Do czego służy ankieta satysfakcji pracowników?

Jeszcze około 20 lat temu dla firm było nieistotne czy ich pracownicy są zadowoleni, czy też nie. Całe szczęście podejście to uległo ogromnej zmianie. Wiemy już, że zadowolony pracownik jest efektywniejszy i bardziej kreatywny. To z kolei przekłada się na wypracowywanie większych przychodów dla organizacji. Dodatkowo obecnie jesteśmy bardziej świadomi naszej wartości jako członkowie firmy. Wobec tego tkwienie w przedsiębiorstwie, w którym jesteśmy nieszczęśliwi, nie jest dla nas. W takiej sytuacji szybko zaczniemy rozglądać się za nowym pracodawcą. Jest to kolejny powód, dla którego firmom zależy, byśmy w ich murach czuli się zadowoleni.

Czym jest ankieta satysfakcji pracowników?

Bardzo popularną opcją na zbadanie zadowolenia zatrudnionych osób jest przeprowadzenie badania satysfakcji pracowników. Najczęściej ma ono formę ankiety. Mogą znajdować się na niej oceny na skali, lub też pytania opisowe (w zależności od celu, jaki sobie postawimy). Zawsze zachęcamy jednak, by nawet w przypadku wyboru tego pierwszego rozwiązania, udostępnić ludziom możliwość skomentowania swojej odpowiedzi. Wówczas otrzymamy więcej danych. Ważnym jest, by badanie było powtarzane cyklicznie – tak by móc zaobserwować zmiany (oraz skorelować je z sytuacją występującą w firmie) oraz efekty naszych działań.

Jakie aspekty powinno poruszać dobre badanie? Zadowolenie z wykonywanych zadań (i poczucie satysfakcji, które pracownicy z tego czerpią), z atmosfery w firmie, czy też wynagrodzenia. Możemy też zapytać o oczekiwania względem własnego rozwoju, a także o opinię na temat relacji z przełożonym i innymi pracownikami. Warto też dotrzeć do informacji, co pracownik myśli o firmie, podejmowanych decyzjach oraz strategii, jaką organizacja się kieruje (oraz czy w ogóle ją zna i rozumie).

Obszarów, które możemy poruszyć, jest bardzo dużo. Z tego też powodu przed przystąpieniem do badania, zastanówmy się najpierw, co chcemy zbadać – jaki jest nasz cel. Na tej podstawie dobierzmy pytania. Niezwykle istotne jest również, by zadbać o odpowiednią komunikację – tzn. przedstawić pracownikom, jaki jest cel naszej ankiety oraz opowiedzieć o wynikach i akcjach planowanych na ich podstawie. Samo badanie ma duży wpływ na środowisko pracy i źle przeprowadzone może przynieść więcej szkód niż pożytku. Z tego też powodu, jeśli nie czujemy się na siłach samodzielnie go przeprowadzić, polecamy poprosić o pomoc agencje doradztwa personalnego. Zatrudnieni tam specjaliści mają duże doświadczenie w kreowaniu tego procesu i jego sprawnym przeprowadzeniu. Pomóc nam mogą również w analizie wyników i planowaniu naszych następnych kroków. Dostajemy więc kompleksową realizację usługi.

Co zyskujemy, przeprowadzając badanie?

Wydaje się, że ankieta satysfakcji pracowników może nas kosztować dużo pracy. Czemu więc mimo to warto je przeprowadzić? Dzięki niemu możemy poznać poziom zaangażowania i motywacji zatrudnionych u nas ludzi i w razie konieczności – zareagować. Nie dopuścimy wówczas do eskalacji tych kwestii, które w przyszłości mogłyby nas wiele kosztować. Sama możliwość poznania opinii pracowników jest niezwykle istotna w celu wprowadzenia zmian. Dowiadujemy się, jakie kwestie im nie odpowiadają i możemy poznać inny punkt widzenia, o którym wcześniej nawet nie pomyśleliśmy. Rezultatem są akcje, usprawniające działalność naszej firmy na wielu płaszczyznach. Pozytywne skutki ma również samo wysłuchanie opinii zatrudnionych. Czują oni wówczas, że ich zdanie naprawdę się liczy. Są więc bardziej zadowoleni i docenieni, wzrasta ich poziom zaangażowania, a równocześnie spadają szanse na ich odejście. Obniżamy więc poziom rotacji pracowników.

Comments are closed.