownicze, zwykle chce pokazać, że jest dobra w tym, co robi, a awansowanie jej nie było pomyłką. Jest to zachowanie zupełnie normalne, ale czasem może wiązać się z pewnymi nadużyciami. Menedżer, chcąc udowodnić innym, że ma doskonałe kompetencje kierownicze, często wykazuje bowiem nadmierne nastawienie na wyniki (zwłaszcza, jeśli zarządza zespołem typowo sprzedażowym). W konsekwencji członkowie jego zespołu czują się jak trybiki wielkiej machiny, co skutkuje obniżeniem poziomu motywacji i może prowadzić nawet do porzucenia stanowiska. Dobrym rozwiązaniem będzie więc znalezienie złotego środka pomiędzy naciskiem na wyniki, a indywidualnym podejściem do pracowników.

2. Nieumiejętność szacowania kosztów

„Świeżo upieczony” menedżer, mając poczucie władzy, może mieć wrażenie, że wolno mu nagradzać i karać bez ograniczeń. Każda osoba obejmująca to stanowisko powinna mieć jednak świadomość, że nie wszystkie decyzje zależą od niej. Warto więc rozsądnie przyznawać np. premie czy innego rodzaju dodatki - najważniejsze, by wywiązywać się ze swoich obietnic i by deklarowane nagrody były możliwe do zrealizowania przez organizację. Menedżer musi więc znać możliwości budżetowe firmy, w której pracuje i w pewnym sensie być dobrym ekonomistą - czyli wiedzieć, co się opłaca, a co już niekoniecznie.

3. Nieprawidłowa komunikacja

Awans w strukturach organizacji wiąże się z faktem, iż osoba, która niedawno była częścią zespołu, nagle staje się jego kierownikiem. Może to powodować pewne trudności w zakresie komunikacji - np. zbytnią poufałość lub sztuczny dystans. Idealną sytuacją byłoby zachowanie przyjacielskich stosunków, jednak ze świadomością, że to menedżer ma władzę i należy się stosować do jego poleceń. W innym przypadku może wystąpić zaburzenie właściwej hierarchii, co negatywnie odbije się na jakości pracy w zespole.

Profesjonalna pomoc

Błędów młodego menedżera może być znacznie więcej, a zależą one głównie od konkretnej osoby obejmującej to stanowisko, a także od specyfiki danej firmy. Co można zrobić, by zminimalizować ryzyko związane z pomyłkami świeżo awansowanego kierownika? Przede wszystkim warto skorzystać z profesjonalnego coachingu HR, skierowanego do osób, które mają niewielkie doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Dzięki temu rozwiązaniu, młody menedżer uczy się podstawowych zasad pracy z zespołem i zyskuje takie kompetencje oraz umiejętności, jak rozwiązywanie konfliktów interpersonalnych czy przyjmowanie tzw. „postawy menedżerskiej”. Coaching HR jest także doskonałą metodą szkolenia dla osób obejmujących stanowiska bezpośrednio z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi. W każdym z tych przypadków warto znać najnowsze metody pracy z podwładnymi i nieustannie pogłębiać swoją wiedzę.

BLOG HR
Zobacz, co dzieje się w świecie HR

Case study w służbie rekrutacji

Jeśli bierzesz udział w sesji rekrutacyjnej (np. Assesment Center) bądź rozwojowej (Development Center) na wysokie stanowisko managerskie, na którym wymagana jest specjalistyczna wiedza i szereg odpowiednich kompetencji, bądź przygotowany na case study.
CZYTAJ

Zrekrutuj swój Dream Team!

Marzenia. Kto z nas ich nie ma? Kto z nas nie chciałby, aby się spełniły? O ile większość z nas ma mnóstwo siły i czasu na to by je po kolei spełniać, o tyle są też tacy, którzy tego szczęścia nie mają. Właśnie dlatego z pomocą przychodzi nasz Dream Team!
CZYTAJ

Wyższe wynagrodzenie – który język mi w tym pomoże?

Znajomość języków obcych staje się coraz częściej istotnym czynnikiem zawężającym poszukiwania odpowiedniego kandydata. Jakie więc języki zwiększają nasze szanse na zatrudnienie i wyższe wynagrodzenie?
CZYTAJ
Skontaktuj się z nami
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie: AG TEST HR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (ul. Zwierzyniecka 30, 31-105 Kraków). Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu odpowiedzi na pytania oraz ew. przedstawienia oferty handlowej i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.