Ochrona pracownika w wieku przedemerytalnym

Ostatnio znany wszystkim portal olx wypuścił świetną kampanię dotyczącą problemów osób po 50 roku życia w procesie rekrutacji pracowników. Konkluzja jest prosta – osoby takie mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia. Jeśli jeszcze jej nie widzieliście – musicie nadrobić!

Kampania ta stała się dla nas inspiracją, by pochylić się nad tematem ochrony pracowników w wieku przedemerytalnym. Czy wiedzieliście w ogóle, że coś takiego istnieje w polskim prawie? Mamy nadzieję, że tak – zawsze bowiem warto znać swoje prawa! Polskie prawo przewiduje bowiem szereg regulacji mających na celu ochronę pracowników w tym szczególnym okresie życia. Jakie są jego kluczowe aspekty?

Zakaz dyskryminacji ze względu na wiek

Jednym z fundamentów ochrony pracownika przedemerytalnego jest zakaz dyskryminacji ze względu na wiek. Pracownik nie może być zwolniony ani dyskryminowany w związku z wiekiem. Obejmuje to zarówno proces rekrutacji pracowników, warunki zatrudnienia i zwalnianie. Czy jest tak w rzeczywistości? Kampania olx pokazuje nam, że w przypadku poszukiwania nowej pracy dyskryminacja niestety w wielu miejscach dalej istnieje.

Zwolnienia grupowe

W działalności każdej organizacji może zdarzyć się sytuacja, kiedy konieczne jest zdecydowanie się na zwolnienia grupowe. W przypadku pracowników w wieku przedemerytalnym istnieją tutaj jednak ograniczenia. Ich celem jest ochrona tych osób. Przedsiębiorstwa muszą więc najpierw przeprowadzić konsultacje z przedstawicielami pracowników. Podczas przygotowywania się do zwolnień grupowych jednym z kryteriów społecznych, jakie muszą uwzględnić, jest właśnie wiek.

Zmiana warunków zatrudnienia

Kolejnym obszarem regulowanym przez prawo pracy w Polsce, jest zmiana warunków zatrudnienia dla osób zbliżających się do emerytury. Kiedy więc organizacja chce wprowadzić znaczące zmiany w tym obszarze, pracownik taki ma prawo do ochrony. W jaki sposób? Firma musi wówczas udowodnić, czemu te zmiany są konieczne. Musi też dostosować je do potrzeb każdego pracownika objętego taką ochroną.

Brak możliwości rozwiązania umowy

Chyba najciekawszym i największym benefitem z ochrony przedemerytalnej, jest brak możliwości wypowiedzenia umowy o pracę osobie, której brakuje nie więcej, niż 4 lata do osiągnięcia emerytury. Zapis ten znajduje się w art. 39 Kodeksu pracy. Oznacza to więc, że kobieta, która skończyła 56 lat i mężczyzna, który skończył 61 lat, nie mogą mieć wypowiedzianej umowy. Oczywiście wiek ten może być inny dla osób, które nabyły prawo do wcześniejszej emerytury.

Dążenie do sprawiedliwości społecznej

Ochrona pracowników w wieku przedemerytalnym wynika z dążenia do sprawiedliwości społecznej i równości szans. Polskie prawo pracy stara się stworzyć ramy, które nie tylko chronią prawa pracownika, ale także wspierają go w trudnym okresie przejścia z aktywnej kariery zawodowej na zasłużony odpoczynek emerytalny. Według nas zapisy te nie powinny stanowić dla firm jedynie prawnego obowiązku. Powinny być przez wszystkich nas traktowane jako element stworzenia sprawiedliwego społeczeństwa, gdzie doświadczenie i mądrość są cenione na każdym etapie życia zawodowego.

Comments are closed.