Kobieta-szef na rynku pracy

Współczesny rynek pracy, szczególnie w krajach zachodnich cywilizacji, stawia przed kobietami szereg możliwości rozwoju. Pozwala im na obieranie własnych ścieżek kariery w zależności od pasji. Coraz częściej, choć wciąż bywa to problematyczną kwestią, wynagradza je adekwatnie do sprawowanej funkcji. Umożliwia również osiągnięcie przez kobiety wysokich szczebli kariery i objęcia posad managerskich. Jakimi szefami są kobiety?

Kobiety coraz częściej obejmują stanowiska kierownicze i są coraz bardziej aktywne zawodowo (według GUS, 47% pracowników w Polsce to kobiety). Mimo to wciąż napotykają na różne trudności. Dużym utrudnieniem na drodze do kariery są m.in. stereotypy i błędne przeświadczenia, jakie są im przypisywane. Być może dlatego według danych GUS, w 2019 roku stanowiska zarządcze obejmowało tylko 6% kobiet w Polsce.

Zdarza się, że stereotypy sięgają tak głęboko, że dodatkowy wolny dzień przed świętami Bożego Narodzenia jest proponowany tylko pracownicom. Bywa też, że rola matki, często niedoceniana, a niejednokrotnie będąca drugim etatem, powoduje zmniejszenie szans na awans. Jest to spowodowane m.in. oczywistą przerwą w ciągłości zatrudnienia. Nie zauważa się faktu, iż bycie matką to świetny trening wypracowujący zdolności przywódcze, organizacyjne i komunikacyjne. Często niestety stereotypy i błędne przekonania wpływają na zaniżenie samooceny u kobiet, a co za tym idzie – ich negatywne nastawienie do rozwoju zawodowego.

Mimo powyższych czynników wciąż wzrasta liczba kobiet osiągających stanowiska managerskie, które doskonale sprawdzają się w rolach szefów. Co je cechuje?

Mówi się o kobietach jako tych bardziej emocjonalnych i wrażliwych.

To fakt, że kobiecy mózg reaguje bardziej emocjonalnie na dane wydarzenie. Nie jest to oczywiście regułą. Pomaga natomiast w życiu zawodowym o tyle, że większość kobiet na bieżąco dzieli się swoimi odczuciami w rozmowach z innymi. Dzięki temu łatwiej im niż mężczyznom, radzić sobie z trudnymi sytuacjami. Co więcej, większość z nich uniknie chorób układu sercowo-naczyniowego, jak choćby zawału.

Kobiety bywają bardziej odporne psychicznie.

Muszą poradzić sobie z ciążą i porodem, a następnie szybką regeneracją organizmu i wyzwaniem, jakim jest opieka nad małym dzieckiem. Są matkami i pracowniczkami jednocześnie, przez co są bardziej narażone na stres. Jest to też spowodowane faktem, że dłużej muszą pracować na awans, ponieważ świat biznesu bywa wciąż bezlitosny i stereotypowy. W przeciwieństwie jednak do mężczyzn łatwo dzielą się zmartwieniami z innymi nie dusząc ich w sobie. Ciężka praca popłaca – po osiągnięciu stanowiska managerskiego, łatwiej radzą sobie z trudnościami.

Empatia kobiet jest często znacząco wyższa w porównaniu z mężczyznami.

Dzięki temu łatwiej im postawić się w roli drugiej osoby (podwładnego, klienta), wyczuć jego potrzeby i adekwatnie zareagować. Dzięki temu ich sposób zarządzania zasobami firmy bywa bardziej efektywny. Realizacja projektów dla klienta może częściej okazywać się sukcesem.

Trzeba zaznaczyć, że powyższe cechy jakimi zazwyczaj charakteryzuje się większość kobiet, nie dotyczy jednocześnie ich wszystkich. Nasz świat jest mocno zróżnicowany. Identycznymi cechami mogą odznaczać się również mężczyźni. Pamiętajmy, że nasze życiowe doświadczenia i środowisko, w jakim żyjemy, bardzo mocno kształtują nasz sposób bycia.

Warto też pamiętać, że życie nie jest czarno-białe. Kobieta sprawdzi się w roli szefa w określonych firmach i branżach. Trudne może być dla niej objęcie stanowiska dyrektorskiego związanego jednocześnie z ciężką pracą fizyczną. Jednocześnie może sprawdzić się jako świetny manager w korporacji, gdzie w komunikacji biznesowej ważna jest elokwencja, wyczucie taktu i elegancja.

W przypadku rekrutacji managerów, gdy mamy do wyboru kobietę lub mężczyznę, warto wziąć pod uwagę dziedzinę jakim zajmuje się firma. Nie zapominajmy, że żyjemy we współczesnych czasach charakteryzujących się dynamicznymi zmianami. Również środowisko zawodowe podlega ciągłym transformacjom. Kobiety nieustannie walczą o większą tolerancję dla ich ambicji osiągania wyższych stanowisk. I dobrze, ponieważ każda różnorodność wnosi dużo dobrego dla organizacji.

Ślemy najlepsze życzenia wszystkim Kobietom! 🙂

Comments are closed.