CSR – jak może pomóc w rekrutacji?

Pewnie termin CSR obił się Wam o uszy. Czy wiecie jednak, co on oznacza? Rozszyfrowanie tego skrótu to Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Jest to podejście, które zakłada, że firma powinna uwzględniać społeczne i ekologiczne konsekwencje swoich działań. Powinna więc dbać nie tylko o zyski, ale również o dobro społeczności lokalnej, pracowników oraz środowisko naturalne. Obecnie kwestie zrównoważonego rozwoju nabierają coraz większego znaczenia, wobec czego CSR staje się nieodłącznym elementem strategii biznesowych wielu przedsiębiorstw.

CSR w rekrutacji

Oczywiście jednak w naszym artykule skupimy się na obszarze rekrutacji pracowników. Przyjrzyjmy się więc, jak CSR może nam pomóc. Na pewno może on przyczynić się do budowy pozytywnego wizerunku firmy. To z kolei pomaga nam przyciągnąć do nas najlepszych. Jakie jednak akcje możemy podjąć?

Firma może np. aktywnie angażować się w akcje charytatywne i projekty wolontariackie oraz zachęcać do tego pracowników. Są na rynku organizacje, które oferują dodatkowe dni wolne umożliwiające pracownikom branie udziału w takich akcjach. Kolejne działanie, które możemy podjąć to wspieranie lokalnej społeczności. Możemy to zrobić np. poprzez organizację programów edukacyjnych, kulturalnych czy sportowych. Starajmy się też, by nasze działania biznesowe zawsze miały na celu (poza zyskami) również ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Wszystkie te działalności mogą stanowić atrakcyjny element oferty dla osób, które poszukują firmy zaangażowanej społecznie. Może to więc być decydujący czynnik, który przekona tych ekspertów, by aplikować do naszej firmy!

To jednak nie wszystko – CSR w firmie może objawiać się również poprzez dbałość o zdrowie i dobre samopoczucie pracowników. Są to więc wszystkie oferty programów wellness, zdrowego stylu życia czy wsparcia psychologicznego dla pracowników. CSR to też jasne i klarowne komunikowanie naszych działań oraz podejmowanie uczciwych praktyk biznesowych. Te obszary budują zaufanie do naszej marki wśród kandydatów. Miejsca u nas będą więc szukać te osoby, które poszukują stabilności i rzetelności w miejscu pracy.

Korzyści z wdrożenia CSR

Wdrożenie CSR wymaga zaangażowania wielu ludzi. Kluczowe jest określenie priorytetów, czyli obszarów, na których chcemy się skupić oraz opracowanie konkretnych akcji do podjęcia. Ważne jest również monitorowanie i raportowanie działań CSR, aby móc śledzić ich skuteczność i wpływ na społeczność oraz środowisko. Jeśli na poważnie chcemy podejść do tematu, to polecamy również odbyć konsultacje ze społecznością lokalną! Dzięki temu będziemy wiedzieć, w jakich obszarach potrzebują oni wsparcia.

Działania CSR mogą nam przynieść wiele korzyści. Jako firma rekrutacyjna widzimy to np. po rynku pracy.  CSR może przyczynić się do budowy reputacji organizacji jako zaangażowanego społecznie i odpowiedzialnego pracodawcy. Zwiększa to naszą atrakcyjność dla potencjalnych pracowników. Najlepsi kandydaci coraz to częściej szukają pracy w firmach, które dbają nie tylko o zyski, ale również o społeczność i środowisko. Dzięki CSR możemy więc zachęcić ich do aplikacji! CSR pomaga również w budowaniu zaangażowania pracowników i zwiększenia ich poczucia lojalności w organizacji.

Comments are closed.