Zaangażowanie pracowników - jak je poprawić?

Pracownik to kluczowa postać w każdym przedsiębiorstwie – to właśnie on jest odpowiedzialny za zapewnianie firmie przychodów. Niestety pracodawcy często tego nie doceniają. Nie zmienia to jednak faktu, że to, w jaki sposób i z jaką motywacją zatrudnieni wykonują swoje obowiązki, bezpośrednio przekłada się na zarobki organizacji. Z tego powodu, utrzymanie ich wysokiego poziomu zaangażowania, jest kluczową kwestią w każdym przedsiębiorstwie.
Według badań Instytutu Gallupa firmy, które mogą pochwalić się wysokim poziomem zaangażowania pracowników, odnoszą straty mniejsze od 25% do 60%, w porównaniu do innych organizacji (w zależności od wielkości zakładu oraz rotacji pracowników). Opierając się, chociażby na tych danych, warto zastanowić się więc, jak wygląda poziom zaangażowania pracowników w naszym przedsiębiorstwie i co możemy zrobić, by go poprawić.

Co wpływa na poziom zaangażowania?

Wspomniany wcześniej Instytut Gallupa to najstarsza organizacja badająca opinię społeczną na świecie. Instytut ten stworzył kwestionariusz, który pozwala zbadać poziom zaangażowania zatrudnionych osób. Podczas jego tworzenia eksperci wyróżnili trzy typy pracowników:
•    zaangażowany – w pełni oddaje się pracy,
•    niezaangażowany – nie poświęca pracy zbyt dużo uwagi, wykonuje swoje obowiązki, lecz bez energii i staranności,
•    aktywnie niezaangażowany – otwarcie wyraża niezadowolenie z pracy w firmie, nie wykonuje swoich obowiązków.
Organizacje powinny dążyć do stanu, w którym największy procent ich załogi stanowić będą osoby zaangażowane. Aby jednak tak się stało, najpierw należy zrozumieć, co wpływa na ten proces. Możemy tutaj wyróżnić szereg czynników, wśród nich: poziom wynagrodzenia (czy jest w średnich widełkach rynkowych), atmosfera w firmie, rodzaj zadań (ciekawe i rozwijające), podejście przełożonego do pracownika, szacunek dla pracownika, możliwości rozwoju (szkolenia, awanse), poczucie, że nasza praca jest ważna, docenienie czy też relacje w zespole.

Sprawdź, czy Twoi pracownicy są zadowoleni

Pracownik szczęśliwy to często pracownik zaangażowany. Wysoki poziom zadowolenia jest skorelowany z zaangażowaniem w pracę – jeśli czujemy się usatysfakcjonowani, a organizacja spełnia nasze potrzeby, istnieje większe prawdopodobieństwo, że będziemy wydajnie pracować. Aby więc poznać opinię pracowników na temat działalności firmy oraz ich poziom zadowolenia z pracy w niej, warto przeprowadzić w naszych murach badania satysfakcji. 
Badanie takie odbywa się przeważnie raz w roku lub co dwa lata i pozwala zobaczyć jakie problemy trapią firmę. Zebrane w ten sposób informacje stanowią doskonałą podstawę do wprowadzenia decyzji o zmianach w przedsiębiorstwie. 
Przeprowadzając jednak badania satysfakcji, należy pamiętać, że wynik jest skorelowany z poziomem zaangażowania, ale nie jest z nim tożsamy. Oznacza to, że pracownik, który jest zadowolony z pracy, może nie wykonywać swoich obowiązków. W związku z tym pamiętajmy, że satysfakcja to tylko jeden z czynników mających wpływ na zaangażowanie. Trzeba zatroszczyć się jeszcze o inne. 

Postaw na rozwój!

Wśród wspomnianych wyżej innych czynników mających wpływ na satysfakcję pracowników, duże znaczenie mają programy rozwojowe. Coraz większa obecność na rynku pracy pokolenia Y i Z zmienia oczekiwania pracowników do firmy. Ważna dla nich nie jest już jedynie praca, lecz również rozwój i ciągłe doskonalenie swoich umiejętności. Jasna ścieżka kariery i możliwość wewnętrznych awansów w naturalny sposób przywiązuje i wzmacnia zaangażowanie pracownika. Ludzie widząc, że poprzez swoje działania mogą w określonym czasie zmienić stanowisko i awansować, będą wykonywać swoje obowiązki w sposób staranny i dokładny. Zarówno awans, jak i możliwość odbycia szkoleń, coachingu, mentoringu, czy też innej formy zagwarantowanej w programie rozwojowym, jest formą docenienia. To z kolei, połączone z motywacją do wzrostu, wzmacnia zaangażowanie pracowników. Jest to więc jeden z elementów, na którym warto się skupić, by poprawić ten aspekt naszej organizacji.

BLOG HR
Zobacz, co dzieje się w świecie HR

Polskie miasta outsourcingowe

Rynek outsourcingu usług biznesowych w Polsce systematycznie rośnie, stając się jednym z najważniejszych rynków w Europie i na świecie. Obok zagranicznych, globalnych dostawców usług outsourcingowych, polski rynek z powodzeniem obsługują krajowe przedsięb
CZYTAJ

Nieszablonowe pytania rekrutacyjne

„Jakiego koloru są kosmici?”, „Co by było, gdyby słonie mogły latać?”, „Dlaczego wieka od studzienek kanalizacyjnych są okrągłe?”. To przykłady nietypowych pytań, zadawanych przez rekruterów podczas rozmów kwalifikacyjnych. Korzystają z nich zarówno duże
CZYTAJ

Jak wrócić do pracy po urlopie żeby nie bolało?

Pourlopowy stres może mocno dawać się we znaki. Gdy pracujemy, jesteśmy w stanie ciągłej gotowości i napięcia, natomiast podczas urlopu funkcjonujemy na znacznie zwolnionych obrotach. Z kolei po wakacjach czeka nas mobilizacja i nowe zadania. Owszem, wra
CZYTAJ
Skontaktuj się z nami
Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest AG TEST HR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie przy ul. Zwierzynieckiej 30. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przetworzenia zgłoszenia, udzielenia odpowiedzi oraz realizacji działań wynikających z przesłanego zapytania. Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Podstawą przetwarzania danych jest udzielona przez Państwa zgoda. Dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji działań wynikających z przesłanego zapytania. Posiadają Państwo prawo do:
  • • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych;
  • • wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody, nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  • • Wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO/PUODO)
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przesłania zapytania.

Dane kontaktowe administratora danych:
AG TEST HR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa: Ul. Zwierzyniecka 30, 31-105, Kraków
Dane-osobowe@testhr.pl

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
iod@testhr.pl