Szczęśliwy pracownik, to szczęśliwy pracodawca

Pracownicy stanowią najważniejszy zasób każdej organizacji. Od ich pracy i działań zależy sukces firmy. Na poziom motywacji i zaangażowania pracownika w wykonywane obowiązki wpływa znacznie poczucie satysfakcji z pracy. Aby zapewnić swojej firmie prężne funkcjonowanie, warto więc zadbać, aby satysfakcja pracowników była na odpowiednio wysokim poziomie. Z czego czerpiemy satysfakcję? Jak ją wzmacniać? Jak mierzyć poziom satysfakcji pracowników?

Co wpływa na poczucie satysfakcji?

Jak sama nazwa wskazuje, poczucie satysfakcji jest dość subiektywne. Można jednak znaleźć wiele punktów wspólnych, wpływających na satysfakcję u większości pracowników. Urszula Gros, w swojej pracy z 2003 roku wyodrębniła trzy grupy czynników, które wpływają na poczucie satysfakcji z pracy:

  • Czynniki organizacyjne – czyli takie, które wiążą się bezpośrednio z pracą. Mogą dotyczyć zakresu wykonywanych obowiązków, wynagrodzenia, możliwości rozwoju i awansu, sposobu zarządzania w firmie czy stabilności zatrudnienia.
  • Czynniki społeczne – czyli czynniki związane z atmosferą w pracy oraz relacjami ze współpracownikami i przełożonymi, a także klientami.
  • Czynniki osobiste – czyli związane z indywidualnymi cechami danego pracownika. Grupa ta zawiera kwestie takie jak wiek, płeć, rasa, cechy osobowości, ale także posiadane kompetencje, umiejętności, czy wykształcenie.

Jak okazało się w Badaniu Satysfakcji z Pracy z 2019 roku przeprowadzonym przez firmę Leanpassion, głównymi czynnikami, które są najbardziej istotne z punktu widzenia satysfakcji pracowników są dobra atmosfera i posiadanie dobrego lidera, możliwość rozwoju i uczenia się, a także możliwość zgłaszania i rozwiązywanie błędów. Co ciekawe, wynagrodzenie znalazło się dopiero na 4. miejscu.

Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że na satysfakcję z pracy duży wpływ ma także ogólna satysfakcja z życia. Innymi słowy, jak oceniamy jakość naszego życia. Składają się na nią różne czynniki, między innymi rodzina, stan zdrowia, bezpieczeństwo finansowe, wsparcie społeczne czy miejsce zamieszkania. Jak możemy się domyślać, posiadając szczęśliwą rodzinę i będąc w dobrym zdrowiu, będziemy naszą pracę postrzegać, jako bardziej satysfakcjonującą.

Jak badać poziom satysfakcji u pracowników?

Wiele agencji doradztwa personalnego dysponuje odpowiednimi narzędziami do przeprowadzenia Badań Satysfakcji Pracowników. Polegają one na zebraniu opinii na temat różnych aspektów działalności firmy, które są istotne na danym etapie funkcjonowania organizacji. Polegają one na przeprowadzeniu ankiety, w której zawarte są pytania, zarówno zamknięte, jak i otwarte. Badania Satysfakcji Pracowników są anonimowe, dzięki czemu uczestnicy mają gwarancję poufności i mogą udzielać szczerych odpowiedzi bez obaw o konsekwencje. Ich odpowiedzi dają pracodawcy ważne informacje odnośnie różnych obszarów zarządzania firmą, ale także kwestii dotyczących dostępnych zasobów, czy bezpieczeństwa. Dzięki takim informacjom pracodawca może podjąć odpowiednie kroki, aby zwiększyć poziom zadowolenia swoich pracowników. Z pewnością wpłynie to także pozytywnie na jego wizerunek w oczach klientów, czy osób zatrudnianych w przyszłości. Badania Satysfakcji Pracowników są też wartościowym źródłem informacji dla osób decydujących o losach firmy. Szczególnie, kiedy w organizacji pojawia się potrzeba zmian, takie narzędzie dostarczy organom zarządzającym wielu cennych wskazówek.

Najszczęśliwsi pracownicy

Według raportu Global Workforce Happiness Index, najszczęśliwszymi pracownikami na świecie są mieszkańcy państw skandynawskich – Danii, Norwegii i Szwecji. Pomijając fakt wysokich wynagrodzeń, kultury te wyróżnia kilka cech, które wpływają na wysoki poziom poczucia satysfakcji w pracy. Skandynawowie preferują miękki styl zarządzania. Dążą do porozumienia, efektywnej i przyjaznej współpracy, cenią sobie także dobre relacje. Relacje te opierają się na zaufaniu, nie tylko między współpracownikami, ale także między pracownikiem a przełożonym. Ważne jest także zachowanie równowagi work-life balance. Skandynawscy pracodawcy dużą wagę kładą na zapewnienie dobrostanu swoich pracowników, przynajmniej w takim zakresie, na jaki mogą sobie pozwolić. 

Skandynawska kultura pracy może być dobrym wzorem również dla polskich pracodawców, którzy chcą zapewnić wysoki poziom satysfakcji u swoich pracowników. Z pewnością jest to inwestycja, którą warto podjąć. Pracodawco, jeśli podjąłeś właśnie decyzję, że czas bardziej zadbać o swoich pracowników, warto zacząć od przeprowadzenia Badań Satysfakcji. Następnie, kierując się otrzymanymi informacjami wdrożyć działania, mające na celu zwiększenie poziomu zadowolenia swojej załogi. Długoterminowo, z pewnością takie działania przyniosą pozytywny skutek dla rozwoju firmy, jakości działania, ale także wizerunku pracodawcy na rynku.

Comments are closed.