Jak efektywnie zdemotywować pracownika – antyporadnik

Motywacja jest hasłem coraz bardziej popularnym, nie tylko w kontekście biznesu. Wiele mówi się o tym, co może zmotywować zatrudnioną osobę do efektywnego działania. Ważne jest jednak także, aby być świadomym czynników, które mogą zdemotywować pracownika. Jest ich całe mnóstwo, a wiele z nich jest kwestią bardzo indywidualną. Można je jednak podzielić na trzy grupy.

Czynniki związane z organizacją

Jeśli chcesz, aby Twój pracownik stracił motywację do pracy, weź pod uwagę kwestie organizacyjne, które wpływają na jego codzienną pracę. Przede wszystkim wyceń jego wkład w sukces firmy, a następnie znacząco obniż wynagrodzenie, jakie otrzymuje. Nie przekazuj mu informacji o tym, co dzieje się w organizacji, najlepiej nie przekazuj mu informacji w ogóle. Brak informacji, to brak dodatkowych pytań, a więc więcej czasu wolnego. Nie interesuj się także zdaniem swoich pracowników. Badanie satysfakcji pracowników to niepotrzebne działanie, którego i tak nikt nie doceni. W utrzymaniu stałego poziomu demotywacji jest także ważna ciągła kontrola. Zarządzaj pracownikami tak, aby nie mieli poczucia swobody w podejmowaniu decyzji czy kreowaniu pomysłów.

Czynniki związane z relacjami

Demotywując swojego pracownika, nie zapomnij o obszarze relacji, zarówno z zespołem, jak i z przełożonymi. Pamiętaj o tym, aby nie dopuścić do integracji osób współpracujących ze sobą. Dobre relacje będą działać na niekorzyść procesu demotywowania. Staraj się również nie dawać pracownikowi feedbacku w pracy. Jeśli nie dostanie informacji zwrotnej, nie będzie wiedział co ma robić i w jaki sposób, zadziała to zdecydowanie demotywująco. Pamiętaj także o tym, aby nie doceniać go za jego wysiłek i ciężką pracę. Pomoże Ci także faworyzowanie niektórych członków zespołu, a pomijanie innych, szczególnie tych, którym zależy na zdobyciu Twojego uznania. Koniecznie zablokuj pracownikom możliwość komunikowania się ze sobą. Osobne boxy, blokada komunikatorów online czy odgórnie ustalony grafik przerw będzie z pewnością działał odpowiednio demotywująco.

Czynniki związane z wykonywaną pracą

Oprócz wspomnianych wyżej obszarów organizacyjnych czy relacyjnych, pracownika demotywują również kwestie związane bezpośrednio z wykonywanymi obowiązkami. Aby utrzymać stały poziom demotywacji, praca powinna być nudna i mało rozwojowa. Najlepiej, jeśli obowiązki będą znacznie odbiegały od zakresu kompetencji i zainteresowań pracownika. Powinny także być niedopasowane do czasu, jakim pracownik dysponuje w godzinach pracy. Pamiętaj o tym, że bardzo demotywujący jest brak rozwoju. Dlatego nie informuj pracownika o możliwościach poszerzania jego wiedzy czy kompetencji. Jeśli umożliwisz mu udział w interesujących go szkoleniach, z pewnością wzrośnie poziom jego motywacji.

Wszystkie powyższe działania zdecydowanie pozwolą szybko i efektywnie zdemotywować pracownika. Artykuł został oczywiście napisany w formie antyporadnika. Jeśli chcesz, aby Twój pracownik miał odpowiedni poziom satysfakcji z wykonywanej pracy oraz pozostał zmotywowany – zrób dokładnie odwrotnie niż jest to opisane wyżej. 🙂 Możesz także skorzystać z pomocy agencji doradztwa personalnego.

Comments are closed.