Kim jest asesor?

Assessment Center to metoda rekrutacyjna, o której mówi się, że jest najbardziej skuteczna z dostępnych na rynku. Oznacza to, że dzięki niej jesteśmy w stanie wybrać najlepszych kandydatów, a ryzyko nietrafionej rekrutacji jest najmniejsze w porównaniu do innych technik. Kandydaci są zapraszani na całodniową sesję, gdzie wykonują szereg zadań. Obserwują ich asesorzy i dziś właśnie na nich chcielibyśmy się skupić – chcemy bowiem zastanowić się, kim oni są, jakie mają zadania i kto może nim zostać.

Jakie zadania ma asesor?

Tak jak wspomnieliśmy asesor przygląda się uczestnikom podczas sesji Assessment Center. Jego zadaniem jest poszukiwanie w ich zachowaniach przejawów cech pożądanych przez pracodawcę na dane stanowisko. Na bieżąco musi więc robić skrupulatne notatki. Czasem asesor musi wziąć udział w zadaniu – np. wciela się w drugą stronę konieczną do odegrania z kandydatem scenki. To jednak nie wszystko – asesor pomaga również w przygotowaniu zadań, które wykonują kandydaci. Doradza więc biznesowi, jakie sytuacje powinny być zasymulowane, tak by jak najbardziej związane były one z codzienną pracą oraz cechami, jakie poszukujemy. Jest więc to jedna z form doradztwa personalnego.

Po przeprowadzonej sesji asesorzy spotykają się i dyskutują na temat kandydatów. Rezultatem tego jest stworzenie raportu o każdej osobie. Zawiera się w nim opis, jak dany człowiek działał w konkretnej sytuacji, jakie są jego mocne strony oraz te wymagające poprawy. Ich zdanie jest więc kluczowe w kontekście zatrudnienia. Mogą także przychylić się do zatrudnienia lub awansu danej osoby lub zniweczyć jego marzenia. Sugestie te poparte są wnikliwą analizą osobowości i kompetencji uczestnika.

Jakie cechy posiada asesor?

Rola asesora jest bardzo odpowiedzialna. Wobec tego powinien on wykazywać się szeregiem umiejętności. Pierwszą z nich zdecydowanie jest obserwacja. Musi on bowiem wyciągać niuanse z zachowania innych (np. ich tonu głosu, mowy ciała, treści wypowiedzi, itd.) i łączyć je ze sobą. Do tego drugiego przydatne są zdolności analityczne. Dodajmy do tego jeszcze konieczność przyswojenia wielu informacji i połączenia ich z kontekstem sytuacji, a także naszymi kryteriami. Aby wystawić rzetelną ocenę, trzeba wszystko to przeanalizować i ze sobą połączyć. Synteza tak wielu danych wymaga więc niesamowitych zdolności analitycznych.

Asesor ma wiele zadań do wykonania podczas sesji – musi bacznie obserwować, robić notatki, a czasem odgrywać role. Potrzebna więc jest umiejętność wielozadaniowości. Wspomnieliśmy wcześniej, że Assessment Center kończy stworzenie raportu. Aby go sprawnie napisać, asesor powinien posiadać umiejętność przelewania swoich myśli na papier, w taki sposób, by były one zrozumiałe i czytelne. Na końcu pamiętajmy, że na tym stanowisku ważna jest duża świadomość biznesu i umiejętność zrozumienia celów organizacji. Bez tego nie ma możliwości bycia odpowiednim doradcą personalnym.

Na co musi uważać asesor?

Widzimy już, że nie jest to łatwa rola i aby ją pełnić trzeba posiadać wiele umiejętności rozwiniętych na wysokim poziomie. To jednak nie wszystko – asesor musi uważać na kilka pułapek, które mogą uniemożliwić mu odpowiednie wykonywanie swoich obowiązków. Jego zadaniem jest wydanie oceny na temat kandydata – nie może jednak dać się ponieść pokusie oceny człowieka. Tzn. tego jakim jest, co według nas myśli, czy dlaczego tak się zachował. Uważać też należy na stereotypy i generalizacje. Te kwestie sprawiają, że ocena przestanie być skoncentrowana na funkcjonowaniu człowieka w zasymulowanej sytuacji (a właśnie jedynie to powinno podlegać ewaluacji). Asesor musi więc pamiętać, że funkcjonuje w ramach konkretnej metodologii – powinien kategoryzować zachowania i wnioski do konkretnych ram – np. w odniesieniu do stworzonego wcześniej profilu kompetencyjnego.

Comments are closed.