Co musisz wiedzieć o zwolnieniach grupowych?

Zwolnienia grupowe to trudny temat. Źle przeprowadzone mogą znacząco wpłynąć na postrzeganie naszej firmy na rynku i mogą nam utrudnić w przyszłości np. rekrutację pracowników. Cały ten proces wiąże się oczywiście z ogromnymi i ciężkimi emocjami dla wszystkich stron – a szczególnie dla tej zwalnianej. Z tego też powodu tak istotne jest, by kierować się w swoim działaniu empatią. Poza tym jednak wszystko to co robimy, musi być zgodne z polskim prawem. Jako że zwolnienia grupowe to trudne zadanie, polecamy Wam, by nie bać się poprosić o pomoc. Warto więc odezwać się do ekspertów z zakresu doradztwa personalnego. Pracujący tam ludzie mogą Wam wskazać sposoby, w jakie można przejść przez ten ciężki moment działalności Waszej organizacji. Małą pigułkę tej wiedzy jednak znajdziecie w dzisiejszym artykule.

Co o zwolnieniach grupowych mówi prawo?

Zwolnienia grupowe są regulowane w polskim prawie pracy przepisami Kodeksu Pracy oraz Ustawą o szczególnych zasadach zwolnień z pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych i produkcyjnych. Zgodnie z przepisami zwolnienia grupowe mogą nastąpić w przypadku zaistnienia istotnych przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych lub produkcyjnych. Przed przeprowadzeniem redukcji pracodawca ma obowiązek konsultacji z przedstawicielami pracowników lub organizacjami związkowymi.

Istotną kwestią jest, to kiedy tak naprawdę kwalifikujemy się pod zwolnienia grupowe. Zgodnie z prawem dzieje się tak, gdy liczba osób objętych wypowiedzeniem umowy w firmie w okresie 30 dni jest nie mniejsza niż:

  • 20 pracowników w firmach zatrudniających co najmniej 20, ale mniej niż 100 osób,
  • 10% ogólnej liczby ludzi w firmach zatrudniających co najmniej 100, ale mniej niż 300 osób,
  • 30 pracowników w firmach zatrudniających co najmniej 300 osób.

Ponadto kryteria, jakie decydują o zwolnieniu, muszą być obiektywne. Może to więc być staż pracy, czy wyniki oceny okresowej pracowników. Jako firma musimy zapewnić zwalnianym określone w prawie świadczenia socjalne, np. odprawa. Pamiętajcie też, że każdemu pracownikowi przysługuje prawo do wejścia na drogę sądową.

Znaczenie komunikacji i empatii

Podczas procesu zwolnień grupowych kluczową rolę odgrywa komunikacja i empatia. Powinniśmy przygotować wcześniej komunikat o zwolnieniach i przekazać go pracownikom w sposób rzetelny i szanujący ich uczucia. Polecamy też zapewnić wsparcie psychologiczne dla pracowników. Równie istotne będzie zastosowanie outplacementu. Jest to pomoc oferowana zwalnianym osobom. Jego celem jest bycie podporą dla człowieka w znalezieniu nowej pracy. Programy outplacementowe obejmują doradztwo zawodowe, wsparcie psychologiczne, treningi przygotowujące do wejścia na rynek pracy oraz pomoc w nawiązywaniu kontaktów z potencjalnymi nowymi pracodawcami.

Kiedy kurz po zwolnieniach opadnie, warto też sprawdzić, jakie nastroje panują wśród osób, które z nami zostały. Polecamy więc przeprowadzić badanie satysfakcji pracowników. Pozwoli ono Wam zrozumieć, jakie są odczucia ludzi, co do całego procesu. Umożliwi to zidentyfikowanie problemów, jakie się pojawiły. Dzięki temu będziecie wiedzieć, na co powinniście zareagować.

Comments are closed.