Rola lidera w zarządzaniu zmianą

Jakie słowo najlepiej oddałoby realia dzisiejszego świata? Według nas jest to „zmiana”. Wszystko, co nas otacza, rozwija się w szaleńczym tempie, a my musimy być elastyczni by nadążyć za postępującymi transformacjami. Nie inaczej sytuacja wygląda w biznesie. Organizacje co chwilę modyfikują procesy, a ogromną rolę w tym odgrywa lider. To właśnie na nim spoczywa odpowiedzialność za zarządzanie zmianą i wprowadzaniu usprawnień w funkcjonowaniu firmy.

Cechy dobrego lidera

Wielu z nas wydaje się, że bycie managerem nie jest trudne. Wystarczy wydawać polecenia, a zespół wykona za nas całą pracę. Owszem, na świecie istnieje wielu takich szefów, jednak nie o nich dziś mowa. Jakimi cechami powinien charakteryzować się nowoczesny lider, który będzie oparciem oraz wzorem dla swoich ludzi i który przeprowadzi ich przez proces zmian?

Lista zadań oraz kompetencji, dobrego przywódcy nie jest krótka. Potrafi on połączyć indywidualną wiedzę i umiejętności każdego członka grupy, tak by stali się oni zespołem. To od niego zależy, czy potencjał zostanie przekuty w korzyści, czy też w kłótnie i spory. Manager musi dbać o realizację celów. Jednak powinien to robić poprzez ukierunkowanie pracy swoich ludzi, tworzenie wspólnego wyznacznika działania, warunków do realizacji celu oraz ciągłego motywowania i inspirowania zespołu. Nad dwoma ostatnimi aspektami przełożony powinien poświęcić także sporo czasu, bowiem podstawą efektywnego zespołu są zaangażowani pracownicy. To właśnie odpowiednia motywacja pozwoli wyeksponować ich prawdziwy potencjał. Bycie szefem to również konieczność tworzenia wizji i strategii oraz komunikowania ich zespołowi. Jest więc przekaźnikiem informacji pomiędzy nimi a firmą. Transparentność jest mile widziana, a postawienie na otwartą komunikację wzmocni zaufanie.

Jaki jest więc dobry lider? Przede wszystkim doskonale odnajduje się w komunikacji i stosunkach międzyludzkich. Potrafi strategicznie myśleć, tworzyć wizję i sprawić, by ludzie za nim podążali. Wie, jak integrować zespół, motywować ich i wspierać w rozwoju.

Rola lidera w zarządzaniu zmianą

W procesie zarządzania zmianą niezwykle istotny jest kierunek – cel, do którego będziemy dążyć. To właśnie lider ma za zadanie to ustanowić. W jaki sposób? Na pewno poprzez odpowiednią komunikację oczekiwań organizacji oraz sformułowania wizji i strategii. Jeśli chcemy, by nasz zespół był orędownikiem zmiany – musi w nią wierzyć. A aby to się stało – musi ją rozumieć. To jednak nie wszystko. Ludzie są bardziej otwarci na transformację, jeśli czują się częścią przedsiębiorstwa. Skuteczny manager dba więc o ich zżycie się z organizacją, aktywny udział w kształtowaniu kultury, a także poczucie docenienia.

Co ciekawe w procesie zmiany ważne są również emocje. A dokładnie więź emocjonalna pomiędzy pracownikiem a firmą (tzn. przywiązanie pracownika do organizacji). Przyczynia się to do zwiększenia poparcia dla planowanych transformacji. Motywacja to kolejna kluczowa kwestia przy wdrażaniu zmiany. Jeśli bowiem nie będziemy wewnętrznie czuć sensu tego co robimy i chęci do działania nasza praca będzie mało efektywna a wdrożona zmiana przyniesie więcej szkód niż pożytku.

Zmiana tworzy opór – dobry lider o tym wie i buduje takie środowisko, które jest przyjaznym miejscem adaptowania się do nowych warunków oraz eksperymentowania i swobodnego dzielenia się swoimi pomysłami. Również zaufanie ma tutaj ogromne znaczenie. Manager musi stworzyć zespół, w którym jego członkowie będą sobie wzajemnie ufać. Służy to otwartości. To jednak nie wszystko – musi istnieć również wzajemne zaufanie pomiędzy pracownikiem a liderem. Manager ma wzmacniać w ludziach akceptację do transformacji, a także zaangażować ich w ten proces oraz dbać o jego sprawy przebieg.

W jaki sposób wybrać lidera?

Rola lidera nie wydaje się już być taka prosta, prawda? Trzeba dbać o wiele aspektów z różnych dziedzin. Nie każdy to potrafi, a co więcej – nie każdy do tego się nadaje i posiada wiedzę potrzebną do objęcia tego stanowiska.

Aby odkryć, czy ktoś ma potencjał do zostania managerem warto wykorzystać Assessment Centre (w przypadku rekrutacji zewnętrznej) lub Development Centre (kiedy wybieramy managera z naszych obecnych pracowników). Obie metody są w swoich założeniach bardzo do siebie podobne. Podczas całodniowej sesji (lub nawet kilku spotkań) kandydaci wykonują różne zdania. Doświadczeni asesorzy przyglądają się im i poszukują tendencji zachowań, które świadczą o posiadaniu pożądanych cechach przez organizację. W przypadku lidera będą to wyżej wymienione już umiejętności. Wiele agencji doradztwa personalnego poleca te metody jako najbardziej miarodajne i rzetelne. Dzięki ich zastosowaniu mamy pewność, że podejmiemy dobrą decyzję. A jest to o tyle kluczowe, iż jak widzimy, lider ma ogromny wpływ na inne osoby w firmie.

Comments are closed.