Czy da się zachować 100% obiektywności w rekrutacji?

Rekrutacja pracowników to proces, w którym zaangażowani są ludzie. Wiemy – nie odkryliśmy tym stwierdzeniem Ameryki. Trzeba jednak jasno sobie powiedzieć – tam gdzie są ludzie, tam mogą występować np. uprzedzenia czy stereotypy. Każdy z nas jest mniej lub bardziej podatny na wpływy. Mamy swoje preferencje – np., więc lubimy spędzać czas z konkretnym typem ludzi. Pomimo naszej profesjonalności, ciężko będzie nam całkowicie ukrócić te reakcje. W przypadku rekrutacji i selekcji pracowników jednak warto spróbować. Za cel postawmy więc sobie 100% obiektywność – a naszymi działaniami zbliżajmy się do niego.

Co wpływa na nasz osąd?

Nim przejdziemy do konkretów odnośnie tego, jak pozostać obiektywnym, zastanówmy się, co ma wpływ na nasz osąd. Wspomnieliśmy już o naszych osobistych preferencjach. To jednak nie wszystko. Kolejnym może być brak świadomości. Rekruterzy muszą być więc przeszkoleni z ryzyka, jakie czyha na nich w rekrutacji pracowników. Sam proces selekcji może jednak być kolejnym czynnikiem wpływającym na subiektywność oceny. W przypadku braku narzędzi umożliwiających ewaluację umiejętności możemy zacząć kierować się np. wspominanymi wcześniej osobistymi preferencjami. Z tego też powodu nie polecamy opierać się wyłącznie na wywiadzie dotyczącym doświadczenia zawodowego. Znaczenie ma również struktura procesu oraz jednolite kryteria, jakie przyjmiemy. Jeśli proces rekrutacji i selekcji pracowników nie jest odpowiednio ustrukturyzowany, istnieje większe ryzyko, że decyzje podejmowane będą na podstawie subiektywnych ocen lub osobistych preferencji. Brak jasnych kryteriów oceny może natomiast prowadzić do niekonsekwencji. Jednego kandydata będziemy oceniać według kryterium A – drugiego wedle zupełnie innego.

Jak być obiektywnym w rekrutacji?

Wiemy już, co sprawia, że obiektywność u nas nie występuje. Jak więc zagwarantować jej obecność? Zacznij od przeszkolenia swoich rekruterów. To, kogo zatrudnią, wpływa potem na działanie całej organizacji. Muszą być więc świadomi, jak eliminować uprzedzenia i podejmować obiektywne decyzje. Proponujemy Ci też skorzystać z assessment centre. Metoda ta polega na zaproszeniu wybranych kandydatów do udziału w całodniowym spotkaniu. Podczas niego wykonują oni szereg zdań. Co wpływa na obiektywizm? Przede wszystkim to, że uczestników sesji oceniają niezależni asesorzy. Dodatkowo swoją ewaluację opierają oni na wcześniej przygotowanych kryteriach oraz wskaźnikach dokładnie definiujących poziom posiadanej kompetencji.

Jeśli już mówimy o kryteriach… Pamiętaj, żeby zawsze je zdefiniować. Nie ważne, czy mówimy o assessment centre, czy też np. o rekrutacji wolumenowej. Twoje kryteria muszą być jasne i związane z wymaganiami stanowiska. Określ niezbędne umiejętności, doświadczenie i cechy, które są istotne dla sukcesu na danej pozycji. Następnie kierowanie się nimi podczas procesu pomoże w ocenie kandydatów w sposób bardziej obiektywny.

Na tej podstawie stwórz też zestaw pytań i scenariuszy, które będą stosowane dla wszystkich kandydatów. Skorzystać możesz np. z wywiadu strukturyzowanego. Umożliwia on porównywanie odpowiedzi kandydatów na podstawie tych samych kryteriów. Jeśli to możliwe, zaangażuj w proces rekrutacji pracowników kilka osób z różnych działów lub stanowisk. Każda osoba dokonuje niezależnej oceny kandydatów, a następnie wyniki są porównywane i dyskutowane. Pamiętaj też, by skupić się na ocenie konkretnej wiedzy, umiejętności i osiągnięć kandydatów, a nie tylko na ich ogólnych cechach lub wrażeniu, jakie wywierają. Poproś ich też o przedstawienie konkretnych przykładów, które ilustrują ich doświadczenie i sukcesy w przeszłości.

Comments are closed.