Dyskusja grupowa na Assessment Centre – small talk czy cenne źródło informacji?

Większość z nas spotkała się z pojęciem Assessment Centre. Niektórzy doświadczyli go nawet w praktyce podczas procesu rekrutacyjnego. Ten sposób oceny pracowników wykorzystuje się często w rekrutacjach wewnętrznych. Używany, choć rzadziej, jest również do poszukiwania nowych pracowników z zewnątrz. Ze względu na koszty i czas, dotyczy to jednak szczególnie stanowisk wyższego szczebla, na których szczególną rolę odgrywają nie tylko umiejętności twarde (techniczne, merytoryczne), ale i miękkie. Nie każdy jednak miał do czynienia z tzw. dyskusją  grupową. Dziś przybliżymy nieco tą formę oceny kandydatów.

Dyskusja grupowa jako zadanie, sprawdza się szczególnie przy rekrutacji na stanowiska wymagające współpracy w zespole. Można je przeprowadzić zarówno w przypadku pracowników fizycznych (np. mechaników) jak i umysłowych (pracowników biurowych zajmujących się określonym projektem w firmie). Zadanie to często występuje na końcu, jako zwieńczenie całego procesu Assessment Center.

W skrócie polega na tym, że uczestnicy sesji poproszeni są o przedyskutowanie na forum konkretnej problematycznej kwestii, a następnie podzielenie się rozwiązaniem z asesorami.

Treść dyskusji może wpasowywać się merytorycznie do pozostałych pisemnych i ustnych zadań z sesji lub być całkowicie odrębna. Tematyka może zachęcać do wypracowania wspólnego rozwiązania i strategii działania lub przeciwnie – prowadzić do rywalizacji. W zależności od badanej grupy zdarza się, że asesorzy narzucają konkretne role dla uczestników dyskusji (szefa, podwładnego itp.).

Określone ramy czasowe dyskusji mają na celu zmotywowanie uczestników do użycia konkretnych argumentów i wypracowania finalnego rozwiązania. Następnie asesorzy proszą o przedstawienie stanowiska grupy. To, jaka osoba zostanie wybrana na reprezentanta również ma znaczenie.

Rekruterzy prowadzą obserwacje i zapiski przez cały czas trwania dyskusji grupowej. Często każdy z nich ma przypisanych konkretnych badanych uczestników. To na nich szczególnie skupiają uwagę i ich zachowanie analizują. Dodatkowo zapisują ogólne wnioski na temat pracy całego zespołu pracowników.

Asesorzy poddają ocenie m.in. :

  • Sposób komunikacji
  • Umiejętność współpracy w zespole
  • Potrzeba dominacji
  • Zdolność do perswazji
  • Podejmowanie inicjatywy
  • Skłonność do poszukiwania kompromisu
  • Reagowanie w sytuacjach konfliktowych

Z początku zadanie to może wydawać się banalne, szczególnie dla uczestników. Zmęczeni po całodniowej ocenie ich kompetencji, mogą traktować dyskusję jako czas na rozładowanie emocji i small talk ze współuczestnikami. Nic jednak mylnego! Pod koniec sesji uczestnicy są już mniej czujni, zachowują się swobodniej i w naturalny sposób objawiają swoje prawdziwe JA. 

To pokazuje jak istotnym i cennym narzędziem jest dyskusja grupowa. Obok pozostałych assessmentowych zadań (case study, koszyk zadań – in-basket, odgrywanie ról) jest kolejną opcją do oceny kwalifikacji kandydatów.

Oczywiście nie chodzi tylko o wybranie danego ćwiczenia, ale przede wszystkim – o umiejętne przeprowadzenie go. Warto zatem skorzystać z usług firmy rekrutacyjnej. Wówczas można liczyć na profesjonalną pomoc w ocenie kandydatów, jaką służą  wyspecjalizowani asesorzy.

Comments are closed.