Szukanie pracy kiedyś i dziś

Niezależnie od czasu i miejsca, praca jest nieodłącznym elementem życia człowieka. Niektórzy są własnymi szefami, niektórzy wykonują pracę dla innych. Chcąc znaleźć zatrudnienie, często zachodzi konieczność przejścia przez proces poszukiwania pracy. Obecnie metod poszukiwania pracy jest bardzo wiele. Jednak na przestrzeni dziejów zmieniały się one w zależności od czynników kulturowych, ale i dostępnych rozwiązań technologicznych.

Środki komunikacji

Początki historii pracy wiązały się z wykonywaniem zajęć związanych bezpośrednio z przetrwaniem. Każdy pracował na własny rachunek, zajmując się całym spektrum działań potrzebnych do przeżycia. Z czasem jednak ludzie zaczęli się specjalizować w węższym zakresie działania i przekazywali swoje specjalistyczne umiejętności  z pokolenia na pokolenie. W końcu jednak pierwsi śmiałkowie postanowili porzucić rodzinne interesy i wyruszyć w poszukiwaniu nowych możliwości. W podbijaniu coraz bardziej odległych rynków pracy istotny wpływ miał rozwój środków komunikacji. Od pieszych wędrówek, poprzez statki, pociągi, aż w końcu samochody i samoloty. Każdy kolejny wynalazek usprawniał proces poszukiwania pracy, a także umożliwiał dowolne poruszanie się między, nawet odległymi, rynkami pracy. Powstawanie kolejnych agencji pocztowych znacząco wpłynęło na rozwinięcie się możliwości poszukiwania pracy zdalnie – bez konieczności prezentowania się pracodawcy osobiście.

Rozwój technologii i gospodarki

Kolejnym przełomowym momentem był rozwój technologii telekomunikacyjnych. Wynalezienie telefonu usprawniło w znacznym stopniu poszukiwania pracy. Proces ten stał się łatwiejszy, szybszy, a także przeprowadzany zaczął być na większą skalę. Był to także moment narodzin wielu technik rekrutacyjnych, takich jak na przykład direct search. Ostatnie stulecie stanowiło tło bardzo gwałtownego rozwoju biznesu, nowych możliwości na rynkach pracy, czy liczby prowadzonych rekrutacji. Przyczynił się do tego szczególnie boom gospodarczy po II wojnie światowej. Kandydaci szukający pracy korzystali chętnie z dostępnych mediów, szczególnie prasy, gdzie pracodawcy zamieszczali ogłoszenia o oferowanych wakatach. Kontaktowali się z nimi także bezpośrednio headhunterzy, których pojawiało się na rynku coraz więcej. Źródłem ofert pracy były coraz częściej odpowiednie urzędy, których popularność wzrastała szczególnie w okresach największego bezrobocia.

Internet

Powstanie Internetu już na oścież otworzyło drzwi nowym sposobom rekrutacji pracowników, a więc także i szukania pracy. Przede wszystkim oferty pracy zaczęły skupiać się na wielu portalach internetowych. Pracodawcy zaczęli więc ogłaszać się szerszej publiczności, z kolei kandydaci w jednym miejscu mogli wyszukać interesujące ich oferty. Obecnie większość osób poszukujących pracy wybiera metody online. Telefon służy jako narzędzie do kolejnych etapów rekrutacji, chociaż zdarza się, że całość procesu odbywa się na kanałach Internetowych. Wywiady prowadzone są w formie videokonferencji, CV w formie nagrań, a podpisywanie dokumentów dokonuje się dzięki e-podpisowi.

Jak możemy zobaczyć, sposób poszukiwania pracy jest mocno uzależniony od dostępnych w danym czasie i miejscu narzędzi. Wraz z dalszym rozwojem technologii, rekrutacja pracowników będzie również ewoluować i korzystać z coraz nowszych rozwiązań i form. Warto aktualizować wiedzę o dostępnych sposobach poszukiwania pracy, aby nadążyć za szybko zmieniającym się rynkiem pracy. Jednak czasem warto również spojrzeć wstecz – na rozwiązania, które dostępne były kiedyś. Porównanie dostępnych możliwości kiedyś i dziś będzie z pewnością ciekawym doświadczeniem, które również może zainspirować.

Comments are closed.