Pracownik obawia się badania satysfakcji – co zrobić?

Badanie satysfakcji pracowników jest nieodzownym narzędziem, które pomaga firmom zrozumieć, jak ludzie oceniają swoje miejsce pracy. Daje organizacjom wgląd w oczekiwania, potrzeby i poziom zadowolenia zatrudnionych osób. To z kolei umożliwia podejmowanie działań na rzecz poprawy funkcjonowania organizacji. Co jednak ciekawe, wielu pracowników odczuwa pewne obawy przed udziałem w badaniu.

Czego się boją?

Jednym z głównych powodów, dla których pracownicy boją się udziału w badaniu satysfakcji pracowników, jest obawa przed represjami lub negatywnymi konsekwencjami ze strony pracodawcy. Obawiają się oni, że ich szczere odpowiedzi mogą zostać wykorzystane przeciw nim w przyszłości. Np. nie dostaną awansu, źle wyjdzie im ocena okresowa pracownika albo w najgorszym wypadku zostaną wyrzuceni.

Innym powodem do obaw jest brak pewności co do anonimowości i poufności badania. Myślą, że manager łatwo będzie wiedział, że to oni udzielili konkretnej odpowiedzi. Kolejny strach tyczy się tego, że informacje mogą trafić w nieodpowiednie ręce. Ludzie boją się, że będzie się ciągnąć za nimi np. łatka marudzącej osoby, która nie docenia pracy innych.

Co zrobić, żeby pracownicy nie bali się badania?

Wiemy już skąd obawy ludzi przed badaniem. Teraz należy zastanowić się, co my możemy zrobić, be je zlikwidować. Na samym początku upewnij się, że ludzie mają pewność, iż ich odpowiedzi będą anonimowe i poufne. Przed każdym badaniem wyjaśnij, jakie środki zostały podjęte w celu ochrony ich danych. Powiedz też, jakie procedury zostały wprowadzone w organizacji w celu zapewnienia poufności. Nie musimy tutaj chyba dodawać, że musisz je oczywiście mieć ;).

Pamiętaj również o komunikacji. Wyjaśnij pracownikom cel przeprowadzenia badania. Mów tutaj szczerze i otwarcie. Podkreśl, że zależy Wam, aby zrozumieć ich oczekiwania i potrzeby. Zaznacz, że Waszym celem jest poprawa warunków pracy w firmie.

Wszystko to jednak na nic, jeśli w Twojej organizacji nie będzie kultury opartej na zaufaniu i otwartości. Tutaj niestety musimy Cię zmartwić – jest to długotrwały proces. Nie oznacza to jednak, że masz go nie zacząć tworzyć. Polecamy Ci wypróbować zorganizowanie przestrzeni do otwartej komunikacji, w których to pracownicy mogą swobodnie wyrażać swoje opinie i obawy.

A co po badaniu?

Wszystkie opisane wyżej działania wprowadź przed badaniem. Budowanie odpowiedniej kultury nie kończy się jednak wraz z wypełnieniem ankiet. Swoje działania musisz kontynuować też po przeprowadzeniu badania. Zaplanuj konkretne działania do wprowadzenia na podstawie wyników analizy. To pokaże pracownikom, że ich głos jest ważny i że ich opinie mają wpływ na podejmowane decyzje. Widoczne rezultaty badania przekonają ich, że uczestnictwo w tym procesie ma wartość. Regularnie informuj swoich ludzi o postępach i wynikach podejmowanych działań.

Pamiętaj, że przełamanie obaw ludzi przed badaniem satysfakcji pracowników wymaga czasu, budowania zaufania i tworzenia otwartej kultury komunikacji. Istotne jest, aby pokazać im, że ich głos jest słyszany i że badanie ma na celu poprawę ich doświadczenia w miejscu pracy.

Comments are closed.