Identyfikowanie się z firmą – jak wpływa na motywację?

W sprawnym funkcjonowaniu organizacji niezwykle istotny jest wspólny cel, który łączy pracowników. Każda osoba dążyć musi do jego realizacji (np. poprzez spełnianie swoich mniejszych celów). Wszyscy muszą więc grać do jednej bramki. Aby tak się jednak stało, nie wystarczy zapewnić zatrudnionym osobom „umowy na czas nieokreślony oraz pracę w młodym i dynamicznym zespole”. Potrzebujemy sprawić, by pracownicy czuli, że firma jest miejscem dla nich. Wstawanie rano musi sprawiać im przyjemność i powinni czuć, że są częścią czegoś ważnego, co realizują razem z innymi. Oznacza to, że są oni wówczas wewnętrznie zmotywowani, by organizacji wiodło się jak najlepiej, ponieważ czują do niej przywiązanie. Jedynym słowem – identyfikują się z nią. Sprawia więc to, że nasi pracownicy są bardziej zaangażowani i zmotywowani, zadowoleni oraz kreatywniejsi. Jak możemy się domyśleć, sprawienie by wszystkie zatrudnione przez nas osoby tak się zachowywały, nie jest jednak proste.

Czemu warto?

Działania, jakie podejmiemy, by pracownicy identyfikowali się z organizacją, muszą przynieść nam realną korzyść. Jaka więc ona jest? Przede wszystkim – takie osoby rzadziej zmieniają pracę. Ponieważ są emocjonalnie przywiązane do firmy, starają się rozwiązać bolące ich kwestie wewnątrz przedsiębiorstwa – a nie od razu zmieniać organizację. Pracownicy tacy są zmotywowani do osiągnięcia przez pracodawcę dobrych rezultatów, dzięki czemu lepiej radzą sobie z powierzonymi zadaniami. Są kreatywne i chętne do wdrażania w życie niekonwencjonalnych pomysłów. Osoby takie dobrze wpływają też na innych. Tworzą zgrane zespoły, które wiedzą, że praca każdej osoby jest wartościowa i potrzebna. Zespoły takie mają poczucie współodpowiedzialności za projekt, szczególnie kiedy każdy członek widzi, jaki ma wpływ na team (oraz firmę).

W jaki sposób to osiągnąć?

Co możemy zrobić, aby mieć tak zmotywowanych, dzięki identyfikacji z organizacją, pracowników? Warto zacząć już od rekrutacji pracowników. Nie patrzmy jedynie na kompetencje twarde kandydatów. Sprawdźmy też, jaką mają osobowość, czy ich wartości i etos pracy odpowiadają naszym, czy wpasują się do zespołu i atmosfery w organizacji? Osobie, która już od początku będzie pasować do Waszego „DNA”, będzie prościej poczuć się związaną i wpasować w kulturę organizacji.

Na to poczucie wpływ mają też stosunki międzyludzkie i więzi pomiędzy pracownikami. Dlatego nie zaniedbujcie integracji czy imprez firmowych. Zachęcajcie też pracowników, by czasem pogadali „o niczym” przy kawie czy obiedzie. Dzięki temu możliwe, że wytworzą się znajomości wykraczające poza mury firmy, a pracownicy będą chętniej przychodzić do pracy, kiedy są w niej ich znajomi.

Kolejnym istotnym czynnikiem jest docenienie. Zatrudniamy specjalistów – wobec tego tak ich traktujmy. Szanujmy ich zdanie i opinię. Jeśli pracownik ma jakiś pomysł – wysłuchajmy go (a jeśli to możliwe – wprowadźmy w życie). Podkreślajmy, jakie znaczenie ma praca każdej osoby (oraz zespołu) na sukces firmy i jak dużą rolę mają w organizacji. Przekazujmy informacje na temat celów i ścieżki, jaką chcemy kroczyć jako przedsiębiorstwo. Tak by każda osoba wiedziała o tym, co się dzieje w organizacji.

Możemy także skorzystać z pomocy agencji doradztwa personalnego, która przeprowadzi badanie kultury organizacji. Wówczas będziemy mogli sprawdzić czy wartości, które wytworzyły się w firmie są rzeczywiście zgodne z naszymi założeniami i kierunkiem, w którym chcemy podążać.

Comments are closed.