Wskaźniki w rekrutacji

Chyba nie zaskoczymy Was, kiedy powiemy, że… Skuteczna rekrutacja pracowników jest kluczowym elementem sukcesu każdej firmy! I nie mówimy tego tylko dlatego, że sami jesteśmy firmą rekrutacyjną! Według nas to kogo zatrudnimy, ma ogromny wpływ na działalność organizacji. Dziś jednak chcielibyśmy skupić się aspekcie efektywności rekrutacji. Aby osiągnąć dobre wyniki i przyciągnąć najlepszych kandydatów, niezbędne jest stosowanie odpowiednich narzędzi i mierników. Dziś porozmawiamy więc o tym, co warto mierzyć w rekrutacji i jakie będziemy mieć dzięki temu efekty.

Wskaźniki w rekrutacji

Wskaźniki w firmie możemy wykorzystywać w wielu działach. W kontekście rekrutacji pracowników pozwalają one monitorować skuteczność procesu oraz mierzyć osiągnięcia w zakresie pozyskiwania, selekcji i zatrudniania ludzi. Jakie jednak one mogą być?

Pierwszym z nich jest czas trwania procesu. Mierzy on średni czas, jaki upływa od ogłoszenia wakatu do zatrudnienia kandydata. Im krótszy czas, tym bardziej efektywny proces rekrutacji. Kolejny to wskaźnik konwersji, czyli liczba zatrudnionych kandydatów w stosunku do wszystkich aplikacji. Dzięki temu jesteśmy w stanie ocenić skuteczność naszych działań. Możemy też badać jakość zatrudnienia poprzez śledzenie wskaźnika zadowolenia nowo zatrudnionych osób oraz wskaźnika rotacji pracowników. Warto też mierzyć efektywność kanałów rekrutacyjnych. Śledzimy więc, które kanały rekrutacyjne przynoszą najlepsze wyniki w postaci jakościowych kandydatów oraz zatrudnienia. I następnie na tych źródłach możemy skupiać nasze działania.

Jak wdrożyć wskaźniki w rekrutacji?

Podane powyżej metryki to jedynie przykłady. Może być ich dużo więcej! Kluczowe jest to, by dopasować je do naszych potrzeb. Pierwszym krokiem w ich wyborze powinno być więc określenie naszych celów biznesowych związanych z rekrutacją. Na tej podstawie wybieramy wskaźniki, które pozwolą nam je monitorować. Oczywiście konieczne będzie również wdrożenie odpowiednich narzędzi, które umożliwią zbieranie danych, a następnie generowanie raportów. Jak więc widzicie, sam proces wdrożenia wskaźników nie jest wcale taki prosty! Później natomiast konieczne jest regularne monitorowanie wybranych przez nas metryk oraz analiza wyników. Dopiero na podstawie tego jesteśmy w stanie podejmować decyzje mające na celu optymalizację naszego procesu rekrutacji pracowników.

Korzyści wynikające z wykorzystania metryk w rekrutacji

No dobrze – skoro wiemy, że wcale nie jest tak łatwo wdrożyć wskaźniki w rekrutacji to… po co w ogóle to robić? Przede wszystkim takie działanie pozwala nam zidentyfikować obszary wymagające optymalizacji oraz wprowadzenia zmian. Jest to więc pierwszy krok do poprawy efektywności naszych procesów. Wskaźniki mogą też umożliwić duże oszczędności czasu i zasobów. Dzięki nim bowiem wiemy, jakie obszary są dla nas kluczowe. Możemy więc np. skoncentrować się na najbardziej efektywnych metodach pozyskiwania i selekcji kandydatów. Poprzez śledzenie wskaźników jakościowych podejmiemy z kolei działania mające na celu poprawę jakości zatrudnianych pracowników.

Pamiętajmy, że dzięki optymalizacji procesów firma może przyciągnąć i zatrzymać najlepszych. Od zatrudnienia tymczasem zaczyna się sukces organizacji. Mierzcie zatem swoją rekrutację pracowników i z pozyskanych danych wyciągajcie odpowiednie wnioski.

Comments are closed.