Audyt personalny w firmie – czym jest i dlaczego warto go przeprowadzić?

Czy wiecie, co decyduje o sukcesie organizacji? Naturalnie dużą wagę mają jej produkty i usługi. Aby jednak one powstały, potrzebni są do tego ludzie. Według nas to zadowolenie pracowników powinno więc być dla nas kwestią, na której musimy się skupić. To ludzie stanowią najważniejszy kapitał każdej organizacji. Warto więc zadbać o ich rozwój i motywację do pracy. Pomocny w tym zadaniu może być audyt personalny.

Czym jest audyt personalny?

Jest to narzędzie, dzięki któremu będziemy mogli sprawdzić, jak działa nasza firma pod kątem HR-owym. Specjaliści z tego zakresu analizują nasze działania oraz politykę, jaka u nas funkcjonuje. Audyt ma charakter doradczy i diagnostyczny. Powinien być dodatkowo jak najbardziej obiektywy. Aby to umożliwić, pamiętajmy by udostępnić audytorom wszystkie informacje, jakie potrzebują (np. nasze strategie, plany rozwoju ludzi, a także bezpośredni dostęp do rozmów z nimi). Rezultatem jest określenie silnych i słabych stron w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Pomoże to nam określić akcje korygujące, które powinniśmy podjąć. Może to być przykładowo: identyfikacja problemów związanych z rekrutacją managerów.

Niezwykle istotny przy audycie personalnym jest też nacisk na ocenę kompetencji oraz potencjału zatrudnionych już osób. Rezultatem naszego działania będzie więc np. sprawdzenie możliwości rozwoju pracowników oraz określenie, w jaki sposób ich motywować. To z kolei przekłada się oczywiście na działalność całego przedsiębiorstwa. Przy przeprowadzaniu audytu gorąco zachęcamy by uważać na presję z góry, by wypaść jak najlepiej. Celem naszego działania jest określenie, jak realnie wygląda sytuacja i dopasowanie do niej naszych przyszłych działań. Konieczne jest też zachowanie obiektywizmu – dlatego proponujemy skorzystanie z usług firm doradztwa personalnego.

Na jakie efekty możemy liczyć?

Audyt personalny pozwala na dokładne zbadanie wewnętrznej sytuacji firmy. Umożliwia więc dostosowanie działań HR do potrzeb pracowników i organizacji. Określa też, jaką funkcję w przedsiębiorstwie pełni (oraz powinien pełnić) dział Human Resources. Tworzy podwaliny do powstania spójnej polityki personalnej oraz zadbania o jej zgodność z prawem. Może też znacząco wpłynąć na optymalizację kosztów. Chcemy też pokreślić jego wsparcie w zakresie zarządzania kompetencjami ludzi. Dzięki audytowi możemy zacząć zwracać na tę kwestię uwagę już od samego początku – czyli podczas procesu rekrutacji pracowników. Pozwala on bowiem na określenie kwalifikacji i umiejętności potrzebnych do pełnienia określonych funkcji. Wnioski płynące z audytu stanowić też mogą dla nas katalizator do wypróbowania nowych metod – np. assessment center. Następnie będziemy mogli zaplanować odpowiednie ścieżki kariery dla naszych ludzi, a także dobrać ich zadania do ich umiejętności.

Naturalnie warto badać rezultaty przeprowadzonego audytu. Jedną z metod, by to zrobić, jest badanie satysfakcji pracowników. Dzięki niemu dowiemy się, jak na wprowadzone przez nas działania zareagowali ludzie. Następnie będziemy mogli je korygować, tak by rezultat był jak najlepszy.

Comments are closed.