Jak motywować zespół rozproszony

Pandemia spowodowała wiele zmian w naszym życiu. Miała również wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw. Jednym z jej efektów było spopularyzowanie pracy zdalnej. Wiele firm, które wcześniej nie udostępniały takiej opcji zobaczyło, że wydajność pracowników wcale nie spadła. W związku z tym dają opcje do wyboru: home office, praca z biura lub hybrydowa. Dzięki temu przedsiębiorstwa mają możliwość zatrudniania ludzi z całej Polski, co jest szczególnie przydatne na trudnym rynku. Efektem jednak tego jest fakt, że zespoły są coraz to bardziej rozproszone. Rodzi to przed managerem wyzwanie – jak skutecznie motywować zespół, w którym niektórzy pracują z biura, a inni zdalnie?

Zrozumieć nową sytuację

Dobry manager widzi w tej nowej sytuacji impuls do wprowadzenia pozytywnych zmian. Wprawdzie wcześniej tak nie pracowaliśmy, jednak obecnie stoimy przed możliwością zastosowania nowych praktyk i innowacji. Ważnym jest tutaj, by zespół czuł się zaangażowany w ten proces i w wypracowywanie nowych możliwości. Wobec tego nie zostawiaj wszystkiego na swojej głowie – poproś, by zespół stworzył niektóre rozwiązania. Możesz np. zebrać grupy robocze, gdzie będą osoby z pracy zdalnej i te, które wolą chodzić do biura. Takie zaangażowanie i słuchanie głosu zespołu pozytywnie wpłynie na motywację.

Komunikacja kluczem do sukcesu

Niezwykle demotywujące jest, kiedy nie wiemy, dokąd zmierzamy – jako firma, czy jako zespół. Tak samo, kiedy o ważnych dla naszej pracy informacjach dowiadujemy się z plotek. Brak zaufania do firmy i managera, pogłoski, chaos – to tylko niektóre z efektów. Kiedy nie ma już naturalnej dla wszystkich opcji przekazania informacji „przy biurku”, wielu liderów stoi przed trudnym wyzwaniem zapewnienia odpowiedniego przepływu komunikacji. Skuteczny manager musi jednak wypracować taki sposób, by zapewnić transparentność i szybkość przekazywania informacji.

Rola lidera w motywowaniu zespołów rozproszonych

Ogromne znaczenie w motywacji zespołów rozproszonych ma manager. Musi on pamiętać, by zapewnić pracownikom autonomię w decyzji – tak by mieli wpływ na swoje działania, zespołu oraz całej organizacji. Poczucie odpowiedzialności za podejmowane decyzji, możliwość sprawdzania swoich umiejętność i rozwoju – te rzeczy motywują.

Lider musi też interesować się pracownikami i wiedzieć, jakie jest ich samopoczucie – co nie jest takie proste w przypadku pracy zdalnej. W biurze naturalnie zawsze widzimy, że coś jest nie tak. Pracując rozproszenie – nie ma takiej opcji. Z tego powodu warto ustawić sobie stałe spotkania z pracownikiem, a także reagować na zmiany w jego zachowaniu – gdyż to może być sygnałem, że dzieje się coś niepokojącego.

Pracując w zespole rozproszonym, ciężej jest też o integrację ludzi. A nie zapominajmy, że dobre relacje panujące pomiędzy współpracownikami niosą za sobą aspekt motywujący. Lider powinien być więc spoiwem pomiędzy wszystkimi osobami. To na jego barkach spoczywa konieczność integracji ze sobą zespołu (może jednak poprosić o wsparcie swoich podwładnych).

Ostatni, lecz tak samo istotny jak pozostałe punkty, jest konieczność ustalenia celu. Ludzie lubią wiedzieć, co muszą realizować i do czego zmierzają. Manager powinien więc zadbać, by pracownicy wiedzieli, jakie są cele firmy, zespołu, a także indywidualne każdej osoby.

Technologia na pomoc

Wszystkie wymienione powyżej czynności nie wydają się trudne do wprowadzenia – mogą jednak zająć dużo czasu – szczególnie jeśli wybierzemy do nich format nienadający się do współpracy w ramach zespołów rozproszonych. Firmy technologiczne, które dostarczają nam oprogramowanie do pracy, zauważyły jednak tę konieczność – wobec tego wprowadzają szereg udogodnić. Wystarczy tutaj wspomnieć o rozbudowanych systemach do komunikacji (np. Microsoft Teams, czy Slack). Pozwalają one na szybkie dzielenie się informacjami, tworzenie celów do realizacji, a nawet na integrację zespołu! Warto więc zainteresować się, jakie możliwości w motywowaniu zespołu daje nam technologia.

Comments are closed.